Velikonoce

Slavení velikonočních svátků se dnes často omezuje na Velikonoční pondělí a jeho tradice, Velikonoce jsou prezentovány jako svátky jara.

Výchozím bodem našich programů je Velký pátek, který se slaví ve 40 zemích světa jako státní svátek, a od roku 2016 je tomu tak i v České republice (předtím u nás slavil do 50. let 20. století). Velký pátek odkazuje na biblický příběh Ježíše Krista, z nějž pramení naděje,  že vše zlé a mrtvé může být obnoveno a pozváno k novému životu. Příroda, která se v jarním období obnovuje a rodí nový život, na tento smysl svátků také ukazuje. 

Na této stránce nabízíme programy pro všechny věkové skupiny žáků, které vycházejí zpravidla z jednoho z těchto témat:

 • Velikonoční příběh o Ježíši v Bibli
 • Velikonoční symboly a tradice
 • Legendy s velikonočním poselstvím 
 • Velikonoční příběh v životech lidí
 • Velikonoce ve výtvarném umění
 • Velikonoční příběh v kostelech

Tématika programů souvisí s několika vzdělávacími oblastmi a obory: Český jazyk a literatura, člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Dějepis, Umění a kultura; a také s průřezovými tématy Osobnostní a sociální výchova a Multikulturní výchova.

LETÁČKY KE STAŽENÍ:

Přehlednou nabídku s názvy programů a anotacemi si můžete stáhnout v pdf formátu pro příslušnou věkovou skupinu. Každý leták má přehled programů nabízených do škol (či do sálu Pedagogického centra) a do kostelů. 

Každý program má svoji ikonku. Po jejím prokliknutí se otevře stránka s podrobnými informacemi o programu, kde jsou i praktické pokyny pro učitele, kteří si program objednají. Pokud odkaz nefunguje, pravděpodobně se stránka tvoří nebo upravuje a bude dostupná co nejdříve. 

Programy poskytujeme zdarma. Výjimkou jsou programy v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 9 hod. a programy ve Vyšehradské bazilice sv. Petra a Pavla a program v Emauzském klášteře.

V dolní části této stránky naleznete přehled a nabídku jiných institucí Římskokatolické církve zejména farností, které nabízejí
vlastní programy s velikonoční tématikou. 

Kapacita volných termínů pro velikonoční programy do 13.4. je téměř naplněna. Můžeme nabídnout posledních několik termínů v kostele sv. Jindřicha nebo v chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně. V případě zájmu volejte na číslo 734 262 294

Programy pro distanční výuku

Programy ve školách nebo v sále centra

Programy se konají ve škole nebo je možné přijet do jednoho ze sálů, které používáme: v Jindřišské 30 nebo na Karlově náměstí u kostela sv. Ignáce. Programu v sálech se může účastnit v jednom čase jedna třída žáků. Pro mimopražské školy realizujeme programy ve školách nebo na jiných domluvených místech.

Dále je ke každému názvu programu přiřazena jedna ikonka, která obsahuje název programu a v pravém horním rohu cílovou skupinu (čísla odkazují na ročník) a délku programu v minutách. Pokud je uveden časový interval, týká se druhé číslo programu v sále.  Programy jsou řazeny v řadách podle stoupajícího věku cílové skupiny žáků.

Programy v kostelech

Programy se konají ve vybraných pražských kostelech. Jeden program s názvem Velikonoční příběh v kostele lze uskutečnit po domluvě se správcem ve Vámi vybraném kostele v pražské arcidiecézi. 

Všechny programy trvají 60 minut. Většina je určena všem věkových skupinám, program upravujeme podle věku žáků. Pro nejmenší děti z mateřských škol a 1.—2. třídy ZŠ nejsou uzpůsobeny programy označené hvězdičkou pod jménem kostela.  

Poznámka: program Světla a stíny o Karlu Škrétovi se koná v kostele Matky Boží před Týnem a částečně v kostele sv. Havla (hrob Karla Škréty). 

Velikonoční programy nabízené farnostmi

Břevnovský klášter a kostel sv. Markéty, Praha 6

Lektorka: Ivana Rabiňáková

Nabídka:

POSELSTVÍ KŘESŤANSKÝCH VELIKONOC

 • Velikonoční příběh a jeho poselství 1.-2. tř.
 • Velikonoce jako slavnost nového života 2.- 3. tř.
 • Od těžkostí neutíkej (pokračování velikonočního příběhu) 3.- 4. tř.
 • Izrael - země velikonočního příběhu 4.- 6. tř.
 • Je něco silnějšího než smrt? (o smyslu utrpení v souvislosti s velikonočními událostmi) 6.- 9. tř.

BISKUP VOJTĚCH - zakladatel Břevnovského kláštera

Programy jsou koncipovány na jednu až dvě vyučovací hodiny vždy pouze pro jednu třídu.

Objednávky s uvedením věku a počtu dětí zasílejte na adresu: ivana.rabinakova@seznam.cz nebo na tel. 737165591

Vstupné do kláštera: 30,- Kč/dítě

Garant projektu: P. Václav Snětina OSB