Programy o/v kostelech 

Kostely dnes najdeme v každé větší obci a v každém městě naší země. Jsou místem, kde se setkávají lidé, kteří věří v Boha a modlí se k němu. Budova kostela často převyšuje ostatní domy, charakteristická je pro ni věž ukazující k nebi. Vnitřní vybavení kostela má být krásné a vybízet ke ztišení, modlitbě a přemýšlení. Výběr soch a obrazů souvisí s vírou, nadějí a láskou, tj. s hodnotami, které jsou pro život člověka klíčové. 

Vybavení kostela ukazuje též na historii místa, kde se kostel nachází, proto návštěva místního kostela umocňuje vztah k místu, kde žijeme a kde prožívali své radosti a starosti naši předkové. Důležité okamžiky svého života oslavovali nebo oplakávali právě v kostelech. Někteří zde zanechali viditelné stopy, např. v nápisech na oknech apod. Proto nabízíme i programy, které můžeme uskutečnit v kostele podle vašeho výběru, pokud se předem domluvíme se správcem kostela.

Programy, které se vztahují k určitému kostelu, mají na ikonce programu fotografii tohoto kostela. Programy ve vybraném kostele obsahují na konce piktogram kostela.

V níže uvedeném přehledu najdete v prvních dvou skupinách programy, které nabízíme celoročně. Ostatní programy také představují příslušný kostel, ale jsou více zaměřené na své téma. Pokud se týkají časově vymezených svátků nebo výročí, je vhodné je objednat pro příslušné období. 

#mistnihistorie #krasa #ticho, #umeni  #vyznamnapamatka


Programy lze objednat prostřednictvím přihlašovacího formuláře pro celoroční nabídku (viz první část "Programy v kostelech"). Celoročně je možné využít návštěvu těch kostelů, které jsou ve formuláři uvedeny. Programy jsou určeny pro jednu třídu. Do poznámky uveďte datum a čas, kdy si přejete program uskutečnit. 

Programy o kostele, který si vyberete:

O výzdobě vybraných pražských kostelů:

Tematické programy ve vybraných pražských kostelech: 

Programy jsou uspořádány v řadách pod sebou podle kostelů, ve kterých se konají; v rámci řady jsou uspořádány podle věku žáků, kterým jsou určeny. Programy označené hvězdičkou jsou určeny pro všechny žáky s výjimkou mateřských škol.

Na poutních místech v rámci výletů:

Tyto programy je vhodné objednávat v jarních a podzimních měsících. Jejich součástí je i návštěva a prohlídka kostela na poutním místě.