Písemné a umělecké památky

Programy v této sekci jsou zaměřeny na literární a výtvarná díla, která vznikla v souvislosti s křesťanstvím. 

Z literárních památek jde zejména o Bibli - knihu knih, legendy i literární díla současnosti týkající se hodnot lidského života. K podobným dílům řadíme i filmy. V programech o Bibli ji představujeme jako literární a kulturní památku, a také se dotýkáme jejího významu jako knihy víry, jež prezentuje jeden velký příběh o základech, smyslu a hodnotách lidského života. V programech pro starší žáky se zaměřujeme na velmi zajímavý a inspirativní proces vzniku Bible související s úctou a hledáním pravdy o lidském životě. Žáci se setkají i s různým uměleckým zpracováním biblického textu, zvláště v manuscriptech.

Z dalších uměleckých památek pracujeme s obrazy, sochami, cykly fresek nebo jiných nástěnných maleb, s knižní malbou, vitrážemi apod. Tato díla mají kromě estetické hodnoty také význam pro rozvoj schopnosti žáků vnímat symboly a skrze ně přemýšlet a nacházet souvislosti při hledání odpovědí na existenciální a etické otázky lidského života.

Programy se mohou konat přímo ve škole nebo v sále Pedagogického centra v Jindřišské 30, případně v sále u sv. Ignáce na Karlově náměstí. Programy jsou určeny zpravidla pro jednu třídu (lze je opakovat za sebou pro různé třídy). 

Programy lze objednat prostřednictvím přihlašovacího formuláře pro celoroční nabídku (viz poslední část "písemné a umělecké památky"). Do poznámky uveďte datum a čas, kdy si přejete program uskutečnit. 

Celoročně nabízíme tyto programy:

O Bibli — knize knih:

Tematické programy vycházející z knižní malby nebo výtvarného díla:

Tematické programy vycházející z legend a literárních příběhů: