Světci a ochránci české země

V této sekci lze nalézt programy, jejichž obsah je inspirován životním příběhem a poselstvím světců a ochránců české země, nebo světci, kteří nepocházejí z Čech nebo Moravy, ale významným způsobem zde působili, nebo jsou uctíváni v souvislosti s původně lidovými náboženskými tradicemi. 

V programech hrají ústřední roli svatí jako lidé, kteří se stali inspirací pro ostatní svým životem a šířením světla, dobra a lásky ve svém okolí. Hodnoty, které žili, se promítají i do výtvarné výzdoby či literárních děl, které jsou hlavním pramenem pro práci žáků, kteří v nich objevují význam i poselství. 

Programy v kostelech: žáci se seznámí s nástěnnými malbami, obrazy, sochami či vitrážemi a učí se vidět nejen to, co lze postihnout očima, ale také porozumět symbolům, které ukazují na hodnoty vnímatelné srdcem a myslí a které jsou aktuální i pro současného člověka. 

Programy ve školách nebo v sále Pedagogického centra (Jindřišská 30): pracujeme s příběhem světce, uměleckými díly či literárním vyjádřením úcty k němu - v legendách a hledáme nadčasová poselství o životních hodnotách. 

Programy jsou určeny zpravidla pro jednu třídu, lze je opakovat za sebou pro různé třídy. Program vede 1 - 2 lektoři Pedagogického centra. Nabízíme je CELOROČNĚ.

PROJEKTY

Projekty obsahují jednotlivé programy a didaktické materiály ke stažení buď k jednotlivci, nebo ke skupině osobností, které spojuje nějaká myšlenka, výročí nebo pohled na ně. Programy, které vznikly v rámci projektu, jsou zařazeny i do sekce "Jednotlivé programy".

OCHRÁNCI A OSOBNOSTI NAŠÍ ZEMĚ

Tento projekt vznikl v "době covidové", kdy jsme nemohli poskytovat lektorské programy ve školách. Vytvořili jsme proto sérii procházek po Praze k místu, kde se nachází socha, kostel, klášter, nebo jiná významná památka na zvolenou osobnost. 

Tyto procházky mohou být základem žákovského projektu.  Lze pro ně objednat i lektora našeho centra a vytvořit si podklady pro zpracování žákovského projektu pomocí tabletů, které budeme od března 2023 zařazovat do našich programů.

ČÍST VÍCE >>>

POČÁTKY ČESKÉHO STÁTU - KNĚŽNA LUDMILA

Projekt vznikl v roce 2021 k přípravě 1100. výročí slavení úmrtí kněžny Ludmily. A byl z části podpořen dotací z Ministerstva kultury (financování tištěné příručky pro pedagogy).

Projekt nabízí kurzy DVPP pro učitele, lektorské programy pro žáky, tištěnou příručku, metodiky a rozsáhlý soubor dalších didaktických materiálů pro pedagogy ke stažení. Materiály jsou dostupné v sekci SPOLUPRÁCE po registraci či přihlášení, které jsou bezplatné.

Svým pojetím se hodí do výuky vlastivědy a dějepisu, ale obsahuje i hodnotovou část např. osobností a sociální výchovu a další průřezová témata. 

ČÍST VÍCE >>>

KREATIVNÍ UČENÍ V KOSTELÍCH A DALŠÍCH PAMÁTKÁCH NA TÉMA "ČESKÉ NEBE"

Projekt byl realizován v první polovině roku 2023 ve spolupráci se spolkem Svatá Ludmila Jeho programy jsou nabízeny od března 2023. Projekt byl podpořen dotací z Ministerstva kultury.

Jeho obsahem jsou kurzy DVPP pro učitele, lektorské programy pro žáky, elektronická verze metodické příručky a soubor didaktických materiálů pro pedagogy ke stažení (to vše bude postupně k dispozici v sekci Registrace). 

Hlavní důraz projektu je na přiblížení osobností, jejich doby a hodnot jejich života formou kreativního učení. Jeho součástí je i kreativní práce s tablety. 

Odkaz na programy pro žáky:

ČÍST VÍCE >>> 


JEDNOTLIVÉ PROGRAMY

Nabídka jednotlivých programů je tříděna podle časového období, kdy vybrané osobnosti žily a působily. 

Pokud je na ikonce obrázek KOSTELA, program se koná v příslušném kostele. Pokud je na ikonce obrázek SVĚTCE
v různém provedení, jde zpravidla o program určený do školní třídy, nebo je ho možné uskutečnit v sále Pedagogického centra v Jindřišské ulici č. 30. Místo konání je upřesněno v popisu programu, který se zobrazí po rozkliknutí ikonky. 

Programy orientované na místo s více světci různých období

Antické období: 1.—3. stol.

biblické osoby a prvokřesťanští mučedníci a s nimi spojené tradice

Od Velké Moravy k českému státu: 9.—10. stol.

SV. CYRIL A METODĚJ

SV. LUDMILA

SV. LUDMILA — PROCHÁZKY A VÝLETY

SV. VÁCLAV

SV. VOJTĚCH

SV. PROKOP

Za vlády Přemyslovců od 12. stol.

SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ, SVATÁ ZDISLAVA A CTIHODNÁ MLADA

Za vlády Lucemburků od 14. stol.

Baroko a osvícenství v 17. a 18. století

sv. Klement Maria Hofbauer

V novověku

Osobnosti, které nemají před jménem zkratku "sv. " nebo "bl." (blahoslavený) jsou v tzv. procesu kanonizace. To znamená, že byli navrženi na zápis do seznamu světců, ale ještě nebylo skončeno řízení o oprávnětosti takového požadavku. 

sr. Vojtěcha Hasmandová

Adolf Kajpr SJ

bl. Karel I. Habsburský

Josef kardinál Beran

Programy o světcích nabízené farnostmi

Břevnovský klášter a kostel sv. Markéty, Praha 6

Lektorky: Jana Csukásová, Ivana Rabiňáková
Kontakt pro objednávky programů: Ivana Rabiňáková, ivana.rabinakova@seznam.cz 

Bližší informace na stránkách farnosti zde.

MŠ: O dobrém pastýři

Setkání s příběhem svatého Vojtěcha. V čem se podobal dobrému pastýři? 

Cíle:

 • seznámit se s osobností svatého Vojtěcha jako dobrého pastýře svěřených ovcí 

Informace: 

 • program je určen pro jednu třídu
 • délka cca 45 minut
 • koná se v sále v pavilonu Vojtěška, pak může následovat návštěva kostela
 • vstupné je 30,-/dítě


1. stupeň ZŠ: Svatý Vojtěch, zakladatel Břevnovského kláštera

Biskup Vojtěch založil Břevnovský klášter před tisíci lety. Jaký byl Vojtěchův život? Jak vypadá a žije místo, které založil? 

Cíle:

 • seznámit se s životem sv. Vojtěcha a s legendou o založení kláštera
 • porozumět atributům biskupa a mnicha Vojtěcha (mitra, perla, pektorál, ornát; hábit, kniha řehole)
 • seznámit se s tím, jak vypadá klášter a co všechno potřebuje k životu

Informace:

 • program je určen pro jednu třídu
 • délka cca 90 minut
 • koná se v sále v pavilonu Vojtěška, pak může následuje krátká návštěva kostela
 • vstupné je 50,-/dítě


2. stupeň ZŠ: Svatý Vojtěch, velký Evropan

Setkání s osobností svatého Vojtěcha. Jaký byl jeho vliv na evropské panovníky 10. století? Svatý jako označení pro významnou osobnost své doby. 

Cíle:

 • seznámit se s osobností a životem svatého Vojtěcha
 • objevit vztahy mezi Vojtěchem a okolními panovníky
 • seznámit se s počátky české, polské a maďarské státnosti

Informace:

 • program je určen pro jednu třídu
 • délka cca 90 minut
 • koná se v sále v pavilonu Vojtěška, navazuje několik drobných úkolů v areálu kláštera
 • vstupné je 50,-/dítě