DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Pedagogické centrum nabízí kurzy akreditované v systému DVPP na témata, která souvisí s obsahem RVP a týkají se křesťanského kulturního dědictví nebo spirituality člověka. 

Od jara roku 2019 připravujeme semináře a workshopy na témata související s hodnotovou výchovou a volným časem žáků a uskutečnili jsme také např. exkurzi pedagogů do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha zaměřenou na obsah našich programů pro žáky v katedrále. V těchto nabídkách budeme pokračovat i ve školním roce 2021 — 2022.

Kurzy akreditované v systému DVPP

Pedagogické centrum AP akreditovalo na MŠMT následující kurzy pro pedagogy v systému DVPP, další kurzy jsou připravované. 

Poplatek za účast na kurzu činí 150 Kč, u seminářů s dvěma navazujícími částmi 250 Kč,
jeho vyrovnání je třeba provést bezhotovostně na základě vystavené faktury. 

Kurzy ve vypsaných termínech se konají v sále Pedagogického centra v Jindřišské ulici 30, Praha 1. Jde o budovu farního úřadu, zvoňte na zvonek "Pedagog. centrum". Po předchozí dohodě lze kurz uskutečnit i pro pedagogické pracovníky přímo ve vaší škole. Minimální počet účastníků je 5 osob. 


Aktuální nabídka

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci se kurzy uskuteční on-line formou v prostředí ZOOM. Přihlášení účastníci obdrží odkaz. 

Kurzy pro pedagogy 1. a 2. stupně základní školy

Kurzy pro pedagogy středních škol

Kurzy jsou otevřené i pro katechety a další zájemce, kteří pracují s dětmi a dospívajícími.

Podrobné informace -  aktuální termíny, lektorky, časové rozvržení kurzu, platba:

Nabídka seminářů s užitím metod Franze Ketta

Další základní i navazující semináře je možné uskutečnit po předchozí domluvě také ve vaší škole nebo farnosti. 

Seminář je určen pro seznámení s možnostmi a principy pedagogické práce s přírodními a textilními materiály při výchově k hodnotám (první seznámení s metodami pedagogiky podle Franze Ketta).

Podrobné informace k semináři naleznete zde

Vypsané termíny: Po 7. 3. 2022

 Po 3. 10. 2022

Seminář je určen pro všechny, kdo se již seznámili s principy prožitkových metod podle Franze Ketta a chtějí tvořit vlastní programy pro děti. 


Podrobné informace k semináři naleznete zde

Vypsaný termín: 1. část: Po 21. 3. 2022; 2. část: Po 4. 4. 2022 


Seminář je určen pro všechny, kdo se již seznámili s principy prožitkových metod Franze Ketta a chtějí pomocí nich živě vyprávět příběhy, legendy nebo pohádky. 

Podrobné informace k semináři naleznete zde

Vypsaný termín: 1. část: Po 25. 4. 2022; 2. část: Po 9. 5. 2022 


Seminář je určen pro všechny, kdo se již seznámili s principy prožitkových metod podle Franze Ketta, včetně příslušné metodiky vyprávění příběhů,  - a chtějí živě vyprávět příběhy z Bible. 

Podrobné informace k semináři naleznete zde  

Vypsaný termín: 1. část: Po 5. 9. 2022; 2. část: Po 19. 9. 2022  

Další akreditované kurzy DVPP 

v trvalé nabídce

Tyto kurzy je možné uskutečnit na objednávku ve škole nebo v Pedagogickém centru, Jindřišská 30, Praha 1. Objednávejte e-mailem na adresu pgcentrum@apha.cz. 

Podrobné informace ke kurzu naleznete zde