Týdny pro školy 2024
v měsících květnu a červnu

V letošním roce nabízíme všechny programy z celoroční nabídky, zvláštní pozornost budeme věnovat: 

  1. Poznávání hodnot našeho života v hudebních dílech dvou českých skladatelů, jejichž kulatá výročí smrti a narození si letos na jaře připomínáme.
  2. Putování za barokními skvosty Prahy
  3. Putování za osobnostmi z naší historie a na poutní místa

    Dále můžete využít programy z projektu "České nebe", kde se jedná o výlety a procházky na místa spojená s osobnostmi našich dějin prohlášené za světce.

    Přehled programů z projektu "České nebe" a přihláška na ně zde >>>

POZNÁVÁNÍ HODNOT NAŠEHO ŽIVOTA V HUDEBNÍCH DÍLECH

Antonín Dvořák (zemřel 1. 5. 1904, letos 120. výročí) se narodil v Nelahozevsi. Program o jeho životě a dvou vybraných dílech se uskuteční formou poznávací hry v reprezentačních prostorách Arcibiskupského paláce v Praze, kde je instalován unikátní soubor gobelínů s motivy "Nového světa". Z oken těchto prostor je vidět na vyhlídku na Hradčanském náměstí, kde je na vrcholku sloupu instalována Pieta - Maria s tělem mrtvého Ježíše v náručí. Tato výtvarná díla odkazují na dvě hudební skladby A. Dvořáka:
Symfonii "Z Nového světa" a smyčcový kvartet Stabat Mater.

Bedřich Smetana (2. 3. 1824 - 12. 5. 1884, letos 200. výročí narození a 140. výročí smrti) pochází z Litomyšle, ale zemřel v Praze. K jeho nejznámějším dílům patří "Má Vlast", která začíná symfonickou básní "Vyšehrad". Mezi dalšími šesti básněmi je i oblíbená "Vltava". Z tohoto důvodu se poznávací hra uskuteční v parku na Vyšehradě, kde se žáci setkají i s dalšími mýtickými postavami českých dějin. Program je zaměřen skrze hudbu a tato místa na rozvíjení vztahu žáků k zemi, ve které se narodili a kde žijí.

PODROBNOSTI K OBĚMA PROGRAMŮM ZÍSKÁTE ROZKLIKNUTÍM IKONKY PROGRAMU. 


PUTOVÁNÍ ZA BAROKNÍMI SKVOSTY PRAHY

V roce 2024 se sešlo několik výročí spojených s barokním uměním. Připomínáme si 350 let (1674) od smrti jednoho z nejlepších malířů své doby Karla Škréty a zároveň se před 350 lety narodil stavitel areálu Klementina František Maxmilián Kaňka. Před 340 lety (1684) se narodil další významný umělec - sochař Matyáš Bernard Braun, autor několika soch na Karlově mostě. Putování je tedy koncipováno tak, že spojuje místa, kde tito umělci zanechali v Praze své stopy. Procházka začíná na Malé Straně a přes Karlův most vede na Staroměstské náměstí. Během procházky žáci a studenti budou řešit různé úkoly a odhalovat barokní jazyk symbolů. 

Podrobnější informace získáte po kliknutí na ikonku programu vlevo. 


PUTOVÁNÍ

  • za osobnostmi, které mají v Praze nebo v jiných místech Středočeského kraje svůj památník nebo místo spojené s jejich životem;
  • na poutní místa spojená s naší historií (Tetín, Levý Hradec, Stará Boleslav, Sázava) provádíme formou výletů s poznávacím programem.

PŘEHLED NABÍZENÝCH PROCHÁZEK A VÝLETŮ:

Programy přizpůsobujeme věku dětí a přáním pedagoga. Může se to týkat obsahu, metod práce i délky. 

místo

program

typ programu

věk

délka

Praha 1

Proč stojí svatí na Karlově mostě?

procházka

ZŠ, SŠ

45-60 min.

Praha 1

Po stopách rytířů sv. Anežky České

procházka

6.-9. ZŠ, SŠ

150-180 min.

Praha 1

Praha: světové kulturní dědictví UNESCO

procházka

ZŠ, SŠ

150-180 min.

Praha 1

Procházka po Staroměstském náměstí

procházka

ZŠ, SŠ

60-180 min.

Praha 1

Z Pražského hradu na Karlův most

procházka

150 min.

Praha 1

Sv. Václav, český kníže

procházka

ZŠ, SŠ

45-60 min.

Praha 1

Sv. Anežka, česká princezna

procházka

ZŠ, SŠ

45-60 min.

Praha 1

Jiří z Poděbrad, český král

procházka

ZŠ, SŠ

45-60 min.

Praha 1

Bl. Karel I. Habsburský

procházka

ZŠ, SŠ

45-60 min.

Praha 2

Sv. Ludmila, česká kněžna

procházka

ZŠ, SŠ

45-60 min.

Praha 3

Sv. Prokop, opat Sázavského kláštera

procházka

ZŠ, SŠ

45-60 min.

Praha 6

Josef Beran, pražský arcibiskup a kardinál

procházka

ZŠ, SŠ

45-60 min.

Praha 6

Sv. Vojtěch, druhý pražský biskup

procházka

ZŠ, SŠ

45-60 min.

Praha 6

Procházka k Vojtěchovu prameni na Břevnově

procházka

6.-9. ZŠ, SŠ

90-180 min.

Praha 6

Životní cesty biskupa Vojtěcha

procházka

1.-5. ZŠ

150 min.

Praha 8

Sv. Cyril a Metoděj, Soluňští bratři

procházka

ZŠ, SŠ

45-60 min.

Stará Boleslav

O knížeti Václavovi a blanických rytířích

procházka

3.-5. ZŠ

120 min.

Stará Boleslav

Příběh Palládia země české

procházka

6.-9. ZŠ, SŠ

90 min.

Stará Boleslav

Po stopách posledního českého krále ve Staré Boleslavi

procházka

8.-9. ZŠ, SŠ

120 min.

 

 

 

 

 

Tetín a okolí

Cesta za kněžnou Ludmilou na Tetín

výlet

2.-9. ZŠ, SŠ

celý den

Levý Hradec (Budeč) a okolí

Za děda Bořivoje a báby Ludmily

výlet

5.-9. ZŠ, SŠ

celý den

Svatý Jan pod Skalou a okolí

Koho potkal Bořivoj pod skalou?

výlet

3.-9. ZŠ, SŠ

celý den

Hora Říp a okolí

Za pomocníky v nouzi na horu Říp

výlet

ZŠ, SŠ

celý den

Sázavský klášter a okolí

Za Prokopem na Sázavu

výlet

4.-9. ZŠ, SŠ

celý den