Velikonoce

Slavení velikonočních svátků se dnes orientuje zejména na velikonoční pondělí jako svátek jara. Jaro je krásným obdobím, kdy se znovu obnovuje život v přírodě. Součástí kalendáře je také slavení Velkého pátku, který se slaví ve 40 zemích světa jako státní svátek, a od roku 2016 je tomu tak i v České republice (předtím u nás slavil do 50. let 20. století). Velký pátek odkazuje na biblický příběh Ježíše Krista, kdy jeho život plný projevů laskavosti vůči lidem vrcholil jeho odmítnutím a ukřižováním. Přesto jeho odkaz zůstal živý dodnes, a to nás vede k otázkám, jaké je poselství Ježíšova velikonočního příběhu a jaká je souvislost mezi tímto příběhem a svátky jara? 

Obsah programů, které tyto otázky řeší, se více či méně dotýkají jednotlivých účastníků a prvků různou měrou. Vycházíme též z poznání, že s problémem neporozumění, zrady, nenávisti, hádek, lží, pomsty, touhy po moci a jim podobných získávají děti zkušenost již v předškolním věku a velikonoční příběh jim umožňuje hledat své přístupy a také dodávat odvahu a naději. 

Přehlednou nabídku s názvy programů a anotacemi si můžete stáhnout v pdf formátu pro příslušnou věkovou skupinu. Pro rok 2020 budou tištěné letáky aktualizovány. 

Každý program má svoji ikonku. Po jejím prokliknutí se otevře stránka s podrobnými informacemi o programu, kde jsou i praktické pokyny pro učitele, kteří si program objednají. Pokud odkaz nefunguje, můžete si program přesto objednat. Prosíme o nahlášení chyby prostřednictvím formuláře na konci stránky. 

Programy poskytujeme zdarma. Výjimkou jsou programy v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 9 hod. a programy ve Vyšehradské bazilice sv. Petra a Pavla.

Přihlašovací formuláře - pro rok 2020 budou aktualizovány:

Programy ve školách nebo v sále centra

Programy se konají ve škole nebo je možné přijet do jednoho ze sálů, které používáme: v Jindřišské 30 nebo na Karlově náměstí u kostela sv. Ignáce. Programu v sálech se může účastnit v jednom čase jedna třída žáků. Pro mimopražské školy realizujeme programy ve školách nebo na jiných domluvených místech.

Dále je ke každému názvu programu přiřazena jedna ikonka, která obsahuje název programu a v pravém horním rohu cílovou skupinu (čísla odkazují na ročník) a délku programu v minutách. Pokud je uveden časový interval, týká se druhé číslo programu v sále.  Programy jsou řazeny v řadách podle stoupajícího věku cílové skupiny žáků.

Programy v kostelech

Programy se konají ve vybraných pražských kostelech. Jeden program s názvem Velikonoční příběh v kostele lze uskutečnit po domluvě se správcem ve Vámi vybraném kostele v pražské arcidiecézi. 

Všechny programy trvají 60 minut. Většina je určena všem věkových skupinám, program upravujeme podle věku žáků. Pro nejmenší děti z mateřských škol a 1.—2. třídy ZŠ nejsou uzpůsobeny programy označené hvězdičkou pod jménem kostela.  

Zpráva pro pracovníky Pedagogického centra

Pokud na této stránce nefunguje některý z odkazů na program, prosíme, napište nám.

Velikonoční programy nabízené farnostmi

Břevnovský klášter a kostel sv. Markéty, Praha 6

Lektorka: Ivana Rabiňáková

Nabídka:

POSELSTVÍ KŘESŤANSKÝCH VELIKONOC

  • Velikonoční příběh a jeho poselství 1.-2. tř.
  • Velikonoce jako slavnost nového života 2.- 3. tř.
  • Od těžkostí neutíkej (pokračování velikonočního příběhu) 3.- 4. tř.
  • Izrael - země velikonočního příběhu 4.- 6. tř.
  • Je něco silnějšího než smrt? (o smyslu utrpení v souvislosti s velikonočními událostmi) 6.- 9. tř.

BISKUP VOJTĚCH - zakladatel Břevnovského kláštera


Programy jsou koncipovány na jednu až dvě vyučovací hodiny vždy pouze pro jednu třídu.

Objednávky s uvedením věku a počtu dětí zasílejte na adresu:

ivana.rabinakova@seznam.cz   nebo na tel. 737165591

Vstupné: 30,- Kč/dítě

Garant projektu: P. Václav Snětina OSB