Vzpomínka na zemřelé

Tyto programy jsou určeny pro období přelomu října a listopadu, kdy lidé navštěvují hroby svých blízkých, nebo když žáci prožívají smrt někoho blízkého. Souvisí se svátkem Vzpomínka na zemřelé (2. 11.), a také s křesťanskou Slavností všech svatých (1. 11.), místo které se dnes v naší zemi prosazuje původně anglosaský lidový svátek Halloween slavený 31. 10. Program ve škole se zabývá i souvislostmi mezi těmito svátky a program pro starší žáky též řeší projevy úcty k mrtvým v různých kulturách. 

Smyslem těchto programů je nabídnout žákům prostor pro uvažování nad hodnotou lidského života a pomoci jim objevovat pozitivní hodnoty na životě člověka, které přetrvávají v jeho odkazu a vzpomínkách, které nám zůstávají.

Programy se mohou uskutečnit ve škole, v sále Pedagogického centra v Jindřišské ulici 30, nebo v kostele, který zpravidla slouží i k uchovávání ostatků zemřelých a jako místo ticha pro vzpomínání a vyjádření smutku i vděčnosti. V tomto smyslu máme pozitivní zkušenost z programů realizovaných v roce 2018 v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí.  

Programy ve školách nebo v sále Pedagogického centra:

Programy se konají ve škole nebo je možné přijet do jednoho ze sálů, které používáme: v Jindřišské 30 nebo na Karlově náměstí u kostela sv. Ignáce. Programu v sálech se může účastnit v jednom čase jedna třída žáků. Pro mimopražské školy realizujeme programy ve školách nebo na jiných domluvených místech.

Dále je ke každému názvu programu přiřazena jedna ikonka, která obsahuje název programu a v pravém horním rohu cílovou skupinu (čísla odkazují na ročník) a délku programu v minutách. Pokud je uveden časový interval, týká se druhé číslo programu v sále. Programy jsou řazeny v řadách podle stoupajícího věku cílové skupiny žáků.  

Programy v kostelech

Nabízíme program připravený pro kostel sv. Ignáce na Karlově náměstí. Program lze přizpůsobit jakémukoliv prostoru jiného kostela.