AKTUÁLNÍ NABÍDKA

pro období uzavření škol a distační výuky

V tomto mimořádně probíhajícím pololetí není zatím možné uskutečňovat programy s našimi lektory. Rozhodli jsme se proto pro vytvoření několika výukových materiálů, které mohou být využity pedagogy při distanční výuce. 

Materiály jsou inpirované 75. výročím ukončení druhé světové války a jsou zaměřeny:

  • pro starší žáky na hodnoty, které byly nabízeny vládami některých států pro motivaci k aktivní účasti na obraně země 
  • pro všechny žáky na osobu knížete Václava, který se stal symbolem ochrany našeho národa (jako velitel blanických rytířů a ochránce české země)

Materiály jsou dostupné v sekci Informace pro učitele - Metodické materiály. 

při distanční výuce na ně lze na tuto stránku přímo odkázat, nebo v případě pracovních listů materiál stáhnout a zaslat žákům. 


po otevření škol

Pro rok 2020 máme připravena témata vztahující se k aktuálním výročím:

  • 70. výročí Akce K a Ř: program bude mít řadu variant a připomene nejen události, které jsou ukázkou represe vládní moci vůči některým skupinám lidí ve společnosti, ale zároveň je motivován výchovou k poznávání a oceňování jiných přístupů k životu a k druhým lidem, než prezentuje hlavní společenský proud
  • Mezinárodní Rok Bible 2020: programy nabízejí základní i prohloubené seznámení se s Knihou knih, jejíž myšlenky formovaly po staletí naši společnost a která je stále inspirativní

Rádi Vám poradíme s výběrem programu, přizpůsobíme program Vašim potřebám, nebo vytvoříme program "na míru".  Využijte ke komunikaci s námi rubriku KONTAKTY. 


CELOROČNÍ NABÍDKA PROGRAMŮ PRO ŠKOLY 

Všechny programy nabízené naším centrem, jsou uspořádány do 12 sekcí na stránce PROGRAMY PRO ŠKOLY, abyste si mohli vybrat podle tématu. 

Pokud máte zájem o program v některém z konkrétních kostelů, navštivte sekci O kostelech, kde je vytvořen přehled programů o vlastním kostele, nebo tematické programy pro jednotlivé kostely.

Přihlašovací formulář je pro všechny sekce společný: 


DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

 Podrobnosti k nabídce, vypsané termíny a přihlašovací formuláře najdete na stránce DVPP a semináře.


Termíny seminářů:

(1) Textilní a přírodní materiály při výchově k hodnotám - odpolední seminář Po 9.3.; 16:00 - 19:30 hod.

... je určen pro seznámení s možnostmi a principy pedagogické práce s přírodními a textilními materiály při výchově k hodnotám (první seznámení s metodami pedagogiky podle Franze Ketta); 

(2) Tvorba projektů hodnotové výchovy s užitím přírodnin a symbolů - sem. o 2 částech v Po 4.5. a  18.5.; vždy v 16:00 - 19:30 h.

... je určen pro všechny, kdo se již seznámili s principy prožitkových metod podle Fr. Ketta a chtějí tvořit vlastní programy pro děti; 

(3) Tvořivé spolu-vyprávění příběhů - seminář o dvou částech ve dnech Út 2.6. a Po 15.6.; vždy v 16:00 - 19:30 hod.  

... je určen pro všechny, kdo se již seznámili s principy prožitkových metod podle Franze Ketta a chtějí pomocí nich živě vyprávět příběhy, legendy nebo pohádky.