Týdny pro školy 2023
Pojďte s námi na výlet nebo na procházku do "českého nebe"

Praha a střední Čechy oplývají mnoha krásnými místy, kde se můžeme cítit "jako v nebi". V našich programech to zažijete ještě s něčím navíc: můžete se setkat se stopami osobností, které svojí statečností, čestností, moudrostí a milosrdenstvím získali místo v "českém nebi". V měsíci červnu si to určitě všichni nejen zasloužíme, ale měli bychom si to i dopřát.

Pedagogové se proto mohou spolehnout na náš servis a zpravidla zajišťují jen dopravu na místo začátku výletu či procházky a cestu zpět. O program se postarají lektoři Pedagogického centra AP.

Součástí procházky je nejen prohlídka místa, ale i zábavné opakovní či naučení se něco nového z českých dějin, případně literatury a umění. Zařazujeme i tvořivé a pohybové aktivity pro děti (zvláště při výletech). 

ČÍST VÍCE >>>

Jarní měsíce jsou ideální příležitostí učit se venku

Věříme, že učit dějepis na místech, kudy prošly dějiny, je zajímavé a přitažlivé pro žáky jakéhokoliv věku. Nabízíme k tomu naše programy, které svým obsahem zahrnují také podněty k českému jazyku a literatuře, výtvarné a občanské výchově a průřezovým tématům.
Můžete si vybrat z naší bohaté nabídky:

DVPP: Semináře a webináře
k projektu "České nebe" 

pro učitele MŠ, ZŠ a SŠ předmětů zaměřených na dějepis, občanskou výchovu, český jazyk a literaturu, výtvarnou a hudební výchovu a průřezová témata. Dále pro pedagogy volnočasových aktivit a mimoškolního vzdělávání. 

VE ČTVRTEK 25. 5. od 16 hod. poslední příležitost v tomto školním roce V KATEDRÁLE sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze

Semináře jsou zaměřeny nejen na vybrané osobnosti, ale také na tvořivý způsob uvádění dětí do historie a zvyšování jejich digitálních kompetencí.

Účastníci získají přístup k bohatému balíčku pomůcek a dalších didaktických materiálů. 

ČÍST VÍCE >>> 


"Obecný" přihlašovací formulář na programy se žáky lektorované Pedagogickým centrem AP

Přihlašovací formuláře se seznamem konkrétních programů najdete v jednotlivých tematických sekcích v menu "Programy pro školy"

Přehled nabízených programů - Jak se orientovat v nabídce? 

Katalogy, 
přehled finančních podmínek

ČÍST VÍCE >>>


"České nebe" - nabídka programů pro žáky 

Setkání s vybranými osobnostmi dějin českého státu přináší:

- zajímavé PŘÍBĚHY a jejich smysluplné poselství
- PODNĚTY k zamyšlení nad naší současností
- INSPIRACI pro vlastní život
- posílení NADĚJE a ODVAHY v situacích, které se jeví jako bezvýchodné

Smyslem programů je pomoci dětem a mladým lidem nahlédnout do naší historie kreativním způsobem skrze životní příběhy lidí, kteří se vypořádali s výzvami své doby inspirativním způsobem.  

Do nabídky je zařazeno 32 nových programů, celkem výběr představuje 52 programů, z nichž je pro děti z mateřských škol vhodných 10 programů, pro žáky 1. stupně základních 32 programů, 2. stupně ZŠ 29 programů a žáky středních škol  30 programů. 

ČÍST VÍCE >>> 

Programy na míru

ČÍST VÍCE >>> 

Metodické materiály ke stažení

ČÍST VÍCE >>> 

Seminář o videohrách

ČÍST VÍCE >>> 

ARCHIV zpráv

DVPP: Semináře pro tvořivou pedagogickou práci

s využitím přírodnin a symbolů metodou podle France Ketta

Vypsána nová nabídka na rok 2023

ČÍST VÍCE >>>

Představujeme projekt
"České nebe"

o osobnostech z historie našeho státu, které jsou považovány za české ochránce, nebo jsou součástí tradic stále přítomných v naší kultuře

Projekt je realizován ve spolupráci se spolkem Svatá Ludmila z.s. 

Od března 2023 zveme pedagogy na akreditované semináře a webináře pro pedagogy. 

Od dubna budou nabízeny lektorované programy pro žáky. Jeho přidanou hodnotou bude představení a prožití tvořivých metod práce se žáky v kostelích a jiných kulturních památkách, a to i s pomocí tabletů. Pedagogové dostanou přístup k velkému množství didaktických materiálů zdarma.  

ČÍST VÍCE >>> 

Zimní nabídka pro únor - březen 2023

obsahuje především programy:
o osobnostech a hodnotách jejich života, včetně našich prezidentů;
o našich hodnotách, jak je uplatňujeme v každodenních situacích
a také o "Knize kníh" a pozvánku seznámit se s příběhem sv. Valentina, patrona zamilovaných

ČÍST VÍCE >>>