O životě a misii sv. Cyrila a Metoděje
v nástěnných malbách karlínského kostela

Karlínský kostel je jeden z prvních, který byl postaven v jedné ze vznikajících dělnických pražských předměstí v retrospektivním slohu (novorománský). Na jeho výzdobu byli pozváni především čeští umělci, jelikož tento kostel byl postaven za účelem oslavy českého vlastenectví. Proto byl kostel zasvěcen českým patronům sv. Cyrilu a Metodějovi, což odkazuje na počátky křesťanství a vzdělanosti v našich zemích. Jejich dílo, zejména slovanské písmo a překlady biblických knih a knih ke křesťanské bohoslužbě do slovanského jazyka, umožnily rozvoj naší kultury. Slovanské národy tím tak byly pozdviženy mezi vyspělé a kulturně zralé národy Evropy. Z toho důvodu se také tito muži počítají mezi patrony Evropy. 

V programu chceme žákům přiblížit osobnost těchto bratrů, důležité momenty jejich života a dílo, které naší zemi darovali. Budeme pracovat s výzdobou kostela, která se k těmto skutečnostem vztahuje.

Fotografie z interiéru kostela.

Cíle programu:

 • představit žákům osobnosti, život a význam sv. Cyrila, Metoděje na základě výzdoby karlínského kostela a historických poznatků
 • seznámit žáky s různými styly výtvarného ztvárnění postav českých ochránců a symbolikou jejich atributů
 • umožnit žákům prohloubit svoje znalosti ohledně vzniku  českého národa a jeho prvotní kultury
 • přemýšlet o dědictví předků a jeho předávání mezi generacemi
 • podpořit rozvoj digitální kompetence žáků

Praktické pokyny

 • začátek programu dle domluvy s lektorem
 • sraz s lektorem před kostelem sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně
 • program je poskytován ZDARMA

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň ZŠ:

 • ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
 • ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů
 • ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik

2. stupeň ZŠ:

 • VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání
 • D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států

Významné dny:  5. července - státní svátek Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

Symboly: atributy českých ochránců; dům, dveře

Tradice: svátek "Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje"

Použité metody:

 • pozorování sochařské a malířské výzdoby kostela, rozpoznávání motivů podle zadaných údajů
 • logická hra - odhalování příběhu Cyrila a Metoděje na základě soch sv. Cyrila a Metoděje; sestavování komentářů k obrazovému cyklu z misie Cyrila a Metoděje
 • práce s tabletem v malých skupinách
 • ztišení, poslech tematické skladby

Výstupy a zkušenosti

Program byl poprvé nabízen v rámci Týdne pro školy roku 2017, dosud se ho zúčastnilo 9 tříd ze základních a středních škol.