Aktuální nabídka pro pedagogy a žáky

V první řadě jsou aktuální články týkající se nabídky: lektorovaných programů pro žáky (1), programů pro pedagogy (2) a nové nabídky didaktických materiálů pro vlastní využití pedagogů (3). 

Ve druhé části jsou přihlašovací formuláře: na programy se žáky (1) a na aktuální programy pro pedagogy (2)

Ve třetí části najdete "stálé" články s informacemi k využívání našich služeb.

Ve čtvrté části je přístup k již archivovaným zprávám z této rubriky.  

Podzimní nabídka programů pro žáky i pedagogy

S naší nabídkou školám začínáme již od prvního týdne v září. Je možné si vybrat kterýkoliv připravený program z našeho bohatého Katalogu programů

Zvláštní podzimní nabídku tvoří:

  • programy vztahující se k státním svátkům a svátku kněžny Ludmily (16. 9., 28. 9., 28. 10., 17. 11.
  • výlety a procházky 
  • programy k zastavení se a zamyšlení nad odkazem našich předků a nad hodnotami, které do naší kultury vnesli (1. a 2. 11.)
  • semináře a webináře pro učitele

PROSÍME O SDÍLENÍ POZVÁNÍ K VYUŽITÍ PODZIMNÍ NABÍDKY:

Kurzy a semináře pro pedagogy - podzim 2023

Nabídka pro pedagogy je souhrnně uvedena a aktualizována v rubrice INFORMACE PRO UČITELE

Aktuálně  nabízíme dva typy seminářů akreditovaných v systému DVPP:

1. "České nebe - kreativní učení" pro pedagogy MŠ, ZŠ a SŠ, zaměřeno na rozvoj didaktických kompetenčí včetně práce s tablety. Téma spadá do okruhu "Kulturní dědictví v památkách". 

Termíny: 
teoretická část 11. 9. nebo 5. 10. (webinář)
praktická část 16. 10. (prezenčně)

2. Několik seminářů z okruhu "Tvořivá pedagogická práce s využitím přírodnin a symbolů metodami Franze Ketta" (prezenčně)

Termíny: 9. 10., 23.10.+6.11., 27.11., 15.+29.1., 22.4.+6.5. (některé mají dvě části)

Podrobné informace:
ČÍST VÍCE >>>

Didaktické materiály z kurzu DVPP ˇ"České nebe - kreativní učení" ke stažení

Během měsíce září budou účastníci jarní série kurzů vyzváni k registraci do zabezpečené části tohoto webu, kde budou mít k dispozici slíbené materíály pro vlastní použití. 

Kurzy budeme pravidelně opakovat. 

Nejbližšími termíny jsou:

11. 9. od 18 hod. webinář
5. 10. od 18 hod. webinář
16. 10. od 16:30 do 19 hod. praktická část v kostele sv. JIndřicha v Jindřišské ulici, Praha 1

Podrobné informace o projektu "České nebe - kreativní učení":

ČÍST VÍCE >>>

"Obecný" přihlašovací formulář na programy se žáky lektorované Pedagogickým centrem AP

Přihlašovací formuláře se seznamem konkrétních programů najdete v jednotlivých tematických sekcích v menu "Programy pro školy"

Stále aktuální články

Přehled nabízených programů - Jak se orientovat v nabídce? 

Katalogy, 
přehled finančních podmínek

ČÍST VÍCE >>>


Metodické materiály ke stažení

ČÍST VÍCE >>> 

Programy na míru

pro žáky i pedagogy zvláště do odborných předmětů nebo k aktuálním výročím a událostem. 

ČÍST VÍCE >>> 

ARCHIV zpráv

"České nebe" - nabídka programů pro žáky 

V jarních měsících školního roku 2022/23 jsem zpracovali novou sérii programů, které nabízejí setkání s vybranými osobnostmi dějin českého státu. Programy žákům nabízejí:

- zajímavé PŘÍBĚHY a jejich smysluplné poselství
- PODNĚTY k zamyšlení nad naší současností
- INSPIRACI pro vlastní život
- posílení NADĚJE a ODVAHY v situacích, které se jeví jako bezvýchodné

Smyslem programů je pomoci dětem a mladým lidem nahlédnout do naší historie kreativním způsobem skrze životní příběhy lidí, kteří se vypořádali s výzvami své doby inspirativním způsobem.  

Tyto programy budou určitě součástí naší podzimní nabídky na školní rok 2023/24. 

ČÍST VÍCE >>> 

DVPP: Semináře a webináře
k projektu "České nebe" 

pro učitele MŠ, ZŠ a SŠ předmětů zaměřených na dějepis, občanskou výchovu, český jazyk a literaturu, výtvarnou a hudební výchovu a průřezová témata. Dále pro pedagogy volnočasových aktivit a mimoškolního vzdělávání. 

VE ČTVRTEK 25. 5. od 16 hod. poslední příležitost v tomto školním roce V KATEDRÁLE sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze

Semináře jsou zaměřeny nejen na vybrané osobnosti, ale také na tvořivý způsob uvádění dětí do historie a zvyšování jejich digitálních kompetencí.

Účastníci získají přístup k bohatému balíčku pomůcek a dalších didaktických materiálů. 

ČÍST VÍCE >>> 

Týdny pro školy 2023
Pojďte s námi na výlet nebo na procházku do "českého nebe"

Praha a střední Čechy oplývají mnoha krásnými místy, kde se můžeme cítit "jako v nebi". V našich programech to zažijete ještě s něčím navíc: můžete se setkat se stopami osobností, které svojí statečností, čestností, moudrostí a milosrdenstvím získali místo v "českém nebi". V měsíci červnu si to určitě všichni nejen zasloužíme, ale měli bychom si to i dopřát.

Pedagogové se proto mohou spolehnout na náš servis a zpravidla zajišťují jen dopravu na místo začátku výletu či procházky a cestu zpět. O program se postarají lektoři Pedagogického centra AP.

Součástí procházky je nejen prohlídka místa, ale i zábavné opakovní či naučení se něco nového z českých dějin, případně literatury a umění. Zařazujeme i tvořivé a pohybové aktivity pro děti (zvláště při výletech). 

ČÍST VÍCE >>>

DVPP: Semináře pro tvořivou pedagogickou práci

s využitím přírodnin a symbolů metodou podle France Ketta

Vypsána nová nabídka na rok 2023

ČÍST VÍCE >>>

Představujeme projekt
"České nebe"

o osobnostech z historie našeho státu, které jsou považovány za české ochránce, nebo jsou součástí tradic stále přítomných v naší kultuře

ČÍST VÍCE >>> 

Zimní nabídka pro únor - březen 2023

obsahuje především programy:
o osobnostech a hodnotách jejich života, včetně našich prezidentů;
o našich hodnotách, jak je uplatňujeme v každodenních situacích
a také o "Knize kníh" a pozvánku seznámit se s příběhem sv. Valentina, patrona zamilovaných

ČÍST VÍCE >>>