Budovy a jiné objekty

Vyber si budovu nebo jiný objekt, který byl svědkem událostí na Staroměstském náměstí.

Staroměstská radnice

Dům u Kamenného zvonu

Týnský chrám

Týnská škola

Pomník Mistra Jana Husa

Mariánský sloup a Pražský poledník

Kostel sv. Mikuláše

Popraviště vedle Staroměstské radnice

Palác Golz-Kinských

Staroměstská radnice

OSOBY: Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský

14. STOLETÍ

TÉMA: Založení města a správa věcí veřejných

HODNOTY: řád, služba

Dům u Kamenného zvonu

OSOBY: Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský

14. STOLETÍ

TÉMA: Založení města a správa věcí veřejných

HODNOTY: řád, služba

Týnský chrám

OSOBY: Marie (matka Ježíšova), Jan Hus, Karel Škréta

14. - 16. STOLETÍ

TÉMA: Založení města a správa věcí veřejných, Proces reformace, Proces rekatolizace a Křesťanství očima malíře

HODNOTY: řád, služba, spravedlnost, svoboda náboženského vyznání, víra, ochrana

Týnská škola

OSOBY: Karel Škréta

17.  STOLETÍ

TÉMA: Křesťanská víra očima malíře

HODNOTY: utrpení, víra

Pomník Mistra Jana Husa

OSOBY: Jan Hus, Jan Amos Komenský

15. a 20. STOLETÍ

TÉMA: Proces reformace v českých dějinách, Vzdělání jako cesta k míru

HODNOTY: spravedlnost, svoboda náboženského vyznání, vzdělání, člověčenství

Mariánský sloup a Pražský poledník

OSOBY: Maria, Matka Ježíše

17. STOLETÍ

TÉMA: Rekatolizace v Čechách

HODNOTY: tolerance

Kostel svatého Mikuláše

OSOBY: Jan Hus

20. STOLETÍ

TÉMA: Proces reformace v českých dějinách

HODNOTY: spravedlnost, svoboda náboženského vyznání

Popraviště vedle Staroměstské radnice 

OSOBY: Jindřich Matyáš Thurn

17. STOLETÍ

TÉMA: Boj o náboženskou svobodu a lidská práva

HODNOTY: tolerance

Golz-Kinských palác 

OSOBY: Berta Kinská-Suttnerová

20. STOLETÍ

TÉMA: Sociální práce jako cesta k míru

HODNOTY: mír, člověčenství