DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Pedagogické centrum nabízí kurzy akreditované v systému DVPP na témata, která souvisí s obsahem RVP a týkají se křesťanského kulturního dědictví nebo spirituality člověka. 

Od jara roku 2019 jsme začali připravovat semináři nebo workshopy na témata související s hodnotovou výchovou a volným časem žáků a uskutečnili jsme také první exkurzi pedagogů do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha zaměřenou na obsah našich programů pro žáky v katedrále. V těchto nabídkách budeme pokračovat i ve školním roce 2019 — 2020.

Kurzy akreditované v systému DVPP

Pedagogické centrum AP akreditovalo na MŠMT dva kurzy pro pedagogy v systému DVPP, další dva kurzy jsou v procesu akreditace. 

Poplatek za účast na kurzu činí 150 Kč, u seminářů s dvěma navazujícími částmi 250 Kč,
jeho vyrovnání je třeba provést bezhotovostně na základě vystavené faktury. 

Kurzy ve vypsaných termínech se konají v sále Pedagogického centra v Jindřišské ulici 30, Praha 1. Jde o budovu farního úřadu, zvoňte na zvonek "Pedagog. centrum". Po předchozí dohodě lze kurz uskutečnit i pro pedagogické pracovníky přímo ve vaší škole. Minimální počet účastníků je 5 osob. 


Přihlaste se, prosíme, prostřednictvím tohoto formuláře:

22. 10. od 16:00 do 20:00 (úterý)

7. 10. od 16:00 do 19:30  (pondělí)

První část: 21. 10. od 16:00 do 19:30  (pondělí)
Druhá část: 11. 11. od 16:00 do 19:30  (pondělí)

První část: 20. 1. od 16:00 do 19:30  (pondělí)
Druhá část: 10. 2. od 16:00 do 19:30  (pondělí)

Workshopy a semináře
na téma hodnotové výchovy