Návraty exulantů do pražské katedrály

O programu

V loňském roce byl interiér pražské katedrály obohacen o dvě vzpomínková místa. Byly sem převezeny ostatky 33. pražského arcibiskupa, kardinála Josefa Berana, který byl kvůli své odvaze a smyslu pro pravdu pronásledován nacisty i komunistickým režimem a nesměl se vrátit do své vlasti. Druhým místem je sousoší svatého Vojtěcha, Radima a Radly poblíž hrobu sv. Vojtěcha, druhého pražského biskupa. Jaký osud tyto muže spojuje? Je poselství jejich života aktuální i v dnešní době? Při hledání odpovědi na tyto otázky se žáci seznámí s oběma vzpomínkovými místy a pokusí se "číst" jejich symboliku a odkaz.  

Lektoři

  • Marie Zimmermannová, Eliška Vrbová, Michal Ondra

Cíle programu: 

  • přiblížit žákům katedrálu jako místo, v jehož výzdobě najdeme odkazy našich předků z různých historických dob
  • propojit poselství nového sousoší věnované památce biskupa Vojtěcha z rodu Slavníkovců, který musel kvůli neporozumění a odmítání vlivnou vrstvou soudobé společnosti opustit naši zemi, s nedávným osudem kardinála Berana, který se mohl vrátit zpět až posmrtně, když zde bylo vytvořeno pietní místo s jeho ostatky v loňském roce 

Praktické pokynyDidaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň ZŠ:

  • ČJS-3-3-02: pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
  • ČJS-5-3-05: objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů
  • ČJS-5-3-04: srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik

2. stupeň ZŠ:

  • VO-9-1-01: objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání
  • D-9-4-05: ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti, uvede příklady románské a gotické kultury

Významné dny: 

Použité metody:

Výstupy a zkušenosti

Jedná se o nový program nabízený během Týdnu pro školy 2019.