Světci a ochránci české země

V této sekci lze nalézt programy, jejichž obsah je inspirován životním příběhem a poselstvím světců a ochránců české země, nebo světci, kteří nepocházejí z Čech nebo Moravy, ale významným způsobem zde působili, nebo jsou uctíváni v souvislosti s původně lidovými náboženskými tradicemi. 

V programech hrají ústřední roli svatí jako lidé, kteří se stali inspirací pro ostatní svým životem a šířením světla, dobra a lásky ve svém okolí. Hodnoty, které žili, se promítají i do výtvarné výzdoby či literárních děl, které jsou hlavním pramenem pro práci žáků, kteří v nich objevují význam i poselství. 

Programy v kostelech: žáci se seznámí s nástěnnými malbami, obrazy, sochami či vitrážemi a učí se vidět nejen to, co lze postihnout očima, ale také porozumět symbolům, které ukazují na hodnoty vnímatelné srdcem a myslí a které jsou aktuální i pro současného člověka. 

Programy ve školách nebo v sále Pedagogického centra (Jindřišská 30): pracujeme s příběhem světce, uměleckými díly či literárním vyjádřením úcty k němu - v legendách a hledáme nadčasová poselství o životních hodnotách. 

Programy jsou určeny zpravidla pro jednu třídu, lze je opakovat za sebou pro různé třídy. Program vede 1 - 2 lektoři Pedagogického centra. Nabízíme je CELOROČNĚ.

PROJEKTY

Projekty obsahují jednotlivé programy a didaktické materiály ke stažení buď k jednotlivci, nebo ke skupině osobností, které spojuje nějaká myšlenka, výročí nebo pohled na ně. Programy, které vznikly v rámci projektu, jsou zařazeny i do sekce "Jednotlivé programy".

OCHRÁNCI A OSOBNOSTI NAŠÍ ZEMĚ

Tento projekt vznikl v "době covidové", kdy jsme nemohli poskytovat lektorské programy ve školách. Vytvořili jsme proto sérii procházek po Praze k místu, kde se nachází socha, kostel, klášter, nebo jiná významná památka na zvolenou osobnost. 

Tyto procházky mohou být základem žákovského projektu.  Lze pro ně objednat i lektora našeho centra a vytvořit si podklady pro zpracování žákovského projektu pomocí tabletů, které budeme od března 2023 zařazovat do našich programů.

ČÍST VÍCE >>>

POČÁTKY ČESKÉHO STÁTU - KNĚŽNA LUDMILA

Projekt vznikl v roce 2021 k přípravě 1100. výročí slavení úmrtí kněžny Ludmily. A byl z části podpořen dotací z Ministerstva kultury (financování tištěné příručky pro pedagogy).

Projekt nabízí kurzy DVPP pro učitele, lektorské programy pro žáky, tištěnou příručku, metodiky a rozsáhlý soubor dalších didaktických materiálů pro pedagogy ke stažení. Materiály jsou dostupné v sekci SPOLUPRÁCE po registraci či přihlášení, které jsou bezplatné.

Svým pojetím se hodí do výuky vlastivědy a dějepisu, ale obsahuje i hodnotovou část např. osobností a sociální výchovu a další průřezová témata. 

ČÍST VÍCE >>>

KREATIVNÍ UČENÍ V KOSTELÍCH A DALŠÍCH PAMÁTKÁCH NA TÉMA "ČESKÉ NEBE"

Projekt vzniká ve spolupráci se spolkem Svatá Ludmila v období leden - červen 2023 a jeho programy jsou nabízeny od března 2023. Projekt byl podpořen dotací z Ministerstva kultury.

Jeho obsahem jsou kurzy DVPP pro učitele, lektorské programy pro žáky, elektronická verze metodické příručky a soubor didaktických materiálů pro pedagogy ke stažení (to vše bude postupně aktuálníě k dispozici od března 2023 pro absolventy kurzů DVPP). 

Hlavní důraz je projektu je na přiblížení osobností, jejich doby a hodnot jejich života formou kreativního učení. Jeho součástí bude i kreativní práce s tablety. 

Odkaz na programy pro žáky:

ČÍST VÍCE >>> 


JEDNOTLIVÉ PROGRAMY

Nabídka jednotlivých programů je tříděna podle časového období, kdy vybrané osobnosti žily a působily. 

Pokud je na ikonce obrázek KOSTELA, program se koná v příslušném kostele. Pokud je na ikonce obrázek SVĚTCE
v různém provedení, jde zpravidla o program určený do školní třídy, nebo je ho možné uskutečnit v sále Pedagogického centra v Jindřišské ulici č. 30. 

Antické období: 1.—3. stol.

biblické osoby a prvokřesťanští mučedníci a s nimi spojené tradice

Od Velké Moravy k českému státu: 9.—10. stol.

SV. CYRIL A METODĚJ

SV. LUDMILA

SV. LUDMILA — PROCHÁZKY A VÝLETY

SV. VÁCLAV

SV. VOJTĚCH

SV. PROKOP

Za vlády Přemyslovců od 12. stol.

SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ

MLADA PŘEMYSLOVNA

Za vlády Lucemburků od 14. stol.

Po rozkliknutí obrázku se otevře stránka projektu, který tvoří několik procházek na vybraná místa v Praze, kde je umístěna hmotná památka buď na jednoho z českých světců - ochránců naší země, nebo na osobnost, která vykonala nějaké dobro v českých dějinách. Procházky jsou samostatné a lze pro ně využít tyto stránky jako průvodce na mobilním telefonu. 

PROGRAMY TOHOTO PROJEKTU JE MOŽNÉ USKUTEČNIT BEZ LEKTORA NEBO S LEKTOREM PEDAGOGICKÉHO CENTRA. Pro učitele je k dispozici metodický materiál. 

Programy o světcích nabízené farnostmi

Břevnovský klášter a kostel sv. Markéty, Praha 6

Lektorky: Jana Csukásová, Ivana Rabiňáková
Kontakt pro objednávky programů: Ivana Rabiňáková, ivana.rabinakova@seznam.cz 

Bližší informace na stránkách farnosti zde.

MŠ: O dobrém pastýři

Setkání s příběhem svatého Vojtěcha. V čem se podobal dobrému pastýři? 

Cíle:

 • seznámit se s osobností svatého Vojtěcha jako dobrého pastýře svěřených ovcí 

Informace: 

 • program je určen pro jednu třídu
 • délka cca 45 minut
 • koná se v sále v pavilonu Vojtěška, pak může následovat návštěva kostela
 • vstupné je 30,-/dítě


1. stupeň ZŠ: Svatý Vojtěch, zakladatel Břevnovského kláštera

Biskup Vojtěch založil Břevnovský klášter před tisíci lety. Jaký byl Vojtěchův život? Jak vypadá a žije místo, které založil? 

Cíle:

 • seznámit se s životem sv. Vojtěcha a s legendou o založení kláštera
 • porozumět atributům biskupa a mnicha Vojtěcha (mitra, perla, pektorál, ornát; hábit, kniha řehole)
 • seznámit se s tím, jak vypadá klášter a co všechno potřebuje k životu

Informace:

 • program je určen pro jednu třídu
 • délka cca 90 minut
 • koná se v sále v pavilonu Vojtěška, pak může následuje krátká návštěva kostela
 • vstupné je 50,-/dítě


2. stupeň ZŠ: Svatý Vojtěch, velký Evropan

Setkání s osobností svatého Vojtěcha. Jaký byl jeho vliv na evropské panovníky 10. století? Svatý jako označení pro významnou osobnost své doby. 

Cíle:

 • seznámit se s osobností a životem svatého Vojtěcha
 • objevit vztahy mezi Vojtěchem a okolními panovníky
 • seznámit se s počátky české, polské a maďarské státnosti

Informace:

 • program je určen pro jednu třídu
 • délka cca 90 minut
 • koná se v sále v pavilonu Vojtěška, navazuje několik drobných úkolů v areálu kláštera
 • vstupné je 50,-/dítě