Program vznikl pro 5. ročník projektu Týdny pro školy 2021 ke 400. výročí popravy představitelů Stavovského povstání na Staroměstském náměstí (21. června 1621).

Procházku lze zatím uskutečnit pouze s průvodcem. 

Některé budovy nebo jiné objekty na Staroměstském náměstí se staly "němými svědky" událostí a okamžiků, které se hluboce zapsaly do historie našeho národa a státu, a proto k nám mohou zvláštním způsobem "promlouvat". 

Seznamte se s částí historie, která "prošla" tímto náměstím pomocí našeho průvodce. 

První úkoly:

  • Zastavte se u Staroměstské radnice z její severní strany tak, abyste dobře viděli do náměstí. 
  • Podívejte se na dlažbu kolem vás. Jsou zde bílé kříže, čísla a další znaky vykládané z dlažebních kostek. 
  • Zaposlouchejte se do úvodního vyprávění a dívejte se kolem sebe na objekty, o kterých se zde hovoří. 

POZNÁVEJ

vyber si, o kom nebo o čem se chceš dozvědět více

UPOZORNĚNÍ - stránky zatím slouží jen k získání přehledu o obsahu programu, ale nejsou plně funkční