Životní styl

V našich programech vycházíme z pojetí životního stylu jako způsobu života, který si zvolíme, a to včetně hodnot, které uznáváme a na jejichž základě si vytváříme názory na sebe, druhé lidi a celou společnost. Východiskem našich programů je reflexe různých životních situací, ve kterých se naše hodnoty a postoje projevují.

Po rozkliknutí ikonky programu se zobrazí podrobné informace (stručný obsah, lektoři, metody a souvislost s RVP a zkušenosti). Pokud ikonku nelze rozkliknout, jde o připravovaný program, jehož popis bude zpřístupněn v nejbližších dnech.

Programy v kostelech

Témata: rodina a mateřství

Téma: ideál života, dospívání

Téma: o hodnotách lidského života a schopnosti položit život za pravdu

Programy do třídy nebo sálu Pedagogického centra

je možné využít i jiných podobných prostor ve školách či ve farnostech
programy v barevných rámečcích jsou součástí hodnotové výchovy sr. Cyril Mooney "My jsme svět"

Volný čas — moje hry

Programy určené k sebereflexi vztahů s druhými lidmi

Programy jsou vhodné např. pro období tzv. "postní doby", která začínala tradičně po masopustu. Masky, které tradičně k masopustu patří, symbolizovaly také lidské přetvařování se, nějakou formu lži a falše. Doba postní je vhodná k objevení svých "masek" a k jejich odložení a nahrazení otevřeným a přátelským jednáním. K tomu je ale někdy cesta dlouhá a člověku na ní mohou pomoci společné aktivity, jaké nabízejí programy v této sekci.  
Programy jsou vybrány ze série cyklu "My jsme svět" školy Cyril (www.skolacyril.org).

Inspirace ze života osobností k postoji k vlastnímu životu

Program vychází ze známých literárních a filmových děl, zejména ze hry R.U.R. Karla Čapka