JARNÍ TÝDNY PRO ŠKOLY 2022 

Tato nabídka je volným pokračováním Týdnů pro školy, které jsme pořádali pravidelně v jarních měsících před covidovou pandemií. Chceme pozvat žáky spolu s pedagogy "vyjít ven" na procházky, výlety i návštěvy míst, která není vždy možné navštívit. 

ZVLÁŠTNÍ POZVÁNKA PRO PEDAGOGY

Jako poděkování pedagogům za váš zájem a spolupráci jsme připravili program, který se uskuteční
v pondělí 27. června od 17 do 19 hod. v prostorách Emauzského kláštera.
Program zahrnuje komentovanou prohlídku prostor, ve kterých uskutečňujeme programy pro žáky (kostel, císařská kaple, ambity se středověkými malbami, rajská zahrada) a společné posezení s malým občerstvením v refektáři kláštera. Srdečně zveme!

PROGRAMY PRO ŽÁKY

Programy jsou rozděleny do čtyř tematických okruhů, každý program přizpůsobujeme věku žáků:  

NÁVŠTĚVA KLÁŠTERŮ + speciální nabídka

Ve spolupráci se členy církevních řádů nabízíme možnost školním skupinám navštívit některé z pražských klášterů. Během programu se žáci seznámí s typickými místy kláštera, okolnostmi jeho vzniku a se způsobem života a posláním jeho obyvatel. Některými objekty provázejí samotní obyvatelé klášterů sami nebo ve spolupráci s lektory Pedagogického centra.

Břevnovský klášter - benediktini

Program pro školy vede bratr Martin Ševeček. Ohledně bližších informací a rezervace termínů pište, prosíme, na jeho email: martinosb@centrum.cz

Prohlídka je zpoplatněna, viz vstupné: https://www.brevnov.cz/cs/prohlidky 

Emauzský klášter - benediktini

Program vedou lektoři Pedagogického centra, součástí programu je i prohlídka jedinečného výtvarného cyklu v křížové chodbě - viz program: Bible v obrazech Emauzského cyklu

Klášter boromejek pod Petřínem 

Klášter se nachází pod Petřínem, vstup do kláštera je v ulici Šporkova 12. Program vede boromejka sestra Angelika Pintířová. 

Nabízený termín 1. června, začátek 9:00, 10:30, 13:00. Prohlídka trvá 1,5 hodiny. Podrobnosti obdržíte e-mailem po odeslání přihlášky. Návštěva je zdarma.

Klášter františkánů s kostelem Panny Marie Sněžné 

Klášter se nachází v blízkosti Můstku, vchod je z Jungmannova náměstí. Program vedou lektoři Pedagogického centra ve spolupráci s bratrem Benediktem. Podrobnosti obdržíte e-mailem po odeslání přihlášky. Návštěva je zdarma.

Zvláštní nabídka: Návštěva Arcibiskupského paláce
(nejedná se o klášter): 

6. června odpoledne s odborným průvodcem, ve volných termínech dle vašeho výběru s průvodcem Pedagogického centra.  

PROCHÁZKY A VÝLETY PO PRAZE A OKOLÍ

S lektory Pedagogického centra navštívíte místa spojená s historií našeho státu a s osobnostmi, které zanechaly v našich dějinách významné stopy. V jejich životě budeme objevovat nadčasové hodnoty. 

Programy uvedené v této sekci poskytujeme ZDARMA

Kliknutím na název programu získáte bližší informace:

Praha:

V okolí Prahy:

KRÁLOVSKÉ KOSTELY

"Královskými kostely" nazýváme sakrální stavby, které založili čeští králové a jsou s českými panovníky úzce spjaty. Často o tom vypráví i jejich výzdoba.

Programy realizují lektoři Pedagogického centra, je možné si vybrat tematické zaměření, nebo obecně prohlídku kostela a seznámení s jeho hlavní symbolikou a výzdobou. 

Programy uvedené v této sekci poskytujeme zdarma. Výjimkou jsou katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha po 9. hodině a bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, kde je přístup zpoplatněn. 

Kliknutím na název programu získáte bližší informace. 

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Pražský hrad

(programy mohou začínat ideálně mezi 8:00 - 8:30, pak jsou zdarma; nebo později, kdy je třeba zaplatit vstupenku pro třídu a dodržet pravidla Správy pražského hradu

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a Karla Velikého na Karlově

Kostel sv. Jindřicha a Kunhuty v Jindřišské ulici

ČESKÉ NEBE

Čeští ochránci jsou osobnosti spojené s českou zemí a jejími dějinami, které se díky svému životu staly "světlem" našeho národa. V této sekci je možné vybrat program o ochránci realizovaný na místě v Praze, které se k danému ochránci vztahuje. Cílem je poznat životní příběh osobnosti v kontextu její doby a objevovat nadčasové hodnoty v poselství jejího života.

Kliknutím na název programu získáte bližší informace.   

Svatá Anežka Česká

Svatí Cyril a Metoděj, kostel sv. Cyrila a Metoděje, Praha 8 - Karlín

Svatý Václav a svatá Ludmila

Svatá Zdislava

  • Kostel sv. Jiljí na Starém Městě: O Zdislavě a její široké rodině (od června 2022)

Svatý Jan Nepomucký

Svatý Prokop

  • Kostel sv. Prokopa, Žižkov: Jak mnich Prokop zvítězil nad zlem (dostupné od června)

Celoroční nabídka programů pro školy

Všechny programy nabízené naším centrem, jsou uspořádány do 12 sekcí na stránce PROGRAMY PRO ŠKOLY, kde si můžete vybrat podle tématu. 

Podle místa nabízíme programy spojené s prohlídkou kostelů, klášterů a jiných památných míst, nebo programy v učebně, a to přímo ve vaší škole či v prostorách Pedagogického centra v Jindřišské ulici v Praze: 

Metodické materiály pro distanční výuku

Od jarních měsíců roku 2020 jsme u některých programů vytvořili metodické materiály, které mohou učitelé využít při distanční výuce. Jejich přehled najdete na stránce Metodické materiály.

Odkaz na vimeo kanál s výukovými videi pro distanční i prezenční výuku:

https://vimeo.com/user94987260 

a staňte se sledovateli této stránky! (Followers)

Videa jsou určena pouze pro výukové účely. 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Seminář o videohrách

Dvouhodinový seminář o významu videoher, jejich dopadu na kulturu a vzdělávání dětí i dospělých. Přihlašovací formulář a podrobné informace naleznete na tomto odkaze.

DVPP a ostatní semináře

Podrobnosti k nabídce, vypsané termíny a přihlašovací formuláře najdete na stránce DVPP a semináře