Kostel jako obraz světa v průběhu času

Popis programu

Program je zaměřen na kostel jako místo, ve kterém zpravidla najdeme stopy památek na předchozí generace našich předků až po tu, která kostel zakládala. Výzdoba kostela (obrazy, sochy) pak představuje osobnosti z různých časových období a někdy i z různých zemí či kontinentů. Všechny výše uvedené věci a osoby spojují hodnoty, na které ukazuje sám kostel. V první řadě je to víra v Boha, a také hodnoty, které jsou vlastní a drahé všem lidem v naší kulturní oblasti. Ty budeme se žáky objevovat. na základě reálií, které nám poskytuje výzdoba kostela.

Lektoři programu:

 • Marie Zimmermannová
 • Eliška Vrbová
 • Michal Ondra
 • Pavla Edita Herciková

Cíle programu:

 • seznámit žáky s historií vybraného kostela, zejména s důvody jeho postavení a s událostmi, které zde lidé prožívali a prožívají
 • přispět k poznání díla a života našich předků a podpořit pozitivní vztah žáků k jejich odkazu
 • vytvořit pro žáky prostor k uvažování nad hodnotami, které jsou lidem společné a které stojí za to chránit

Praktické pokyny

 • V případě, že máte zájem o program v určitém kostele, uveďte to, prosíme, v přihlašovacím formuláři do pole "Prostor na poznámky". Naši lektoři domluví možnost realizace s duchovní správou kostela a vytvoří verzi programu pro tento kostel.
 • Program je třeba dotvořit na základě místa a věku žáků, proto je třeba ho objednat s určitým předstihem.
 • V případě, že nemáte vybraný konkrétní kostel, lze program uskutečnit v Praze, v kostele sv. Jindřicha a Kunhuty.  
 • Sraz s lektorem je vždy před kostelem v předem dohodnutý čas.

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP: bude doplněno

Významné dny:  slavení posvícení (den posvěcení kostela), vedení farní kroniky a matrik (může být součástí)

Symboly:  světlo, voda, kříž a další dle místního kostela

Tradice: slavení posvícení (den posvěcení kostela), vedení farní kroniky a matrik (může být součástí) 

Použité metody:

 • práce s výtvarnými díly umístěnými v kostele, propojování s historickými událostmi
 • rozhovor - uvažování o hodnotách spojených s odkazem našich předků a s jejich aktuálností dnes

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen od února 2019.