DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Pedagogické centrum nabízí kurzy akreditované v systému DVPP na témata, která souvisí s obsahem RVP a týkají se křesťanského kulturního dědictví, hodnotové výchovy a spirituality člověka. 

Kurzy se mohou uskutečnit v prostorách Pedagogického centra v Jindřišské ulici č. 30 (naproti kostelu sv. Jindřicha a Kunhuty), nebo v prostorách školy, která si kurz objedná pro své pedagogy. 

Kurzy jsou akreditované v systému DVPP. Minimální počet účastníků je pět osob. Poplatek za účast na kurzu činí 150 Kč, u seminářů s dvěma navazujícími částmi 250 Kč. Poplatek je fakturován. 

Kurzy jsou otevřené i pro katechety a další zájemce, kteří pracují s dětmi a dospívajícími. 

Tematicky jsou rozděleny do dvou okruhů:

1. Kulturní dědictví v památkách

2. Tvořivá vyprávění příběhů s využitím přírodnin a symbolů (na základě metody celistvé výchovy podle Franze Ketta)

1. OKRUH:
KULTURNÍ DĚDICTVÍ V PAMÁTKÁCH

Kurzy k projektu: Počátky českého státu a kněžna Ludmila

2. OKRUH:
TVOŘIVÁ PEDAGOGICKÁ PRÁCE
S VYUŽITÍM PŘÍRODNIN A SYMBOLŮ

metodami Franze Ketta

Kromě uvedených termínů lze další (základní i navazující) semináře uskutečnit také ve vaší škole nebo farnosti. 

Seminář zprostředkuje základní seznámení s možnostmi a principy pedagogické práce s přírodními a textilními materiály při výchově k hodnotám (první seznámení s metodami pedagogiky podle Franze Ketta).

Podrobné informace k semináři naleznete zde

Vypsané termíny:  Po 3. 10. 2022


Seminář je určen pro všechny, kdo se již seznámili s principy prožitkových metod podle Franze Ketta a chtějí tvořit vlastní programy pro děti.  

Podrobné informace k semináři naleznete zde 

Vypsaný termín: 1. část: Po 31. 10. 2022; 2. část: Po 14. 11. 2022  


Seminář je určen pro všechny, kdo se již seznámili s principy prožitkových metod Franze Ketta a chtějí pomocí nich živě vyprávět příběhy, legendy nebo pohádky. 

Podrobné informace k semináři naleznete zde

Vypsaný termín: 1. část: Po 9. 1. 2023; 2. část: Po 23. 1. 2023 

Seminář je určen pro všechny, kdo se již seznámili s principy prožitkových metod podle Franze Ketta a chtějí tvořit vlastní programy pro děti.  

Podrobné informace k semináři naleznete zde 

Vypsaný termín: Po 17. 10. 2022 


Seminář je určen pro všechny, kdo se již seznámili s principy prožitkových metod podle Franze Ketta, včetně příslušné metodiky vyprávění příběhů,  - a chtějí živě vyprávět příběhy z Bible. 

Podrobné informace k semináři naleznete zde  

Vypsaný termín: 1. část: Po 5. 9. 2022; 2. část: Po 19. 9. 2022