Solidarita a charita

Zájem o druhé a pomoc těm, kteří ji potřebují, jsou hodnoty pro mnohé lidi samozřejmé. V programech zaměřených na solidaritu se žáci seznamují s prostředím a životem lidí, kteří jsou na solidaritě závislí, a zamýšlejí se nad přínosy solidarity pro pokojný život lidí, a to nejen těch, kteří jsou obdarováni, ale i těch, kteří solidaritu projevují. Některé programy jsou více zaměřeny na pojem a projevy charity, tj. činné lásky, která se projevuje Charita je typem lásky, která se projevuje slitováním, milosrdenstvím a dobročinností.  

Některé programy jsou připraveny a realizovány organizacemi, se kterými spolupracujeme. Jsou jimi SIRIRI o.p.s., Arcidiecézní charita Praha a Bc. Olga Švecová, lektorka organizace Missio. Stránka je proto členěna podle poskytovatelů programu. 

Po rozkliknutí ikonky programu se zobrazí stránka s podrobnými informacemi pro pedagogy.

Programy realizované lektory Pedagogického centra

Programy realizované partnerskými organizacemi

Realizuje Arcidiecézní charita Praha

Realizuje SIRIRI, o.p.s.

Realizuje Olga Švecová, Missio

Realizuje Olga Švecová, 
Missio