O biskupu Martinovi a adventním čekání

Tento program představí účastníkům tři významné světce, jejichž svátky slavíme ke konci roku. Jedná se o sv. Martina, sv. Barboru a sv. Mikuláše. Tito tři světci se mohou na první pohled zdát velice rozdílní, ale mají toho velmi mnoho společného. Každý z nich má zajímavý a barvitý život plný radosti a velkých rozhodnutí, ale i utrpení a překonávání velkých obtíží. Program se koná v rotundě sv. Martina na Vyšehradě, což ještě více prohlubuje zážitek z programu.

Lektoři programu:

  • Michal Ondra
  • Marie Zimmermannová

Cíle programu: 

  • Představit sv. Martina, sv. Barboru a sv. Mikuláše
  • poukázat na to, co mají společné a v čem se liší a jaký měli a mají význam

Praktické pokyny

setkání před vchodem do rotundy sv. Martina

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP: 

1. stupeň ZŠ:

  • ČJL-5-1-01: čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

2. stupeň ZŠ:

  • EV-9-1-08: analyzuje etické aspekty různých životních situací

Významné dny: 11. 11, 4. 12., 6. 12.

Symboly: plášť, mitra, pastýřská hůl, barborka, kalich, kniha, peníze

Tradice: slavení svátků sv. Martina, Barbory a Mikuláše

Použité metody: 

  • x