Legenda o biskupu Mikulášovi:
Záchrana města

Program vychází z jedné z četných legend o biskupu Mikulášovi a ukazuje na jeho solidaritu s chudými lidmi, ke které vychovává i obyvatele svého města. Děti jsou pozvány do prožívání příběhu, přičemž se stávají obyvateli města Myry a zapojují se do záchrany lidí z města na druhém břehu moře. V závěru programu je čeká malé překvapení. 

Lektoři programu:

 • Michal Ondra
 • Pavla Edita Herciková
 • Marie Zimmermannová

Cíle programu: 

 • představit dětem počátky tradice mikulášské nadílky;
 • seznámit dětí s legendou o svatém Mikulášovi o záchraně města formou jejího prožitku;
 • ukázat smysl solidarity s lidmi v nouzi;
 • učit se umění obdarovat druhého člověka a společně o něm přemýšlet.

Praktické pokyny

 • vytvořit prostor, kde lze sedět v kruhu, nejlépe na koberci

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP: 

1. stupeň ZŠ:

 • EV-3-1-04: zvládá prosociální chování: pomoc v běžných školních situacích, dělení se, vyjadřování soucitu, zájem o spolužáky
 • VO-9-1-06: zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu

Významné dny: 6. 12. svátek svatého Mikuláše

Symboly: symbolika barev, dárek

Tradice: Mikulášská nadílka

Použité metody: 

 • vyprávění příběhu
 • stavění měst z dřevěných kostek a okolí (moře, pole) z šátků ve dvou skupinách za účelem vizualizace příběhu a nácviku spolupráce ve skupině
 • diskuse o smyslu a potřebě solidarity mezi lidmi

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen od roku 2017, zúčastnilo se ho zatím celkem 15 skupin z mateřských a základních škol.