Legenda o svatém grálu

O programu

Anglická legenda o králi Artušovi a rytířích kulatého stolu se stala světovým fenoménem. Na ni navazuje neméně populární legenda o svatém grálu. Ne každý zná celý příběh, který má počátek ve velikonočním biblickém příběhu. Tento program chce žákům představit obě legendy ve velikonočních souvislostech.

Lektor programu: Marie Zimmermannová

Cíle programu:

  • představit legendy o svatém grálu a králi Artušovi jako známá a často zfilmovaná nebo literárně zpracované náměty a jejich souvislost s biblickým velikonočním příběhem a počátky křesťanství v Anglii
  • zaměřit se na hodnoty a poselství, na které obě legendy ukazují

Praktické pokyny

  • před začátkem programu je třeba upravit třídu tak, aby žáci mohli sedět v kruhu, nejlépe na koberci (lze i na židlích); ve středu kruhu se tvoří obraz
  • žáci budou potřebovat psací potřeby, nejlépe barevné fixy

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

2. stupeň ZŠ:

  • D-9-4-01: popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států
  • EV-9-1-10: aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské vztahy

Významné dny: Zelený čtvrtek a Velký pátek 

Symboly: kalich, kříž, kruh 

Tradice: Velikonoce

Použité metody:

  • motivační rozhovor na téma "kulatého stolu"
  • vyprávění legend a identifikace symbolů
  • práce ve skupinách - propojení legend s velikonočními motivy v židovství a křesťanství
  • diskuze o hodnotách, které jsou v těchto tradicích obsaženy

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen od roku 2018, zúčastnily se ho dosud 3 třídy.