Procházka po Staroměstském náměstí

Některé budovy nebo jiné objekty na Staroměstském náměstí se staly "němými svědky" událostí a okamžiků, které se hluboce zapsaly do historie našeho národa a státu, a proto k nám mohou zvláštním způsobem "promlouvat". 

Zastavte se u Staroměstské radnice z její severní strany tak, abyste dobře viděli do náměstí. 

Podívejte se na dlažbu kolem vás. Jsou zde bílé kříže, čísla a další znaky vykládané z dlažebních kostek. 

Zaposlouchejte se do úvodního vyprávění a dívejte se kolem sebe na objekty, o kterých se zde hovoří. 

Zde bude audionahrávka, která stručně představí obsah procházky: tj. OBJEKTY a k nim přiřazené OSOBY žijící a působící v určitém STOLETÍ, které si připomínáme v souvislosti s určitým TÉMATEM, protože žili či bojovali za určité HODNOTY