Advent a Vánoce

Účelem programů v adventním období je nabídnout žákům a pedagogům předvánoční zastavení a setkání s vánočním biblickým příběhem "očima" jeho aktérů. Žáci mohou obdivovat krásu betlémů a výzdobu kostelů, naslouchat hudbě a přemýšlet o původu a smyslu různých adventních a vánočních tradic. Programy je vhodné realizovat i začátkem nového roku v souvislosti s tříkrálovým svátkem a celostátní charitativní sbírkou.

 Aktuální letáky s anotacemi jednotlivých programů ke stažení:

Praktické informace:

  • Programy se mohou uskutečnit ve školách nebo v sále Pedagogického centra v Jindřišské ulici, u sv. Ignáce na Karlově náměstí či ve třídě školy, nebo ve vybraných pražských kostelech. 
  • Programy se konají v českém jazyce, v případě zájmu můžeme většinu programů nabídnout i v anglickém jazyce. 


Každý program má svoji ikonku. Po jejím prokliknutí se otevře stránka s podrobnými informacemi o programu, kde jsou i praktické pokyny pro učitele, kteří si program objednají. Programy jsou členěny podle místa konání a řazeny podle věku žáků.

Programy poskytujeme zdarma. Výjimkou jsou programy v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 9 hod. a programy ve Vyšehradské bazilice sv. Petra a Pavla.

Programy ve školách nebo v sále centra 

Programy se konají ve škole nebo je možné přijet do jednoho ze sálů, které používáme: v Jindřišské 30 nebo na Karlově náměstí u kostela sv. Ignáce. Programu v sálech se může účastnit v jednom čase jedna třída žáků. Pro mimopražské školy realizujeme programy ve školách nebo na jiných domluvených místech.

Dále je ke každému názvu programu přiřazena jedna ikonka, která obsahuje název programu a v levém horním rohu cílovou skupinu (čísla odkazují na ročník) a délku programu v minutách. Pokud je uveden časový interval, týká se druhé číslo programu v sále. Programy jsou řazeny v řadách podle stoupajícího věku cílové skupiny žáků. 

Programy v kostelech

Programy se konají ve vybraných pražských kostelech. Programy, které nemají na ikonce obrázek kostela, lze uskutečnit v kterémkoliv kostele, kde se nachází socha nebo oltář sv. Barbory respektive vánoční betlém (programy s ikonkami ve druhé řadě). Obvykle nabízíme program o sv. Barboře v kostele sv. Jindřicha a Kunhuty v Praze 1 a ostatní programy v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí, ve vyšehradské bazilice sv. Petra a Pavla a v kostele Panny Marie Andělské na Loretánském náměstí. 

Kostel sv. Ignáce, Karlovo nám.

Kterýkoliv jiný kostel dle domluvy

Kostel Panny Marie Andělské, Loretánské nám.

Kostel sv. Ignáce, Karlovo nám. 

Bazilika sv. Petra a Pavla, Vyšehrad

Kterýkoliv kostel s betlémem

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Praha 1 Hradčany

Chrám Matky Boží před Týnem, Staroměstské nám.

Kostel Panny Marie Andělské, Loretánské nám.

Kostel sv. Ignáce, Karlovo nám.

Bazilika sv. Petra a Pavla, Vyšehrad

Kterýkoliv kostel s betlémem 

Rotunda sv. Martina, Vyšehrad

Jiný kostel se zasvěcením sv. Martinovi nebo s jeho obrazem

Chrám sv. Mikuláše, Malostranské nám.

Kostel Panny Marie Andělské, Loretánské nám.

Kostel sv. Ignáce, Karlovo nám.

Bazilika sv. Petra a Pavla, Vyšehrad

Kterýkoliv kostel s betlémem 

Kostel sv. Jindřicha a Kunhuty, Jindřišská ulice

Adventní a vánoční programy nabízené farnostmi

Břevnovský klášter a kostel sv. Markéty, Praha 6

Lektorka: Ivana Rabiňáková

Nabídka: 

  • 1. a 2. třída: Vánoční příběh a jeho poselství
  • 3. třída: Cesta do Betléma
  • 2. stupeň ZŠ: Proč máme být k sobě navzájem hodní

Programy se konají v břevnovském klášteře v sále Vojtěška a z části v kostele sv. Markéty

Objednávky na tel. čísle: 737 165 591


Farnost u kostela sv. Jakuba St. Praha - Stodůlky

Vyřizuje: Lucie Fričová

Nabídka:

  • 1. - 2. třída: Legenda o svatém Mikuláši
  • 1. - 5. třída: Příběh Vánoc 
  • 2. - 5. třída: Benjamínova cesta


Programy se konají v kostele sv. Jakuba St. a v Komunitním centru sv. Prokopa.

Objednávky na tel. čísle: 777 749 601 nebo e-mailem: lucie.fricova@centrumbutovice.cz