Princezna Anežka a její rytíři

O programu

Přemyslovská princezna Anežka se vzdala způsobu života královské rodiny i významných uchazečů o manželství s ní, aby mohla věnovat svoji lásku chudým lidem, kteří se díky svým nemocem ocitali na okraji společnosti. Inspirovala se u muže, který si získal uznání v celé Evropě a jmenoval se František z Assisi. Ve 13. století, kdy Anežka žila, se urození muži stávali rytíři, aby ochraňovali svoje rodiny a zemi v boji s nepřáteli. Anežka pozvala statečné muže k vytvoření bratrstva rytířů, kteří budou projevovat milosrdenství lidem, jež potřebují pomoc a společenství druhých. Tak vznikl Řád křižovníků s červenou hvězdou. Žáci se seznámí s příběhem Anežky a jejích rytířů, prohlédnou si výzdobu kostela a budou zkoumat význam symbolů kříže a červené hvězdy. 

Lektoři:

 • Eliška Vrbová

Cíle programu:

 • umožnit žákům prohlédnout si kostel sv. Františka, pochopit symboliku chrámové výzdoby a jeho uspořádání jako bohoslužebného prostoru
 • seznámit žáky s postavou sv. Anežky České jako princezny, řeholnice i zakladatelky Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou
 • přemýšlet nad vlastnostmi a jednáním charakteristickým pro rytíře 
 • zamyslet se nad možným odkazem sv. Anežky pro dnešní dobu 

Praktické pokyny

 • program probíhá v kostele sv. Františka z Assisi na Křižovnickém náměstí u Karlova mostu
 • sraz s lektorkou je před vstupem do kostela 
 • program je poskytován ZDARMA

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň Základní školy:

 • EV-3-1-03 si osvojí základní vědomosti a dovednosti pro vytvoření sebeúcty a úcty k druhým
 • ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
 • ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů

Významné dny: den svatořečení sv. Anežky 12. 11. 1989, svátek sv Anežky 13.11. 

Symboly: svatozář, atributy sv. Anežky, znak křižovníků - kříž a červená hvězda

Tradice: charita a péče o lidi na okraji společnosti

Použité metody:

 • Práce ve skupinách 
 • Práce s uměleckými obrazy a památkami 
 •  Práce se šátky a dalším materiálem s cílem vizualizace Anežčina příběhu

Výstupy a zkušenosti

Jedná se o program nabízený poprvé v rámci Týdnů pro školy 2019, zúčastnilo se ho dosud 11 skupin ze základních a středních škol.