INFORMACE O ČINNOSTI
PEDAGOGICKÉHO CENTRA AP

Tato stránka obsahuje závěrečné zprávy z programů, letáčky a pozvánky.

Přehled uskutečněných sérií programů od června 2017, který byl realizován ještě před založením Pedagogického centra (k tomu došlo 1. 9. 2017) až do současnosti. Jednotlivé závěrečné zprávy obsahují přehled uskutečněných programů a jejich účastníků, lektorů, ohlasů v médiích a některé zprávy také rozbor silných a slabých stránek programů.

Závěrečné zprávy z uskutečněných programů pro školy

Souhrnné statistiky od červen 2017 do současnosti

Aktualizovaný seznam škol, které se projektu Výchova a hodnoty zúčastnily alespoň jednou 

Aktuální letáky a pozvánky ke stažení a šíření

Máte mezi svými známými a přáteli učitele? Prosíme, dejte jim vědět o naší nabídce. Předem děkujeme. 

Náhled na letáky z předchozích let (programy jsou neustále v nabídce):

Přehled farností s programy pro školy

V této části bychom rádi uveřejnili seznam farností, které připravují a nabízejí své programy pro školy i s kontaktem na osobu, která bude ochotna sdílet informace a zkušenosti. 

Pokud máte zájem o zařazení do tohoto seznamu, prosíme, popište stručně vaši nabídku a uveďte kontaktní osobu (není povinné) do níže umístěného formuláře Diskuse-podněty-sdílení. Předem děkujeme. 

Diskuse — podněty — sdílení

Vaše podněty:

Vaše dotazy:

Vaše zkušenosti: