Tvořivé spolu-vyprávění příběhů

Pro pedagogy mateřských škol a prvního stupně základních škol

Seminář je určen pro všechny, kdo se již seznámili s principy tvůrčích prožitkových metod a chtějí pomocí nich živě vyprávět příběhy, legendy nebo pohádky. 

Vzdělávací program rozvíjí pedagogické dovednosti kreativního a názorného vyprávění příběhů dětem předškolního a mladšího školního věku při jejich aktivním zapojení. Aktivace dětí spočívá v jejich účasti na vytváření dějiště, vyjadřování pocitů postav nebo při hledání asociačních a aktualizujících prvků příběhu. Program představuje i způsoby použití vhodného didaktického materiálu k vyjádření podstatných prvků příběhu, přičemž aplikuje metody prožitkové pedagogiky celistvé výchovy.

Při přípravě vyprávění příběhů jsou účastníci vedeni k vědomému sdělování hodnotového poselství příběhu a jeho využití jako prostředku výchovy sebereflexe, rozvoje empatie a porozumění sociálním vztahům, jakož i budování postojů a vhodného chování dětí.

Program obsahuje základní teoretické seznámení s funkcemi didaktického příběhu, se zásadami a postupy při přípravě vyprávění, volbě a použití didaktických prostředků, vhodné ukázky, společnou práci na vlastních projektech a diskuzi s výměnou zkušeností mezi účastníky.

Při volbě příběhů seminář vychází ze souvislostí s roční dobou, blízkými svátky a potřebami konkrétní skupiny pedagogů podle jejich preferencí.


TERMÍNY:  

1. část: Po 16. 9. 2024; 2. část: Po 30. 9. 2024 

(s ukázkami vyprávění příběhů kněžny Ludmily, knížete Václava a sv. Františka)

1. část: Po 5. 5. 2025; 2. část: Po 19. 5. 2025 

(s ukázkami vyprávění příběhů sv. Zdislavy, Jana Nepomuckého, Cyrila a Metoděje) 

LEKTORKY: 

 • PhDr. Pavla Edita Herciková, Th.D.
 • Mgr. Eliška Vrbová

TÉMATA A ČASOVÉ ROZVRŽENÍ 1. části semináře: 

16:00 — 17:30

 • Příběh jako prostředek výchovy, jeho poselství a funkce (1 vyučovací hodina)
 • Aplikace metod prožitkové pedagogiky celistvé výchovy pro vyprávění příběhu (1 vyučovací hodina)

18:00 — 19:30

 • Ukázka: didaktická jednotka s vloženým vyprávěním příběhu (1 vyučovací hodina)
 • První workshop: poselství didaktického příběhu a návrh způsobu jeho vyprávění (1 vyučovací hodina)

TÉMATA A ČASOVÉ ROZVRŽENÍ 2. části semináře:

16:00 - 17:30

 • Ukázky: vložení příběhu do různých fází didaktické jednotky (1 vyučovací hodina)
 • Druhý workshop: Příprava vlastního vyprávění příběhu (1 vyučovací hodina)

18:00 - 19:30

 • Představení jednotlivých konceptů vyprávění nebo společné provedení konkrétního projektu (1 vyučovací hodina)
 • Závěrečná diskuze (1 vyučovací hodiny)

PRAKTICKÉ POKYNY:

 • Poplatek za kurz činí 250 Kč na osobu. Účastníkům bude vystavena faktura na základě zaslané přihlášky.
 • Přijetí přihlášky Vám potvrdíme e-mailem obratem.
 • V případě, že se nenaplní minimální počet účastníků, bude kurz zrušen a účastníci budou informováni e-mailem.
 • Pedagogické centrum sídlí na faře naproti kostelu sv. Jindřicha a Kunhuty v Jindřišské 30. Zvoňte na zvonek PEDAGOGICKÉ CENTRUM. 
 • Osobní údaje potřebné na vydání osvědčení uvedou účastníci na místě.
 • Při větším počtu zájemců se lze domluvit i na jiném místě a datu konání.