Advent a Vánoce

Účelem programů v adventním období je nabídnout žákům a pedagogům předvánoční zastavení a setkání s vánočním biblickým příběhem "očima" jeho aktérů. Žáci mohou obdivovat krásu betlémů a výzdobu kostelů, naslouchat hudbě a přemýšlet o původu a smyslu různých adventních a vánočních tradic. Programy je vhodné realizovat i začátkem nového roku v souvislosti s tříkrálovým svátkem a celostátní charitativní sbírkou.

Programy se mohou uskutečnit v kostelech, kde je nainstalován betlém (vizte programy v pravém sloupci), nebo v sále Pedagogického centra v Jindřišské ulici, u sv. Ignáce na Karlově náměstí či ve třídě školy (vizte programy v levém sloupci). 

Programy jsou členěny podle věku žáků do čtyř skupin. Aktuální letáky s nabídkou programů a informace k jednotlivým programům budou k dispozici na podzim 2019

  • Nabídka pro mateřské školy a žáky 1. a 2. třídy základní školy
  • Nabídka pro žáky 3. - 5. třídy základní školy
  • Nabídka pro žáky 2. stupně základní školy a nižšího gymnázia
    Nabídka pro žáky středních škol a gymnázií


    Archivní nabídka z roku 2018.