Vzpomínka na zemřelé

Název programu: "Dušičky" aneb o hodnotě lidského života a vzpomínce na zemřelé

Úcta k našim mrtvým předkům je pozitivní součástí naší kultury a součástí naší tradice a dávné historie.  Program přibližuje smysl křesťanského svátku, který je v občanském kalendáři pojmenován jako "Památka zesnulých" nazývaný mezi lidmi spíše "Dušičky". V období kolem 2. listopadu lidé zvlášť pamatují na své blízké, kteří již zemřeli. Navštěvují hroby svých příbuzných, čistí je, zdobí a rozsvěcují svíčky. S touto zkušeností se mohli žáci již setkat. Na tuto tradici navazují otázky spojené s památkou na zemřelé: jak žije ve vzpomínkách lidí a proč je důležité, abychom vzpomínali.

Program se může konat v učebně nebo v kostele, jehož výzdoba odkazuje na mnoho našich předků (okna zaplacená sponzory, náhrobky, sochy světců, obrazy vyjadřující křesťanskou představu nebe apod.).  

Při programu v učebně zahrneme také téma "Halloween", který v jeho současné podobě nepatří k naší tradici, ale v posledních letech se u nás hojně objevuje. Při programu v kostele se zaměříme spíše na jeho výzdobu a její souvislost s památkou zesnulých.

Věk žáků: určeno pro základní a střední školy, program je přizpůsoben věku žáků

Místo konání: sál Pedagogického centra, Jindřišská 30, Praha 1 nebo ve škole nebo v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze 2.

Program je poskytován zdarma.

Lektoři: Marie Zimmermannová, Michal Ondra, Pavla Edita Herciková, Eliška Vrbová

Realizace:

Ve školním roce 2018-2019 se program uskutečnil ve dnech 31. 10. až 2. 11. Konaly se dva programy ve škole a osm programů v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí.