Světci a ochránci české země

V této sekci lze nalézt programy, jejichž obsah je inspirován životním příběhem a poselstvím světců a ochránců české země.

V programech hrají ústřední roli svatí jako lidé, kteří se stali inspirací pro ostatní svým životem a šířením světla, dobra a lásky ve svém okolí. Úctu k nim vidíme vyjádřenou ve výtvarné výzdobě mnoha kostelů, proto část programů probíhá právě tam, kde s žáky zkoumáme uměleckou výzdobu věnovanou danému světci. Mají tak možnost se seznámit s nástěnnými malbami, obrazy, sochami či vitrážemi přímo na místě a pochopit tak souvislosti mezi životem světce, jeho významem pro lidi a hmatatelným vyjádřením této úcty ve výzdobě. Zároveň se zamýšlejí nad hodnotami, které jsou pro daného světce charakteristické, a nad tím, zda mohou mít nějaké poselství a význam i pro život dnešního člověka. 

V programech určených do třídy také pracujeme s příběhem světce, uměleckými díly či literárním vyjádřením úcty k němu - legendami. 

Programy se konají buď v příslušném kostele, nebo ve škole či v sále Pedagogického centra v Jindřišské 30. Programy jsou určeny zpravidla pro jednu třídu (programy ve škole nebo sálech lze opakovat za sebou pro různé třídy).

Programy lze objednat prostřednictvím přihlašovacího formuláře pro celoroční nabídku. Do poznámky uveďte datum a čas, kdy si přejete program uskutečnit.  

Celoročně nabízíme tyto programy:

V sále Pedagogického centra nebo přímo ve školách:

Ve vybraných pražských kostelech:

V rámci výletů nebo procházek po Praze: