DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Pedagogické centrum nabízí kurzy akreditované v systému DVPP na témata, která souvisí s obsahem RVP a týkají se křesťanského kulturního dědictví nebo spirituality člověka. 

Od jara roku 2019 jsme začali připravovat semináři nebo workshopy na témata související s hodnotovou výchovou a volným časem žáků a uskutečnili jsme také první exkurzi pedagogů do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha zaměřenou na obsah našich programů pro žáky v katedrále. V těchto nabídkách budeme pokračovat i ve školním roce 2019 — 2020.

Kurzy akreditované v systému DVPP

Pedagogické centrum AP akreditovalo na MŠMT dva kurzy pro pedagogy v systému DVPP, další dva kurzy jsou v procesu akreditace. 

Poplatek za účast na kurzu činí 150 Kč, u seminářů s dvěma navazujícími částmi 250 Kč,
jeho vyrovnání je třeba provést bezhotovostně na základě vystavené faktury. 

Kurzy ve vypsaných termínech se konají v sále Pedagogického centra v Jindřišské ulici 30, Praha 1. Jde o budovu farního úřadu, zvoňte na zvonek "Pedagog. centrum". Po předchozí dohodě lze kurz uskutečnit i pro pedagogické pracovníky přímo ve vaší škole. Minimální počet účastníků je 5 osob. 


Aktuální nabídka

Podrobné informace k semináři naleznete zde

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci se kurzy uskuteční on-line formou v prostředí Microsoft Teams nebo ZOOM. Přihlášení účastníci obdrží odkaz. 

Termíny

Kurzy pro pedagogy 1. a 2. stupně základní školy:

18. května od 13:30 do 17:00

14. června od 13:30 do 17:00

Kurzy pro pedagogy středních škol:

24. května od 14:30 do 18:00

Kurzy jsou otevřené i pro katechety a další zájemce, kteří pracují s dětmi a dospívajícími.Přihlaste se, prosíme, prostřednictvím tohoto formuláře:

Nové termíny těchto seminářů nejsou zatím z epidemiologických důvodů vypsány. Je možné je uskutečnit po předchozí domluvě. 

Podrobné informace k semináři naleznete zde

Seminář je určen pro seznámení s možnostmi a principy pedagogické práce s přírodními a textilními materiály při výchově k hodnotám (první seznámení s metodami pedagogiky podle Franze Ketta).

Podrobné informace k semináři naleznete zde

Seminář je určen pro všechny, kdo se již seznámili s principy prožitkových metod podle Franze Ketta a chtějí tvořit vlastní programy pro děti. 

Podrobné informace k semináři naleznete zde

Seminář je určen pro všechny, kdo se již seznámili s principy prožitkových metod podle Franze Ketta a chtějí pomocí nich živě vyprávět příběhy, legendy nebo pohádky. 

Podrobné informace k semináři naleznete zde

Workshopy a semináře
na téma hodnotové výchovy

Lze udělat v libovolném počtu. Seminář je koncipován na dvě hodiny (jedna hodina přednáška a druhá společná diskuze) Termín konání i místo lze domluvit individuálně. Pro další informace rozklikněte obrázek.