Společné dobro

Téma společného dobra nabývá v posledním desetiletí různé intenzity při různých setkáních odborné i laické veřejnosti, a to zejména v zahraničí. Vychází ze skutečnosti, že obýváme jednu zemi a využíváme zdrojů, které nám poskytuje k životu a které nejsou neomezené. Společné dobro ale nelze redukovat jen na vztah k těmto materiálním hodnotám, ale zahrnuje i oblast života a jednání každého jednotlivce. Souvisí s hodnotami jako je služba, úcta k odlišnostem různých lidí, smysl pro život ve společnosti a rozlišování, co je podstatné a vyžaduje sjednocení a společné úsilí o záchranu nebo obnovu. 

Programy zaměřené na společné dobro připravují a realizují lektoři Pedagogického centra. Všechny jsou poskytovány zdarma. 

Po rozkliknutí ikonky programu zobrazíte podrobné informace. 

Programy se mohou konat přímo ve škole nebo v sále Pedagogického centra v Jindřišské 30. Programy jsou určeny zpravidla pro jednu třídu (lze je opakovat za sebou pro různé třídy).

Celoročně nabízíme tyto programy: