Aktuální nabídka pro pedagogy a žáky

V první řadě jsou aktuální články týkající se nabídky: lektorovaných programů pro žáky (1), programů pro pedagogy (2) a nové nabídky didaktických materiálů pro vlastní využití pedagogů (3). 

Ve druhé části jsou přihlašovací formuláře: na programy se žáky (1) a na aktuální programy pro pedagogy (2)

Ve třetí části najdete "stálé" články s informacemi k využívání našich služeb.

Ve čtvrté části je přístup k již archivovaným zprávám z této rubriky.  

Nabídka programů pro školy na leden až březen 2024

V zimním období se rádi věnujeme společenským tématům. Letos preferujeme zejména oblast lidských práv a vzdělávání.  

Měsíc březen je letos obdobím předvelikonočním a doufáme, že vás osloví bohatá nabídka představená v  Katalogu programů v části Velikonoce

Pro vaši lepší orientaci a výběr jsme označili programy konané v učebnách štítky na základě jejich metody a zacílení na:

  • základní nebo rozšiřující poznávací programy, které žákům rozšíří jejich pojetí Velikonoc o poselství biblického příběhu Ježíše
  • prožitkové vyprávění z tvorbou obrazu tzv. Kettovou metodou
  • kreativní programy se skupinovou či individuální tvorbou výstupu s velikonoční tématikou
  • meditativní programy založené na příbězích z legend či ze života osobností s objevováním životních hodnot velikonočního poselství

Stránka obsahuje také odkazy na didaktické materiály ke stažení pro vlastní realizaci pedagogem.

Kurzy a semináře pro pedagogy - zima 2023/2024

Nabídka pro pedagogy je souhrnně uvedena a aktualizována v rubrice INFORMACE PRO UČITELE

Aktuálně  nabízíme dva typy seminářů akreditovaných v systému DVPP:

1. "České nebe - kreativní učení" pro pedagogy MŠ, ZŠ a SŠ, zaměřeno na rozvoj didaktických kompetenčí včetně práce s tablety. Téma spadá do okruhu "Kulturní dědictví v památkách". 

Termíny: 
nové termíny na rok 2024 budou vypsány koncem prosince

2. Několik seminářů z okruhu "Tvořivá pedagogická práce s využitím přírodnin a symbolů metodami Franze Ketta" (prezenčně)

Termíny: 27.11., 15. & 29.1., 22.4. & 6.5. (některé semináře mají dvě části)

Podrobné informace:
ČÍST VÍCE >>>

Didaktické materiály
z projektů PgC ke stažení

Nabízíme zdarma registraci do zabezpečené části tohoto webu, kde budou jsou pro pedagogy k dispozici didaktické materíály pro vlastní použití. Ty jsou jednak výstupem z několika projektů a jednak z programů, které nabízíme žákům. 

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE NA STRÁNCE "REGISTRACE" v menu na horní liště. 

K tématice projektů vypisujeme pravidelně semináře akreditované v systému DVPP, které poskytnou i vhled do rozsahu, pojetí a využití didaktických materiálů. 

O jednotlivých projektech se více dozvíte na těchto stránkách:


"Obecný" přihlašovací formulář na programy se žáky lektorované Pedagogickým centrem AP

Přihlašovací formuláře se seznamem konkrétních programů najdete v jednotlivých tematických sekcích v menu "Programy pro školy"

Stále aktuální články

Přehled nabízených programů - Jak se orientovat v nabídce? 

Katalogy, 
přehled finančních podmínek

ČÍST VÍCE >>>


Metodické materiály ke stažení

ČÍST VÍCE >>> 

Programy na míru

pro žáky i pedagogy zvláště do odborných předmětů nebo k aktuálním výročím a událostem. 

ČÍST VÍCE >>> 

ARCHIV zpráv

Nabídka programů pro školy na Advent a Vánoce 2023

Aktuální nabídka školám zahrnuje především programy s adventní a vánoční tematikou. ... Kromě nich je možné vybrat si kterýkoliv připravený program z našeho bohatého Katalogu programů.

Nabídku adventních a vánočních programů tvoří:

  • programy vztahující se ke svátkům svatých během adventní doby a svátků v časové blízkosti (11. 11., 4. 12., 6. 12., 8. 12., 13. 12. a další...) - tyto programy mohou probíhat v kostele, ve třídě nebo v sále
  • programy v kostele, spojené s vánočním příběhem a poselstvím
  • programy ve škole nebo v sále, uvádějící do očekávání Vánoc a přibližující vánoční příběh
  • programy ve škole nebo v sále, seznamující s reáliemi biblického příběhu
  • programy ve škole nebo v sále, reflektující vánoční tradice a speciální situace slavení Vánoc
  • semináře a webináře pro učitele

ČÍST VÍCE >>> 

"České nebe" - nabídka programů pro žáky 

V jarních měsících školního roku 2022/23 jsem zpracovali novou sérii programů, které nabízejí setkání s vybranými osobnostmi dějin českého státu. Programy žákům nabízejí:

- zajímavé PŘÍBĚHY a jejich smysluplné poselství
- PODNĚTY k zamyšlení nad naší současností
- INSPIRACI pro vlastní život
- posílení NADĚJE a ODVAHY v situacích, které se jeví jako bezvýchodné

Smyslem programů je pomoci dětem a mladým lidem nahlédnout do naší historie kreativním způsobem skrze životní příběhy lidí, kteří se vypořádali s výzvami své doby inspirativním způsobem.  

Tyto programy budou určitě součástí naší podzimní nabídky na školní rok 2023/24. 

ČÍST VÍCE >>> 

DVPP: Semináře a webináře k projektu "České nebe" 

pro učitele MŠ, ZŠ a SŠ předmětů zaměřených na dějepis, občanskou výchovu, český jazyk a literaturu, výtvarnou a hudební výchovu a průřezová témata. Dále pro pedagogy volnočasových aktivit a mimoškolního vzdělávání. 

VE ČTVRTEK 25. 5. od 16 hod. poslední příležitost v tomto školním roce V KATEDRÁLE sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze

Semináře jsou zaměřeny nejen na vybrané osobnosti, ale také na tvořivý způsob uvádění dětí do historie a zvyšování jejich digitálních kompetencí.

Účastníci získají přístup k bohatému balíčku pomůcek a dalších didaktických materiálů. 

ČÍST VÍCE >>> 

Týdny pro školy 2023
Pojďte s námi na výlet nebo na procházku do "českého nebe"

Praha a střední Čechy oplývají mnoha krásnými místy, kde se můžeme cítit "jako v nebi". V našich programech to zažijete ještě s něčím navíc: můžete se setkat se stopami osobností, které svojí statečností, čestností, moudrostí a milosrdenstvím získali místo v "českém nebi". V měsíci červnu si to určitě všichni nejen zasloužíme, ale měli bychom si to i dopřát.

Pedagogové se proto mohou spolehnout na náš servis a zpravidla zajišťují jen dopravu na místo začátku výletu či procházky a cestu zpět. O program se postarají lektoři Pedagogického centra AP.

Součástí procházky je nejen prohlídka místa, ale i zábavné opakovní či naučení se něco nového z českých dějin, případně literatury a umění. Zařazujeme i tvořivé a pohybové aktivity pro děti (zvláště při výletech). 

ČÍST VÍCE >>>

DVPP: Semináře pro tvořivou pedagogickou práci

s využitím přírodnin a symbolů metodou podle France Ketta

Vypsána nová nabídka na rok 2023

ČÍST VÍCE >>>

Představujeme projekt
"České nebe"

o osobnostech z historie našeho státu, které jsou považovány za české ochránce, nebo jsou součástí tradic stále přítomných v naší kultuře

ČÍST VÍCE >>> 

Zimní nabídka pro únor - březen 2023

obsahuje především programy:
o osobnostech a hodnotách jejich života, včetně našich prezidentů;
o našich hodnotách, jak je uplatňujeme v každodenních situacích
a také o "Knize kníh" a pozvánku seznámit se s příběhem sv. Valentina, patrona zamilovaných

ČÍST VÍCE >>>