Advent a Vánoce

Účelem programů v adventním období je nabídnout žákům a pedagogům předvánoční zastavení a setkání s vánočním biblickým příběhem "očima" jeho aktérů. Žáci mohou obdivovat krásu betlémů a výzdobu kostelů, naslouchat hudbě a přemýšlet o původu a smyslu různých adventních a vánočních tradic. Programy je vhodné realizovat i začátkem nového roku v souvislosti s tříkrálovým svátkem a celostátní charitativní sbírkou.

 Aktuální letáky s anotacemi jednotlivých programů ke stažení:

Praktické informace:

  • Programy se mohou uskutečnit ve školách nebo v sále Pedagogického centra v Jindřišské ulici, u sv. Ignáce na Karlově náměstí či ve třídě školy, nebo ve vybraných pražských kostelech. 
  • Programy se konají v českém jazyce, v případě zájmu můžeme většinu programů nabídnout i v anglickém jazyce. 


Každý program má svoji ikonku. Po jejím prokliknutí se otevře stránka s podrobnými informacemi o programu, kde jsou i praktické pokyny pro učitele, kteří si program objednají. Programy jsou členěny podle místa konání a řazeny podle věku žáků.

Programy poskytujeme zdarma. Výjimkou jsou programy v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 9 hod. a programy ve Vyšehradské bazilice sv. Petra a Pavla.


Přihlašovací formuláře pro rok 2020: 

Programy ve školách nebo v sále centra 

Programy se konají ve škole nebo je možné přijet do jednoho ze sálů, které používáme: v Jindřišské 30 nebo na Karlově náměstí u kostela sv. Ignáce. Programu v sálech se může účastnit v jednom čase jedna třída žáků. Pro mimopražské školy realizujeme programy ve školách nebo na jiných domluvených místech.

Dále je ke každému názvu programu přiřazena jedna ikonka, která obsahuje název programu a v levém horním rohu cílovou skupinu (čísla odkazují na ročník) a délku programu v minutách. Pokud je uveden časový interval, týká se druhé číslo programu v sále. Programy jsou řazeny v řadách podle stoupajícího věku cílové skupiny žáků. 

Programy v kostelech

Programy se konají ve vybraných pražských kostelech. Programy, které nemají na ikonce obrázek kostela, lze uskutečnit v kterémkoliv kostele, kde se nachází socha nebo oltář sv. Barbory respektive vánoční betlém (programy s ikonkami ve druhé řadě). Obvykle nabízíme program o sv. Barboře v kostele sv. Jindřicha a Kunhuty v Praze 1 a ostatní programy v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí, ve vyšehradské bazilice sv. Petra a Pavla a v kostele Panny Marie Andělské na Loretánském náměstí. 

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Praha 1 Hradčany

Kostel sv. Ignáce, Karlovo nám.

Kterýkoliv jiný kostel dle domluvy

Rotunda sv. Martina, Vyšehrad

Jiný kostel se zasvěcením sv. Martinovi nebo s jeho obrazem

Chrám Matky Boží před Týnem, Staroměstské nám.

Kostel Panny Marie Andělské, Loretánské nám.

Kostel sv. Ignáce, Karlovo nám. 

Bazilika sv. Petra a Pavla, Vyšehrad

Kterýkoliv kostel s betlémem

Chrám sv. Mikuláše, Malostranské nám.

Kostel Panny Marie Andělské, Loretánské nám.

Kostel sv. Ignáce, Karlovo nám.

Bazilika sv. Petra a Pavla, Vyšehrad

Kterýkoliv kostel s betlémem 

Kostel sv. Jindřicha a Kunhuty, Jindřišská ulice

Kostel Panny Marie Andělské, Loretánské nám.

Kostel sv. Ignáce, Karlovo nám.

Bazilika sv. Petra a Pavla, Vyšehrad

Kterýkoliv kostel s betlémem 

Adventní a vánoční programy nabízené farnostmi

Břevnovský klášter a kostel sv. Markéty, Praha 6

Lektorka: Ivana Rabiňáková

Nabídka: 

  • 1. a 2. třída: Vánoční příběh a jeho poselství
  • 3. třída: Cesta do Betléma
  • 2. stupeň ZŠ: Proč máme být k sobě navzájem hodní

Programy se konají v břevnovském klášteře v sále Vojtěška a z části v kostele sv. Markéty

Objednávky na tel. čísle: 737 165 591


Farnost u kostela sv. Jakuba St. Praha - Stodůlky

Vyřizuje: Lucie Fričová

Nabídka:

  • 1. - 2. třída: Legenda o svatém Mikuláši
  • 1. - 5. třída: Příběh Vánoc 
  • 2. - 5. třída: Benjamínova cesta


Programy se konají v kostele sv. Jakuba St. a v Komunitním centru sv. Prokopa.

Objednávky na tel. čísle: 777 749 601 nebo e-mailem: lucie.fricova@centrumbutovice.cz