Významné osobnosti

Celoroční nabídka

V programech této sekce představujeme osobnosti, které se svým životem a dílem staly inspirací a ovlivnily utváření hodnot důležitých pro život dalších generací. Stránka je členěna podle historických období. 

Ke každému programu je přiřazena ikonka, po jejímž rozkliknutí se otevře stránka programu s podrobnými informacemi o obsahu, metodách a s praktickými informacemi pro pedagoga. 

Programy se mohou konat ve škole, v sále Pedagogického centra v Jindřišské ulici, nebo v určitém kostele, s níž je osobnost spjatá. Programy v kostelech poznáte na první pohled podle fotografie kostela na ikonce programu. 

Programy jsou nabízeny celoročně a zdarma.

Počátky historie našeho státu:

Z počátků historie našeho státu, tj. z 9. - 12. století představujeme žákům osobnosti, které patří ke světcům a ochráncům našeho národa (sv. Cyril a Metoděj, sv. Ludmila, sv. Václav, sv. Vojtěch, sv. Prokop a sv. Anežka Česká. Programy o nich najdete v sekci Světci a ochránci české země.  

Období vlády Lucemburků:

Období Habsburské monarchie (16. - 20. století)

20. století:

Sv. Vojtěch a kardinál Josef Beran

T. G. Masaryk a Václav Havel

Karel Čapek (nejen)

Ostatní:

Projekt obsahuje procházky na místa v Praze spojená s osobnostmi z našich dějin od počátků českého státu až do 20.století. 

Zastávka na celkem pěti stanovištích spojených s osobnostmi z naší historie od Jana Lucemburského až do začátku 20. století.