AKTUÁLNÍ NABÍDKA

pro školní rok 2020/2021

Hlavní postavou nového školního roku je pro nás KNĚŽNA LUDMILA, protože na září 2021 připadá 1100. výročí od jejího úmrtí. Je to žena spojená s počátky českého státu. Připravili jsme projekt, jehož cílem je motivovat žáky k zájmu o tuto osobnost a pedagogům poskytnout přehled dostupných informací a zdrojů pro výuku. 

Všechny informace k tomuto projektu najdete na stránce www.vychova-hodnoty.cz/ludmila-1100let, jejíž dokončení předpokládáme během podzimních měsíců roku 2020:


LISTOPADOVÁ VÝROČÍ 

P Ř I P R A V U J E M E:

Pokud budou školy otevřené a situace to dovolí, je možné program uskutečnit v daném místě s lektorem Pedagogického centra. Pro distanční výuku jsme zpracovali obrazový materiál s pracovními listy. Materiál si můžete stáhnout ze stránky programu.

SVĚTLA A STÍNY V TÝNSKÉM CHRÁMU

410 let od narození malíře Karla Škréty, který se narodil a žil v blízkosti Týnského chrámu. V něm se nacházejí oltářní obrazy, které malíř pro tento chrám vytvořil. Program se zabývá souvislostmi mezi životem autora, obsahem jeho obrazů a hodnotami, na které odkazují. 

NĚMÍ SVĚDCI NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ

Před 400 lety, 8. listopadu 1620 bylo v bitvě na Bílé hoře poraženo stavovské povstání. 27 protagonistů tohoto povstání bylo popraveno 21. června 1621 na Staroměstském náměstí. Stavovské povstání stálo na počátku Třicetileté války. 

Bitvu na Bílé Hoře připomíná památník a také kostel Panny Marie Vítězné, kde se v tomto období koná výstava k výročí bitvy. Pedagogické centrum nabízí procházku po Staroměstském náměstí, která umožní účastníkům porozumět mezi událostmi, které bitvě předcházely a po ní následovaly, a to na základě "němých" svědků: Týnského chrámu, křížů před Staroměstskou radnicí, Mariánského sloupu a pomníku Mistra Jana Husa. 

UČIT SE VŠEMU NEJDŮLEŽITĚJŠÍMU 

350. výročí úmrtí Jana Ámose Komenského si připomeneme 15. listopadu. Program Pedagogického centra představí jeho osobnost v různých životních okamžicích a v různých rolích na základě výzdoby kaple v holandském Naardenu, kde je pohřben. Hlavní část programu se zabývá jeho poselstvím pro učitele a žáky: učit se tomu nejdůležitějšímu.  


CELOROČNÍ NABÍDKA PROGRAMŮ PRO ŠKOLY 

Všechny programy nabízené naším centrem, jsou uspořádány do 12 sekcí na stránce PROGRAMY PRO ŠKOLY, kde si můžete vybrat podle tématu. 

Podle místa nabízíme programy spojené s prohlídkou kostelů, klášterů a jiných památných míst, nebo programy v učebně, a to přímo ve vaší škole či v prostorách Pedagogického centra v Jindřišské ulici v Praze: 

Přihlašovací formulář je pro všechny sekce společný: 

Rádi Vám poradíme s výběrem programu, přizpůsobíme program Vašim potřebám, nebo vytvoříme program "na míru".  Využijte ke komunikaci s námi rubriku KONTAKTY. 


METODICKÉ MATERIÁLY PRO DISTANČNÍ VÝUKU

Od jarních měsíců roku 2020 jsme u některých programů vytvořili metodické materiály, které mohou učitelé využít při distanční výuce. Jejich přehled najdete na stránce Metodické materiály.DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

ROK SVATÉ LUDMILY

Akreditované kurzy pro pedagogy 1. a 2. stupně základních škol a středních škol se budou konat od ledna 2021. 

 Podrobnosti k nabídce, vypsané termíny a přihlašovací formuláře najdete na stránce DVPP a semináře.