Písemné a umělecké památky

Programy v této sekci jsou zaměřeny na literární a výtvarná díla, která vznikla v souvislosti s křesťanstvím. 

Z literárních památek jde zejména o Bibli - knihu knih, legendy i literární díla současnosti týkající se hodnot lidského života. K podobným dílům řadíme i filmy. V programech o Bibli ji představujeme jako literární a kulturní památku, a také se dotýkáme jejího významu jako knihy víry, jež prezentuje jeden velký příběh o základech, smyslu a hodnotách lidského života. V programech pro starší žáky se zaměřujeme na velmi zajímavý a inspirativní proces vzniku Bible související s úctou a hledáním pravdy o lidském životě. Žáci se setkají i s různým uměleckým zpracováním biblického textu např. v manuscriptech.

Z dalších uměleckých památek pracujeme s obrazy, sochami, cykly fresek nebo jiných nástěnných maleb, s knižní malbou, vitrážemi apod. Tato díla mají kromě estetické hodnoty také význam pro rozvoj schopnosti žáků vnímat symboly a skrze ně přemýšlet a nacházet souvislosti při hledání odpovědí na existenciální a etické otázky lidského života.

NĚKTERÉ PRAKTICKÉ INFORMACE KE VŠEM PROGRAMŮM:

MÍSTO KONÁNÍ: zpravidla ve škole nebo v sále Pedagogického centra v Jindřišské 30, případně v sále u sv. Ignáce na Karlově náměstí. Výjimkou jsou programy, které mají pod ikonkou uvedeno jiné místo konání.

Programy jsou určeny zpravidla pro jednu třídu (lze je opakovat za sebou pro různé třídy). 

PODROBNÉ INFORMACE ke každému programu získáte rozkliknutím ikonky s názvem. Pokud ikonku nelze rozkliknout, jedná se o připravovaný program dostupný během několika málo dní.

OBJEDNÁVKY PROGRAMŮ Telefonicky se můžete domluvit na tel. 734 262 294 nebo e-mailem na adrese: pgcentrum@apha.cz.

Celoročně nabízíme tyto programy:

O Bibli — knize knih: představují Bibli jako celek, nebo na základě některého z příběhů

Tematické programy vycházející z knižní malby nebo výtvarného díla:

Tento program se koná pouze v Emauzském klášteře

Tematické programy vycházející z legend a literárních příběhů: