Společné dobro

Téma společného dobra nabývá v posledním desetiletí různé intenzity při různých setkáních odborné i laické veřejnosti, a to zejména v zahraničí. Vychází ze skutečnosti, že obýváme jednu zemi a využíváme zdrojů, které nám poskytuje k životu a které nejsou neomezené. Společné dobro ale nelze redukovat jen na vztah k těmto materiálním hodnotám, ale zahrnuje i oblast života a jednání každého jednotlivce. Souvisí s hodnotami jako je služba, úcta k odlišnostem různých lidí, smysl pro život ve společnosti a rozlišování, co je podstatné a vyžaduje sjednocení a společné úsilí o záchranu nebo obnovu. 

Programy zaměřené na společné dobro připravují a realizují lektoři Pedagogického centra. Všechny jsou poskytovány zdarma. 

Po rozkliknutí ikonky programu zobrazíte podrobné informace. 

Programy se mohou konat přímo ve škole nebo v sále Pedagogického centra v Jindřišské 30. Programy jsou určeny zpravidla pro jednu třídu (lze je opakovat za sebou pro různé třídy).

Programy lze objednat prostřednictvím přihlašovacího formuláře pro celoroční nabídku (viz část "společenská témata"). Do poznámky uveďte datum a čas, kdy si přejete program uskutečnit. 

Celoročně nabízíme tyto programy: