Meč, plášť a mitra v rotundě sv. Martina
na Vyšehradě

Program se odehrává ve vyšehradské rotundě sv. Martina, která je největší a nejstarší rotundou na území města Prahy. Rotunda prošla ve své historii různými proměnami v účelu, ke kterému byla používána. Dnes slouží opět jako sakrální stavba, ve které se konají bohoslužby. Žáci se v rotundě setkají s proměnami života jejího patrona, sv. Martina z Tours, a to na základě legendy i historických fakt. Součástí programu je objevování hodnot a životních postojů v jednotlivých etapách Martinova života a hledání jejich souvislostí s životem dnešního člověka.  S nejmladšími dětmi se zaměříme na symboly meč, plášť a mitra, které jsou spojeny s jednotlivými životními etapami světce, a budeme hledat souvislosti a rozdíly. Dovolí-li to počasí, je součástí programu i venkovní aktivita ukazující na Martinovy dovednosti vojáka.

Lektoři programu:

 • Michal Ondra
 • Marie Zimmermannová

Cíle programu: 

 • prohlédnout si rotundu sv. Martina na Vyšehradě, seznámit se s její historií a životním příběhem jejího patrona a učit se pojmenovat hodnoty a životní postoje této osobnosti na základě informací, které o ní žáci získají
 • podpořit žáky ve všímavosti vůči potřebám druhých lidí a při uvědomování si vlastního hodnot a postojů

Zvláštnosti programu: 

 • program nabízí možnost nahlédnout do prostoru, který běžně není přístupný (rotunda sv. Martina)
 • zároveň je rotunda jednou z nejstarších stavebních památek v ČR a skvělou ukázkou románského slohu

Praktické pokyny

 • sraz s lektorem je před vchodem do rotundy 5 minut před začátkem programu
 • v rotundě je možné v zimních měsících přitopit, přesto je dobré počítat s tím, že je v rotundě chladno
 • do rotundy se vejde pouze jedna třída žáků (do 30 žáků), v rotundě je třeba chovat se klidně
 • program je poskytován ZDARMA

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň ZŠ:

 • ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů
 • ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností

2. stupeň ZŠ:

 • EV-9-1-08: analyzuje etické aspekty různých životních situací
 • D-9-4-05: Ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti, uvede příklady románské a gotické kultury

Významné dny: 11. listopadu - svátek sv. Martina

Symboly: meč, plášť a mitra (pro jednotlivé etapy života sv. Martina)

Tradice: Martin na bílém koni, svatomartinská husa/víno

Použité metody: 

 • motivace: příběh rotundy formou obrazového kvízu; luštění šifer
 • příběh sv. Martina: práce s vytvořenou "Tabula vitae" (životopis světce v obrazech), hledání souvislostí mezi hlavními etapami Martinova života
 • práce s hodnotovými kartami

Výstupy a zkušenosti

Program byl poprvé nabídnut v rámci Týdne pro školy 2017, od té doby se jej zúčastnilo 16 skupin ze základních škol.