Návraty exulantů do pražské katedrály

O programu

V loňském roce byl interiér pražské katedrály obohacen o dvě vzpomínková místa. Byly sem převezeny ostatky 33. pražského arcibiskupa, kardinála Josefa Berana, který byl kvůli své odvaze a smyslu pro pravdu pronásledován nacisty i komunistickým režimem a nesměl se vrátit do své vlasti. Druhým místem je sousoší svatého Vojtěcha, Radima a Radly poblíž hrobu sv. Vojtěcha, druhého pražského biskupa. Jaký osud tyto muže spojuje? Je poselství jejich života aktuální i v dnešní době? Při hledání odpovědi na tyto otázky se žáci seznámí s oběma vzpomínkovými místy a pokusí se "číst" jejich symboliku a odkaz.  

Lektoři

 • Marie Zimmermannová
 • Eliška Vrbová
 • Michal Ondra

Cíle programu: 

 • přiblížit žákům katedrálu jako místo, v jehož výzdobě najdeme odkazy našich předků z různých historických dob
 • propojit poselství nového sousoší věnované památce biskupa Vojtěcha z rodu Slavníkovců, který musel kvůli neporozumění a odmítání vlivnou vrstvou soudobé společnosti opustit naši zemi, s nedávným osudem kardinála Berana, který se mohl vrátit zpět až posmrtně, když zde bylo vytvořeno pietní místo s jeho ostatky v loňském roce 

Praktické pokyny

 • sraz s lektorem je před vstupem do katedrály
 • pokud program začíná mezi 8:00 a 8:30, je zdarma; pokud se bude konat v době turistických prohlídek, je třeba předem zakoupit vstupenku na dohodnuté datum za 150 Kč/třída v pokladně Správy pražského hradu (do 30 žáků včetně a 2 pedagogů). Pro větší skupinu je třeba zakoupit dvě vstupenky. Při nákupu vstupenky je třeba předložit seznam žáků a členů pedagogického doprovodu potvrzeného ředitelstvím školy.
 • kvůli bezpečnostním kontrolám před vstupem do Pražského hradu je dobré počítat s určitou časovou rezervou

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň ZŠ:

 • ČJS-3-3-02: pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
 • ČJS-5-3-05: objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů
 • ČJS-5-3-04: srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik

2. stupeň ZŠ:

 • VO-9-1-01: objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání
 • D-9-4-05: ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti, uvede příklady románské a gotické kultury

Významné dny: svátek sv. Vojtěcha 23.4., úmrtí kardinála Berana 17.5.1969

Použité metody:

 • Výklad s obrazovým materiálem
 • Práce s prameny 
 • Práce s uměleckými obrazy a památkami  

Výstupy a zkušenosti

Jedná se o nový program nabízený během Týdnů pro školy 2019, zatím nebyl realizován.