ZPĚTNÁ VAZBA

Na této stránce jsou zveřejněny některé ohlasy na programy a činnost Pedagogického centra:

"Již několik let opakovaně využíváme programy Pedagogického centra určené pro školy. Programy jsou velmi zajímavě a odborně sestavené a doplňují a obohacují výuku v naší škole. Žáci se tak v programech seznamují pomocí různých aktivizačních interaktivních metod s kostely či kláštery, kam bychom se běžně nedostali. Ze zpětné vazby žáků vnímáme, že se jim programy velmi líbí a sdílí své zážitky s rodiči. Také učitelé oceňují různé typy programů, které metodicky podporují jejich výuku a jsou úzce spjata s křesťanstvím."

Základní škola u sv. Voršily, Praha


"Programu se zúčastnilo 27 dětí (z 1. - 6. třídy) a 3 učitelky. Děti byly spokojené, aktivně se zapojovaly, i učitelky mi děkovaly - ale dík patří vám všem, kteří se na přípravě těchto materiálů podílíte!"

Zpětná vazba paní učitelky po použití materiálů k programu Co slavíme o Velikonocích při on-line vysílání pro děti i učitele, Základní škola Nebušice


"Ještě jednou Vám děkuji za krásný zážitek, který jste nám i našim žákům připravili. Program se jim velmi líbil a dokonce mi přišli poděkovat."

Hotelová škola, Praha - Vršovice 


"Chtěla jsem Vám moc poděkovat za pěkně připravený program o Velikonocích. Děti byly velmi zaujaté, měla jsem radost z otázek, které pokládaly."

Základní škola Duhovka, Praha


Reflexe účastníků DVPP seminářů s užitím metod Franze Ketta:

Co Vás nejvíce oslovilo?

"Zprostředkování prožitku dětem; způsob prožitkového učení; vedení k trpělivosti, práce s napětím a tajemstvím"

"Rozvoj kreativity; klidná/zklidňující práce"    

"Zapojení dětí, rozsah a forma činností, při kterých se děti mohou zapojit; rozmanitost činností" 

"Přínosný a vhodně vedený seminář i pro pedagogy, kteří nepracují ve křesťanských školách."