Velikonoční procházka kostelem

O programu

Kostel je prostorem, který se podobá divadlu nebo koncertnímu sálu, a přece je od nich velmi odlišný. Jsou zde určitá místa a předměty, které jinde nenajdeme. Tyto předměty k nám mohou promlouvat řečí symbolů. Při této návštěvě se žáci skrze tato místa a předměty seznámí s velikonočním příběhem, který začíná velkou bolestí, ale vrcholí nadějí a radostí z dobra, které je silnější než zlo.

Určeno pro žáky mateřských škol, 1. až 3. třídy ZŠ

Lektoři programu: 

  • Marie Zimmermannová
  • Eliška Vrbová
  • Michal Ondra

Cíle programu:

  • seznámit děti s prostorem kostela a se zjednodušeným biblickým velikonočním příběhem
  • prožít některé momenty tohoto příběhu: sounáležitost při dělení společného jídla, bolest nad bolestí a ztrátou života nevinného člověka, radost z lásky blízkých lidí

Praktické pokyny

  • program probíhá v kostele svatého Ignáce z Loyoly na Karlově nám. 35
  • lektor bude přihlášenou skupinu očekávat před vstupem do kostela

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň ZŠ:

  • VV-3-1-04: interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností


Významné dny: Zelený čtvrtek, Velký pátek, Neděle Zmrtvýchvstání

Symboly: kříž, kontrast tmy a světla, tmavé a světlé liturgické barvy, svíce, voda

Tradice: Pašije, Svatý týden, křížová cesta 

Použité metody:

  • prohlídka vybraných míst v kostele s komentářem
  • vyprávění velikonočního biblického příběhu na několika stanovištích a možnost zpracování zkušenosti pomocí práce se symboly na každém ze stanovišť

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen od roku 2018, zúčastnilo se ho celkem 8 skupin z mateřských a základních škol.