Historická výročí

V této sekci nabízíme programy věnované historickým výročím, která připomínají události významné pro utváření hodnot a sebevědomí naší společnosti. 

Celoročně nabízíme tyto programy:

Výročí spojená s osobnostmi naší historie:

Osobnostem věnujeme programy představené v sekci Světci a ochránci naší země (sv. Ludmila, Václav, Vojtěch, Cyril a Metoděj, Jan Nepomucký) a v sekci Významné osobnosti


Výročí spojená se státními svátky a významnými událostmi našich dějin:


K výročím spojeným s ukončením války a ke dnům na oslavu míru: