O lidech dobré vůle

O programu:

Účelem programu je představit dětem původ a smysl zvyku vyřezávat a instalovat betlémy pod vánoční stromek v rodinách, v kostelích nebo na náměstích. Společně budeme objevovat význam nápisu, který bývá na betlémech umístěn: "Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle". Toto hledání nás přivede také ke Knize knih - Bibli a k hledání způsobu k jejímu porozumění, jenž nás může inspirovat k prožívání Vánoc novým způsobem. Program lze realizovat na místě, kde je nějaký betlém instalován.

Lektoři programu:

 • Marie Zimmermannová
 • Pavla Edita Herciková
 • liška Vrbová
 • Blanka Pitřincová (Vyšehrad)

Cíle programu: 

 • seznámení s původem a smyslem tradice vyřezávání a instalování lidových betlémů v rodinách, v kostelích nebo na náměstích, - jež je v naší zemi starší tradice než stavění vánočních stromků
 • seznámení s geografickými i biblickými reáliemi, zobrazovanými v lidových betlémech;
 • zamyšlení nad významem a možným chápáním textu, který bývá nad betlémskou scénou umístěn, a jeho souvislost s chápáním Vánoc jako svátků rodiny a míru;
 • práce s textem a pracovním listem;
 • rozvoj vzájemné spolupráce žáků ve skupině.

Praktické pokyny

 • setkání před vstupem do kostela

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP: 

2. stupeň ZŠ:

 • EV-9-1-10: aplikuje postoje a způsobilost, které rozvíjejí mezilidské vztahy

Významné dny: Advent, 24. 12. Štědrý večer, 25. 12. Slavnost narození Páně (První svátek vánoční), vánoční doba

Symboly: betlém (zobrazení biblické události v různém, zpravidla místním, prostředí)

Tradice: stavění betlémů; koledy

Použité metody: 

 • x

Výstupy a zkušenosti

Program byl nabízen v prosinci 2017 a 2018, zúčastnilo se ho celkem 15 skupin ze základních škol.