O císaři Karlovi IV. a patronech kostela

O programu

Vyšehradská bazilika patří k nejvýznamnějším pražským kostelům a je úzce spjatá s dějinami naší země, zejména s jejími panovníky. K nim se řadí i Karel IV., v jehož době byla také bazilika přestavována. Vztah císaře Karla IV. k bazilice představujeme v programu Královská koruna, na který navazuje tento program představující patrony této baziliky. Žáci budou objevovat odpovědi na otázky: Kdo byl sv. Petr? Kdo byl apoštol Pavel? Co měli společného s císařem Karlem? Seznámí se také s výzdobou kostela, zejména s místy připomínajícími tyto patrony.


Lektoři programu:

 • Blanka Pitřincová

Cíle programu:

 • seznámit žáky s prostorem a výzdobou vyšehradské baziliky jako místem spojeným s panovníky a zasvěceného důležitým postavám raného křesťanství sv. Petru a Pavlovi 
 • představit žákům osobnosti Karla IV. a patronů baziliky sv. Petra a Pavla, dobu, ve které žili, a významné body jejich života
 • na základě získaných informací umožnit žákům zkoumat a objevovat souvislosti a společné rysy života Karla IV. a patronů kostela

Praktické pokyny

 • program probíhá v bazilice svatého Petra a Pavla na Vyšehradě
 • lektor bude přihlášenou skupinu očekávat před vstupem do baziliky
 • upozornění: vstup do baziliky je zpoplatněn částkou 100 Kč na školní skupinu s pedagogickým doprovodem včetně  


Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň ZŠ:

 • ČJS-5-1-04: vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického
 • VV-3-1-04: interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností
 • Poznávání národní kultury, její duchovní hodnoty a vědomí ji chránit
 • Pozitivní vzory versus pochybné idoly

Významné dny:  29. června - svátek sv. Petra a Pavla

Symboly: královské atributy (koruna, žezlo, jablko), atributy světců - klíče, meč, kniha 

Použité metody: bude doplněno 

Výstupy a zkušenosti

Jedná se o nový program nabízený poprvé v rámci tzv. Týdnů pro školy v květnu a červnu 2019.