Programy v kostelech  (nebo o kostelech)

V naší zemi můžeme vidět mnoho kostelů. Jsou místem, kde se setkávají lidé, kteří věří v Boha a modlí se k němu. Budova kostela často převyšuje ostatní domy a bývá vidět zdaleka. Uvnitř bývá vybavena mnoha krásnými předměty, a  je také místem, které je svědkem historie našich předků či sbírkou uměleckých dějin. 

Kostel je také charakteristický tím, že zde můžete zažít ticho, naslouchat krásné hudbě, nebo slovům, která hovoří o dobru, lásce, naději a touhách lidí. 

V naší nabídce jsou kostely velmi známé a významné z pohledu historie našeho národa nebo z pohledu uměleckého. Návštěva místního kostela zase umocňuje vztah k místu, kde žijeme a kde prožívali své radosti a starosti naši předkové. Důležité okamžiky svého života oslavovali nebo oplakávali právě v kostelech. Někteří zde zanechali viditelné stopy, např. v nápisech na oknech apod. Proto nabízíme i programy, které můžeme uskutečnit v libovolném kostele, pokud se podaří s místním správcem kostela domluvit návštěvu. 

Programy, které se vztahují k určitému kostelu, jsou označeny fotografií kostela, univerzální pak piktogramem kostela.

V níže uvedeném přehledu najdete programy, které nabízíme celoročně. Další programy v kostelech najdete v sekci Slavení svátků. Ty jsou zpravidla omezeny pouze na období před příslušnými svátky.

#mistnihistorie #krasa #ticho, #umeni  #vyznamnapamatka

Celoročně nabízíme tyto programy:

V kostele dle Vašeho výběru nebo ve škole o kostele:

V nejznámějších pražských kostelech:

Tematické programy ve vybraných pražských kostelech: 

Na poutních místech v rámci výletů - programy je vhodné objednávat v jarních a podzimních měsících


Programy lze objednat prostřednictvím přihlašovacího formuláře pro celoroční nabídku (viz první část "Programy v kostelech"). Celoročně je možné využít návštěvu těch kostelů, které jsou ve formuláři uvedeny. Programy jsou určeny pro jednu třídu. Do poznámky uveďte datum a čas, kdy si přejete program uskutečnit.