Životní styl

Životní styl lze definovat různým způsobem. V našich programech vycházíme z pojetí životního stylu jako způsobu života, který si zvolíme, a to včetně hodnot, které uznáváme a na jejichž základě si vytváříme názory na sebe, druhé lidi a celou společnost. Ze životního stylu vychází i způsob trávení volného času a přístup k různým životním situacím. Poslední dvě jmenované skutečnosti jsou východiskem pro naše programy. 

V této sekci najdete nabídku těch programů, které jsou speciálně zaměřené na postoje k důležitým momentům našeho života a na aktivity, jimiž cílová skupina žáků tráví z velké míry volný čas.

Po rozkliknutí ikonky programu se zobrazí podrobné informace. 

Přihlašovací formulář připravujeme.

Celoročně nabízíme tyto programy