Přehled nabízených programů - Jak se orientovat v nabídce? 

Katalogy, 
přehled finančních podmínek

ČÍST VÍCE >>>


Zimní nabídka pro únor - březen 2023

obsahuje především programy:
o osobnostech a hodnotách jejich života, včetně našich prezidentů;
o našich hodnotách, jak je uplatňujeme v každodenních situacích
a také o "Knize kníh" a pozvánku seznámit se s příběhem sv. Valentina, patrona zamilovaných

ČÍST VÍCE >>> 

Blíží se Velikonoce, kterým předchází doba postní

a již nyní přijímáme přihlášky na programy ve školách i v kostelech

Velikonoce jsou spojeny s nadějí na nový život a doba postní s almužnou, tj. nezištným a dobrovolným projevem lásky k potřebným

ČÍST VÍCE >>> 


"Obecný" přihlašovací formulář na programy se žáky lektorované Pedagogickým centrem AP

Přihlašovací formuláře se seznamem konkrétních programů najdete v jednotlivých tematických sekcích v menu "Programy pro školy"

DVPP: Semináře pro tvořivou pedagogickou práci

s využitím přírodnin a symbolů metodou podle France Ketta

Vypsána nová nabídka na rok 2023

ČÍST VÍCE >>>

Připravujeme projekt
"České nebe"

o osobnostech z historie našeho státu, které jsou považovány za české ochránce, nebo jsou součástí tradic stále přítomných v naší kultuře

Projekt bude realizován ve spolupráci se spolkem Svatá Ludmila zs.s. v období březen - červen 2023. Jeho přidanou hodnotou bude představení a prožití tvořivých metod práce se žáky v kostelích a jiných kulturních památkách. 

ČÍST VÍCE >>> 

DVPP: připravujeme semináře a webináře
k projektu "České nebe" 

pro učitele MŠ, ZŠ a SŠ předmětů zaměřených na dějepis, občanskou výchovu, český jazyk a literaturu, výtvarnou a hudební výchovu a průřezová témata. Dále pro pedagogy volnočasových aktivit a mimoškolního vzdělávání. 

Zaměřeno nejen na vybrané osobnosti, ale také na tvořivý způsob uvádění dětí do historie a zvyšování jejich digitálních kompetencí.

ČÍST VÍCE >>> 

Programy na míru

ČÍST VÍCE >>> 

Metodické materiály ke stažení

ČÍST VÍCE >>> 

Seminář o videohrách

ČÍST VÍCE >>>