Za pomocníky v nouzi na památnou horu Říp

O programu

Památná hora Říp připomíná počátky osídlení naší země a snad každý slyšel pověst o praotci Čechovi. Vydáme se na vrchol této hory a připomeneme si cestou formou hry historii a pověsti s ní spojené. Na vrcholku pak stejně jako na jiných významných místech, najdeme kostel, přesněji rotundu známou pod jménem sv. Jiří. Ten není českého původu a patří k tzv. čtrnácti svatým pomocníkům z různých zemí, které spojuje schopnost a ochota pomáhat lidem v nouzi. Až si prohlédneme výzdobu rotundy, tak se chvíli zamyslíme a formou her si vyzkoušíme, jaké to je, mít nebo nemít takové pomocníky.

Lektoři programu:

  • Marie Zimmermannová

Cíle programu:

  • připomenout žákům historii spojenou s horou Říp a rotundou sv. Jiří
  • představit žákům tradici čtrnácti svatých pomocníků, mezi které patří i sv. Jiří a zážitkovou formou si prožít a uvědomit potřeby lidí, kteří jsou v nouzi

Praktické pokyny

Program je možné uskutečnit ve třech variantách:

1. varianta (pro třídy z Prahy): společná cesta vlakem s lektory Pedagogického centra z Prahy - Masarykova nádraží do Vražkova s přestupem v Roudnici nad Labem, dále:

  • z Vražkova pěšky na horu Říp s plněním úkolů spojeným s objevováním střípků z historie památné hory Říp v českých dějinách;
  • na hoře Říp občerstvení z vlastních zásob, prohlídka rotundy sv. Jiří s krátkým programem (cca 20 minut) 
  • zážitkové hry k tématu výletu: o pomocnících v nouzi
  • pěší cesta zpět na vlak a návrat do Prahy

Potenciální cesty na Říp a z něj zpět do Prahy veřejnou dopravou aktuálně vyhodnocujeme. Školám však doporučujeme zkusit zajistit pronájem autobusu pro cestu přímo od školy a zpět k ní po skončení programu, jelikož cesta veřejnou dopravou trvá déle než hodinu.


2. varianta: stejná jako předchozí bez společné cesty vlakem; sraz na nádraží ve Vražkově v domluvený čas. 

3. varianta: bez společné cesty vlakem a pěší cesty z nádraží na horu Říp, sraz je až na vrcholku hory, kde budeme pokračovat programem v rotundě sv. Jiří zaměřeným na historii a výzdobu a jejím symboliku; venku pak zážitkové hry k tématu pomocníci v nouzi. Délka tohoto programu je 2,5 hod., poslední část může být vynechána. 

PRO VŠECHNY VARIANTY PLATÍ, že program je ze strany Pedagogického centra poskytován ZDARMA. Vstup do rotundy je zpoplatněn: 30 Kč/1 žák; pedagogický doprovod má vstup zdarma v počtu 1 pedagog/10 žáků 

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň ZŠ:

  • bude doplněno

2. stupeň ZŠ:

  • bude doplněno

Střední školy:

  • bude doplněno

Významné dny:  24. dubna svátek sv. Jiří 

Symboly: drak, atributy 14 pomocníků

Tradice: úcta předků ke 14 pomocníkům; poutě na horu Říp

Použité metody: hry v přírodě, hry z fondu zážitkových her, kvízy, komentovaná prohlídka a prostor ke ztišení

Výstupy a zkušenosti

Jedná se o nový program poprvé nabízený v rámci Týdnů pro školy 2019. Uskutečnil se dosud pro 3 třídy ZŠ.