KATALOG PROGRAMŮ

Zde naleznete všechny programy, které Pedagogické centrum připravilo, nabízí a realizuje. Katalog je rozdělen do čtyř tematických sekcí, které jsou dále členěny na hlavní tematické okruhy. 

Kliknutím na jednotlivé tematické okruhy přejdete na stránku s výčtem programů. Každý program zastupuje jeho ikonka se základními informacemi: název programu a věk žáků, pro které je určen, případně ve kterém kostele se koná.

Pro každý zveřejněný program je k dispozici samostatná stránka s podrobnějšími informacemi, fotografiemi z realizace programů a s ohlasy.  Tyto stránky postupně doplňujeme. 

Životní styl
- připravujeme podrobné informace

Společné dobro
- připravujeme podrobné informace

Solidarita a charita
- připravujeme podrobné informace