Pozvání k benediktinům

O programu

Během devadesátiminutové prohlídky, kterou provází řeholní bratr Martin z řádu benediktinů, se žáci seznámí s historií tohoto řádu a břevnovského kláštera. Navštíví baziliku sv. Markéty, románskou kryptu z 11. století, barokní prelaturu (reprezentační prostory opata) s Tereziánským sálem, klášterní zahradu s pavilonem zvaným Vojtěška, místem legendického setkání sv. Vojtěcha a knížete Boleslava II. roku 993. Žáci budou řešit otázky spojené s heslem řádu benediktinů "modli se a pracuj" a otázky: Kdo byl sv. Benedikt z Nursie? Víte, že Břevnovský klášter navštívil za svého života papež Jan Pavel II.? Věděli jste, kde pramení potok Brusnice, který protéká Jelením příkopem v okolí Pražského hradu?

Lektoři:

  • bratr Martin Tomáš Ševeček O.S.B. z Benediktinského arciopatství, kontakt: martinosb/zav./centrum.cz

Cíle programu:

  • umožnit žákům vstup do prostředí kláštera, kterým je provede jeden z řeholníků, který zde žije v komunitě spolubratří a rád zprostředkuje i poznání historie a prohlédnutí si zajímavých míst

Praktické pokyny

Výstupy a zkušenosti

Břevnovský klášter tento program realizuje nezávisle na činnosti Pedagogického centra. Do našeho cyklu Týdny pro školy byl tento program zařazen poprvé v roce 2019.