Lektorský tým Pedagogického centra AP

Pedagogické centrum AP bylo založeno roku 2017 a začalo působit od nového školního roku 2017—2018. Jeho první vedoucí byla jmenována ThLIc. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D:, která centrum vedla až do srpna roku 2024. 

Od 1. 9. 2024 je vedením Pedagogického centra pověřena ThLIc. PhDr. Pavla Edita Herciková, Th.D. 

Lektorský tým:

2017 - 2023: Marie Zimmermannová, Pavla Edita Herciková, Eliška Vrbová a Michal Ondra

2023 - 2024: Marie Zimmermannová, Pavla Edita Herciková a Eliška Vrbová

od roku 2024: Pavla Edita Herciková, Eliška Vrbová


ThLic. PhDr. Pavla Edita Herciková, Th.D.

Lektorka programů a odborná garantka kurzů DVPP zaměřených na prožitkové metody, využívající přírodní materiály, a na biblistiku
Od září 2024 pověřená vedením Pedagogického centra. 

 • Autorka programů o křesťanských svátcích a některých osobnostech naší historie nebo lidových tradic prožitkovými metodami
 • Autorka programů výletů na poutní místa spojená s rodinou Přemyslovců,  sv. Prokopem (Sázava) a sv. Vojtěchem (Břevnovský klášter)
 • Autorka programů o BIbli pro starší žáky

Vzdělání: Přírodovědecká fakulta UP Olomouc a Cyrilometodějská teologická fakulta UP Olomouc, obor Biblická teologie 

Mgr. Eliška Vrbová

Lektorka programů od února 2018

 • Autorka nebo spoluautorka programů témat spojených se slavením svátků a výzdobou kostelů. 
 • Zvláštní podíl měla na přípravě metodických materiálů pro projekt o kněžně Ludmile a Českém nebi. 
 • Lektoruje téměř všechny ostatní programy a také semináře a kurzy pro pedagogy. 

Vzdělání: Katolická teologická fakulta UK Praha, obor Dějiny křesťanského umění a Pedagogická fakulta UHK, obor Náboženská výchova  


Bývalí členové týmu, kteří se podíleli na programech, které centrum nabízí: 

ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D.

Vedoucí pedagogického centra a projektu Výchova a hodnoty od roku 2017 do srpna roku 2024

 • Autorka nebo spoluautorka programů ve všech sekcích, zvlášttní zájem o hodnoty spojené s životním stylem, historickými a sociálními tématy a téma významu víry, naděje a lásky v životě člověka.
 • V Pedagogickém centru iniciovala a vedla projekty k 1100. výročí kněžny Ludmily, návazný projekt "České nebe" převážně z historického pohledu, projekt o dospívání, Akci K a procházek po Praze. 
 • Připravovala a lektorovala vzdělávací kurzy na historická témata pro pedagogy.

Od podzimu 2024 lektorka "na volné noze". 

Vzdělání: ČVUT FEL Praha a Katolická teologická fakulta UK Praha, obor Teologické nauky a Pastorální teologie 

Mgr. Michal Ondra

Lektor programů 2017 - srpen 2023

 • Autor programů na vybraná historická témata spojená zvláště se světovými válkami a programů, které využívají zájmu dětí a mladých lidí o sci-fi literaturu, filmy a hry. 
 • Podílel se také na přípravě a zpracování projektu o dospívání. 

Vzdělání: Katolická teologická fakulta UK Praha, obor Teologie