Prohlídky a výlety

Tato sekce nabízí programy a exkurze do různých objektů, které jsou centrem života a práce rozmanitých církevních organizací.

Kromě kostelů, které bývají vidět díky vysokým věžím široko daleko, jsou naše krajina i městský prostor utvářeny často také kláštery. Ty od středověku fungovaly jako centra vzdělanosti a kultury, ale i jako místa péče o chudé a potřebné. V mnohých klášterech, které vznikly před staletími, dodnes společně žijí a pracují členové různých církevních řádů. Některé z těchto komunit umožňují v rámci našich programů navštívit školním skupinám své kláštery a nahlédnout do prostor, které se jim, stejně jako generacím lidí toužících po bližším spojení s Bohem před nimi, staly domovem. Skupiny často provázejí samotní obyvatelé klášterů, kteří jim představí svůj řád, jeho poslání a místa, kde společně žijí a pracují.

Dalším objektem, který žáci mají možnost navštívit, je Arcibiskupský palác na Hradčanském náměstí, kde několik staletí  až dodnes sídlí pražští arcibiskupové a který je pracovištěm mnoha jejich spolupracovníků.   

Od června roku 2018 jsme nabídku rozšířili o několik výletů, ke kterým přidáváme od roku 2019 i procházky Prahou. Cílem procházek Prahou je objevovat stopy významných osobností nebo skupin lidí a seznámit se s jejich hodnotami a činy, kterými chtěli pomoci proměnit náš život a svět k lepšímu, nebo si budeme všímat socha a obrazů v ulicích, na náměstích a na mostech a zkoumat, na koho a proč odkazují.

Výlety do okolí Prahy a památná místa Středočeského kraje mají připomenout dříve i dnes oblíbené poutě a směřují také do jednoho z jejich cílů. Vybíráme místa spojená s historií a hodnotami našich předků. 


(Téměř) celoročně nabízíme tyto programy:

Uskutečnění tohoto typu programu je závislé na počasí, proto je doporučujeme objednávat na podzimní a jarní měsíce.

Výlety na poutní místa Středočeského kraje spojená s naší historií:

Procházky Prahou:

Mimořádné programy během trvání Týdnů pro školy v měsících květen a červen: