HODNOTY

Hodnoty v životě člověka představují něco, co je pro něj důležité, dává jeho životu smysl, má cenu pro ně žít a pomáhají nám se zorientovat a rozhodovat v různých životních situacích.

Hodnoty se projevovaly také v životě osobností nebo v událostech, se kterými jste se v tomto programu setkali. 

Na této stránce si můžete ujasnit prostřednictvím kvízů ujasnit, co která hodnota představuje, které hodnoty byly důležité pro jednotlivé osobnosti a o které hodnoty šlo ve vybraných událostech.

Kvíz 3 - přiřazování hodnot k událostem