Světci a ochránci české země

V této sekci lze nalézt programy, jejichž obsah je inspirován životním příběhem a poselstvím světců a ochránců české země.

V programech hrají ústřední roli svatí jako lidé, kteří se stali inspirací pro ostatní svým životem a šířením světla, dobra a lásky ve svém okolí. Hodnoty, které žily, se promítají i do výtvarné výzdoby či literárních děl, které jsou hlavním pramenem pro práci žáků, kteří v nich objevují význam i poselství. 

Programy v kostelech: žáci se seznámí s nástěnnými malbami, obrazy, sochami či vitrážemi a učí se vidět nejen to, co lze postihnout očima, ale také porozumět symbolům, které ukazují na hodnoty vnímatelné srdcem a myslí a které jsou aktuální i pro současného člověka. 

Programy ve školách nebo v sále Pedagogického centra (Jindřišská 30): pracujeme s příběhem světce, uměleckými díly či literárním vyjádřením úcty k němu - v legendách a hledáme nadčasová poselství o životních hodnotách. 

Programy jsou určeny zpravidla pro jednu třídu, lze je opakovat za sebou pro různé třídy. Program vede 1 - 2 lektoři Pedagogického centra.

Celoročně nabízíme tyto programy:

V sále Pedagogického centra nebo přímo ve školách:

K sérii programů o kněžně Ludmile patří také program v kostele sv. Ludmily na náměstí Míru v Praze 2 (viz níže)

Ve vybraných pražských kostelech:

V rámci procházek po Praze i delších výletů:

Po rozkliknutí obrázku se otevře stránka projektu, který tvoří několik procházek na vybraná místa v Praze, kde je umístěna hmotná památka buď na jednoho z českých světců - ochránců naší země, nebo na osobnost, která vykonala nějaké dobro v českých dějinách. Procházky jsou samostatné a lze pro ně využít tyto stránky jako průvodce na mobilním telefonu. 

PROGRAMY TOHOTO PROJEKTU JE MOŽNÉ USKUTEČNIT BEZ LEKTORA NEBO S LEKTOREM PEDAGOGICKÉHO CENTRA. Pro učitele je k dispozici metodický materiál.