DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Pedagogické centrum nabízí kurzy akreditované v systému DVPP na témata, která souvisí s obsahem RVP a týkají se křesťanského kulturního dědictví, hodnotové výchovy a spirituality člověka. 

Kurzy se mohou uskutečnit v prostorách Pedagogického centra v Jindřišské ulici č. 30 (naproti kostelu sv. Jindřicha a Kunhuty), nebo v prostorách organizace, která si kurz objedná pro své pedagogy, od 10 účastníků výše. 

Kurzy jsou akreditované v systému DVPP. Minimální počet účastníků je pět osob. 

Poplatek za účast na kurzu činí 150,- Kč, u seminářů s dvěma navazujícími částmi 250,- Kč. Poplatek je fakturován po absolvování semináře, respektive jeho 1. části. V případě neúčasti na 2. části semináře účastník hradí celé kurzovné a 2. část si může nahradit kdykoli později. Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu akreditovaného MŠMT v systému DVPP je vydáváno po absolvování všech částí semináře. 

Kurzy jsou otevřené i pro katechety a další zájemce, kteří pracují s dětmi a dospívajícími. 

Tematicky jsou rozděleny do dvou okruhů:

1. Kulturní dědictví v památkách

2. Tvořivá pedagogická práce s využitím přírodnin a symbolů (na základě metod pedagogiky celistvé výchovy podle Franze Ketta)

1. OKRUH:
KULTURNÍ DĚDICTVÍ V PAMÁTKÁCH

Kurzy k projektu: Počátky českého státu a kněžna Ludmila

2. OKRUH:
TVOŘIVÁ PEDAGOGICKÁ PRÁCE
S VYUŽITÍM PŘÍRODNIN A SYMBOLŮ

metodami Franze Ketta

Kromě uvedených termínů lze další (základní i navazující) semináře uskutečnit také ve vaší škole nebo farnosti. 

Seminář zprostředkuje základní seznámení s možnostmi a principy pedagogické práce s přírodními a textilními materiály při výchově k hodnotám (první seznámení s metodami pedagogiky podle Franze Ketta).

Podrobné informace k semináři naleznete zde

Vypsané termíny:  Po 9. 10. 2023


Seminář je určen pro všechny, kdo se již seznámili s principy prožitkových metod podle Franze Ketta a chtějí tvořit vlastní programy pro děti.  

Podrobné informace k semináři naleznete zde 

Dříve vypsaný termín na pondělí 22. 5. a 5. 6. 2023 se ze zdravotních důvodů přesouvá do příštího školního roku. Omlouváme se.   


Seminář je určen pro všechny, kdo se již seznámili s principy prožitkových metod Franze Ketta a chtějí pomocí nich živě vyprávět příběhy, legendy nebo pohádky. 

Podrobné informace k semináři naleznete zde

...

Vypsaný termín : 1. část: Po 23. 10. 2023; 2. část: Po 6. 11. 2023                                              (Mikulášské příběhy)

Seminář je určen pro všechny, kdo se již seznámili s principy prožitkových metod podle Franze Ketta a chtějí tvořit vlastní programy pro děti.  

Podrobné informace k semináři naleznete zde 

Dříve vypsaný termín na pondělí 17. 4. 2023 se ze zdravotních důvodů přesouvá do příštího školního roku. Omlouváme se.


Seminář je určen pro všechny, kdo se již seznámili s principy prožitkových metod podle Franze Ketta, včetně příslušné metodiky vyprávění příběhů,  - a chtějí živě vyprávět příběhy z Bible. 

Podrobné informace k semináři naleznete zde  

Vypsaný termín: 1. část i 2. část: Sobota 10. 6. 2023 - farní sál ve Vinoři

Dále bude vypsán termín ve dvou odpoledních v lednu/únoru 2024.