Významné osobnosti

V programech této sekce představujeme osobnosti, které se svým životem a dílem staly inspirací a ovlivnily utváření hodnot důležitých pro život dalších generací. 

Celoročně nabízíme tyto programy:   bude doplněno

Období Přemyslovského státu:

Období vlády Lucemburků: 

20. století:


Programy se mohou konat přímo ve škole nebo v sále Pedagogického centra v Jindřišské 30, případně v sále u sv. Ignáce na Karlově náměstí. Programy jsou určeny zpravidla pro jednu třídu (lze je opakovat za sebou pro různé třídy).

Programy lze objednat prostřednictvím přihlašovacího formuláře pro celoroční nabídku (viz část "historická výročí a osobnosti"). Do poznámky uveďte datum a čas, kdy si přejete program uskutečnit.