Společné dobro

V těchto programech mají žáci možnost zamyslet se nad tím, jak lidé mohou společně žít a usilovat o dobro a mír potřebné k pokojnému životu na planetě. 

Aktuálně nabízíme tyto programy:

Programy se mohou konat přímo ve škole nebo v sále Pedagogického centra v Jindřišské 30, případně v sále u sv. Ignáce na Karlově náměstí. Programy jsou určeny zpravidla pro jednu třídu (lze je opakovat za sebou pro různé třídy).

Programy lze objednat prostřednictvím přihlašovacího formuláře pro celoroční nabídku (viz část "společenská témata"). Do poznámky uveďte datum a čas, kdy si přejete program uskutečnit.