Životní styl

V našich programech vycházíme z pojetí životního stylu jako způsobu života, který si zvolíme, a to včetně hodnot, které uznáváme a na jejichž základě si vytváříme názory na sebe, druhé lidi a celou společnost. Východiskem našich programů je reflexe různých životních situací, ve kterých se naše hodnoty a postoje projevují.

Po rozkliknutí ikonky programu se zobrazí podrobné informace (stručný obsah, lektoři, metody a souvislost s RVP a zkušenosti). Pokud ikonku nelze rozkliknout, jde o připravovaný program, jehož popis bude zpřístupněn v nejbližších dnech.

Programy v kostelech

Témata: rodina a mateřství

Programy do třídy nebo sálu Pedagogického centra

je možné využít i jiných podobných prostor ve školách či ve farnostech
programy v barevných rámečcích jsou součástí hodnotové výchovy sr. Cyril Mooney "My jsme svět"

Volný čas — moje hry

Masopust a postní doba - čas k odhalení a odložení masky a k obnově lidství

Programy k tomuto tématu jsme vybrali ze série cyklu "My jsme svět" školy Cyril (www.skolacyril.org).

Inspirace ze života osobností k postoji k vlastnímu životu

Program vychází ze známých literárních a filmových děl, zejména ze hry R.U.R. Karla Čapka