O biskupu Vojtěchovi a klášterním kostele v Břevnově

O programu

Svatý Vojtěch bývá nazýván první český Evropan. Na svou dobu velmi vzdělaný muž procestoval velkou část Evropy a stýkal se s tak významnými osobnostmi tehdejší doby, jako byl např. císař Ota III. Toužil, aby se české země staly součástí civilizované křesťanské Evropy, proto přivedl do Prahy několik benediktinských bratří, kteří osadili nově založený břevnovský klášter, neboť benediktinské kláštery se staly v raném středověku centry vzdělání a kultury. Program pro žáky ZŠ nabízí možnost poznat osobnost sv. Vojtěcha a prohlédnout si kostel a některé prostory kláštera. 

Lektoři:

 • Ivana Rabiňáková, lektorka programů v břevnovském klášteře

Cíle programu:

 • umožnit žákům prohlédnout si prostory břevnovského kláštera včetně baziliky sv. Markéty
 • seznámit se s osobností sv. Vojtěcha, jeho životem a hodnotami, které vyznával, především touhou po vzdělání
 • zamyslet se nad hodnotou, významem a smyslem vzdělání pro život člověka a národ

Praktické pokyny

 • sraz s lektorkou je na pokladně kláštera v 9:00
 • upozornění: program je zpoplatněn částkou 30 Kč za žáka

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň Základní školy:

 • ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
 • ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik
 • ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů

2. stupeň Základní školy:

 • D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států
 • D-9-4-05: Ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti, uvede příklady románské a gotické kultury
 • VV-9-1-06: interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků

Významné dny: 23. duben - svátek sv. Vojtěcha

Použité metody: bude doplněno 

Výstupy a zkušenosti

Jedná se o program poprvé nabízený v Týdnu pro školy 2018, kdy se jej zúčastnila jedna třída ze základní školy, a v Týdnech pro školy 2019, kdy se jej zúčastnila také jedna třída.