DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Pedagogické centrum nabízí kurzy akreditované v systému DVPP na témata, která souvisí s obsahem RVP a týkají se křesťanského kulturního dědictví, hodnotové výchovy a spirituality člověka. 

Kurzy se mohou uskutečnit v prostorách Pedagogického centra v Jindřišské ulici č. 30 (naproti kostelu sv. Jindřicha a Kunhuty), nebo v prostorách organizace, která si kurz objedná pro své pedagogy, od 10 účastníků výše. 

Kurzy jsou akreditované v systému DVPP. Minimální počet účastníků je pět osob. 

Poplatek za účast na kurzu činí 150,- Kč, u seminářů s dvěma navazujícími částmi 250,- Kč. Poplatek je fakturován po absolvování semináře, respektive jeho 1. části. V případě neúčasti na 2. části semináře účastník hradí celé kurzovné a 2. část si může nahradit kdykoli později. Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu akreditovaného MŠMT v systému DVPP je vydáváno po absolvování všech částí semináře. 

Kurzy jsou otevřené i pro katechety a další zájemce, kteří pracují s dětmi a dospívajícími. 

Tematicky jsou rozděleny do dvou okruhů:

1. Kulturní dědictví v památkách

2. Tvořivá pedagogická práce s využitím přírodnin a symbolů (na základě metod pedagogiky celistvé výchovy podle Franze Ketta)

1. OKRUH:
KULTURNÍ DĚDICTVÍ V PAMÁTKÁCH

"České nebe - kreativní učení"

Kurz byl akreditován na začátku roku 2023. Je určen pedagogům MŠ, ZŠ a SŠ. Obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část zpravidla probíhá formou webináře. Části se konají odděleně. Certifikát o absolvování akreditovaného kurzu MŠMT lze získat po absolvování obou části. Kurzu je možné se účastnit jen částečně (jedné z částí). 

Teoretická část kurzu nabídne pedagogům vhled do života světců spojených s dějinami české země. Představí i jejich tzv. "druhý život" v naší kultuře. Zaměří se na vliv vybraných osobností na utváření hodnot, jejichž prostřednictvím jsou svým způsobem přítomni v životě naší společnosti dodnes. 

Praktická část kurzu nabídne účastníkům několik kreativních metod vytvořených pro výuku žáků v kostelích, klášterech či na veřejných prostranstvích. V kurzu bude možnost je prakticky vidět, vyzkoušet a sdílet zkušenosti. 

Bonusem účasti na kurzu je přístup k bohaté nabídce didaktických materiálů pro vlastní použití. Je v nich i využití tabletů a chytrých telefonů. 

Aktuálně není vypsán žádný termín. 

Více informací >>>


2. OKRUH:
TVOŘIVÁ PEDAGOGICKÁ PRÁCE
S VYUŽITÍM PŘÍRODNIN A SYMBOLŮ

tvůrčími pedagogickými metodami

Kromě uvedených termínů lze další (základní i navazující) semináře uskutečnit také ve vaší škole nebo farnosti. 

Seminář zprostředkuje základní seznámení s možnostmi a principy pedagogické práce s přírodními a textilními materiály při výchově k hodnotám.

Podrobné informace k semináři naleznete zde

Vypsaný termín:  Po 18.11.2024 16:00-19:30


Seminář je určen pro všechny, kdo se již seznámili s principy prožitkových metod a chtějí tvořit vlastní programy pro děti.  

Podrobné informace k semináři naleznete zde 

Vypsaný termín: 1. část: Po 21.10.2024; 2. část: Po 4.11.2024


Seminář je určen pro všechny, kdo se již seznámili s principy prožitkových metod a chtějí pomocí nich živě vyprávět příběhy, legendy nebo pohádky. 

Podrobné informace k semináři naleznete zde

Vypsané termíny: 

ZÁŘÍ 2024:    1. část: Po 16.9.2024; 2. část: Po 30.9.2024                                          (příběhy kněžny Ludmily, knížete Václava a sv. Františka)

KVĚTEN 2025: 1. část: Po 5.5.2025; 2. část: Po 19.5.2025                                  (příběhy sv. Zdislavy, Jana Nepomuckého, Cyrila a Metoděje)  

Seminář je určen pro všechny, kdo se již seznámili s principy prožitkových metod a chtějí tvořit vlastní programy pro děti.  

Podrobné informace k semináři naleznete zde 

Vypsaný termín: Po 24.2.2025


Seminář je určen pro všechny, kdo se již seznámili s principy prožitkových metod, včetně příslušné metodiky vyprávění příběhů,  - a chtějí živě vyprávět příběhy z Bible. 

Podrobné informace k semináři naleznete zde  

Vypsané termíny:

LEDEN / ÚNOR 2025: 1. část: Po 20.1.2025; 2. část: Po 3.2.2025                                 (příběhy ze SZ i NZ podle blízkých liturgických svátků)