Propagační plakáty z druhé světové války

Výukový materiál pro distanční výuku k tématům souvisejícím se druhou světovou válkou.

Tento krátký výukový program je zaměřen na téma motivace či propagandy s cílem podnítit občany k obraně své země a její svobody nebo k dehonestaci a zničení nepřítele. Lze ho použít na hodinách dějepisu nebo občanské výchovy. Lze s ním pracovat v rámci celé třídy nebo samostatně. Žáci pracují s plakáty, které mohli občané zemí Spojených států, Německa a Ruska běžně shlédnout na ulicích a v budovách během třicátých a čtyřicátých let.

K dispozici je oboustranný pracovní list. Na každé straně si žáci mohou prohlédnout sérii 3 - 4 plakátů, jejichž význam ji pomohou objevit otázky v modrém bloku. Světle hnědý blok ve spodní části programu poskytuje dodatečné informace a obsahuje otázky na zamyšlení. Na tyto otázky mohou žáci napsat a zaslat svoji odpověď.

Doporučení: odpovědi je možné shromáždit do jednoho souboru a zaslat je žákům zpět jako zpětnou vazbu. Žáci pak mohou navrhnout vlastní plakát na aktuální téma, kterým chtějí motivovat ostatní lidi k oceňování vybrané hodnoty.

Předpokládaná délka práce s pracovním listem je 15-20 minut

Pracovní list je oboustranný. Obrázky plakátů pocházejí z knihy Válečné plakáty: Zbraně hromadné komunikace; James Aulich

Určeno pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ

Připravil: Michal Ondra

Cíle programu: 

  • Představit (či rozšířit) základní informace o druhé světové válce 
  • rozšířit kompetence žáků v oblasti mediální výchovy a kritického myšlení

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň ZŠ:

  • ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů

2. stupeň ZŠ:

  • VV-9-1-06: interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků

Významné dny: 8. 5. výročí ukončení druhé světové války v naší zemi

Symboly: válečné symboly

Didaktické materiály