Solidarita a charita

Zájem o druhé a pomoc těm, kteří ji potřebují, jsou hodnoty pro mnohé lidi samozřejmé. V programech zaměřených na solidaritu se žáci zamyslí nad tím, proč je vzájemná pomoc tak důležitá pro společný a pokojný život lidí a jak se na ní může podílet každý z nás. 

Aktuálně nabízíme tyto programy:

Na nabídce programů pracujeme