ZPĚTNÁ VAZBA

Na této stránce jsou zveřejněny některé ohlasy na programy a činnost Pedagogického centra, které dostaneme písemně. Mnoho pedagogů se vyjadřuje ústně po absolvování programu. Jsme rádi, že se nám daří děti i starší žáky zaujmout. 


Dobrý den, ráda bych Vám za naši třídu třeťáků z Chmelnice poděkovala za naprosto báječný program v katedrále a zvláště chtěla vyzdvihnout výklad a milý a trpělivý přístup paní Zimmermannové. Vše bylo skvěle přizpůsobeno věku, dětem se to celé ohromně líbilo a spoustu informací si díky připraveným aktivitám zapamatovaly. Budeme se těšit na nabídku další podobné akce a přeji Vám všem krásné léto.

ZŠ Chmelnice, Praha 3, 2024


Milé kolegyně,
velmi Vám děkujeme za přínosný program pro naše studenty. Jejich první reakce po příchodu do školy byla velmi pozitivní, ještě s nimi budeme mluvit podrobněji.
Myslím si, že program je skvělý, možná že bychom ho trochu poupravili, aby byl na celý den (...) 

Anglické gymnázium, Praha, 2024


"Již několik let opakovaně využíváme programy Pedagogického centra určené pro školy. Programy jsou velmi zajímavě a odborně sestavené a doplňují a obohacují výuku v naší škole. Žáci se tak v programech seznamují pomocí různých aktivizačních interaktivních metod s kostely či kláštery, kam bychom se běžně nedostali. Ze zpětné vazby žáků vnímáme, že se jim programy velmi líbí a sdílí své zážitky s rodiči. Také učitelé oceňují různé typy programů, které metodicky podporují jejich výuku a jsou úzce spjata s křesťanstvím."

Základní škola u sv. Voršily, Praha


"Programu se zúčastnilo 27 dětí (z 1. - 6. třídy) a 3 učitelky. Děti byly spokojené, aktivně se zapojovaly, i učitelky mi děkovaly - ale dík patří vám všem, kteří se na přípravě těchto materiálů podílíte!"

Zpětná vazba paní učitelky po použití materiálů k programu Co slavíme o Velikonocích při on-line vysílání pro děti i učitele, Základní škola Nebušice


"Ještě jednou Vám děkuji za krásný zážitek, který jste nám i našim žákům připravili. Program se jim velmi líbil a dokonce mi přišli poděkovat."

Hotelová škola, Praha - Vršovice 


"Chtěla jsem Vám moc poděkovat za pěkně připravený program o Velikonocích. Děti byly velmi zaujaté, měla jsem radost z otázek, které pokládaly."

Základní škola Duhovka, Praha


Reflexe účastníků DVPP seminářů s užitím metod Franze Ketta:

Co Vás nejvíce oslovilo?

"Zprostředkování prožitku dětem; způsob prožitkového učení; vedení k trpělivosti, práce s napětím a tajemstvím"

"Rozvoj kreativity; klidná/zklidňující práce"    

"Zapojení dětí, rozsah a forma činností, při kterých se děti mohou zapojit; rozmanitost činností" 

"Přínosný a vhodně vedený seminář i pro pedagogy, kteří nepracují ve křesťanských školách."