Kostel jako obraz lidského života

O programu

Tento program lze realizovat v jakémkoliv kostele, spojuje v sobě místní historii z období vzniku kostela, symboliku jednotlivých částí prostoru kostela a představení života a ideálů světce, jehož jméno kostel nese, případně události, k níž se jeho jméno vztahuje. Program vytváříme na objednávku školy po dohodě s místní duchovní správou kostela.

Lektoři: Eliška Vrbová, Marie Zimmermannová, Michal Ondra

Cíle programu:

 • přestavit žákům kostel v místě, kde žijí, nebo které je zajímá, a uvést je do smyslu jeho existence
 • seznámit žáky s novými názvy předmětů a míst v kostele a s jejich účelem
 • představit žákům symboliku jednotlivých částí kostela jako obraz lidského života a ilustrovat tento způsob přemýšlení o lidském životě na příkladu světce, podle kterého je kostel pojmenován
 • zapojit žáky do výtvarného nebo slovního vyjádření svých postojů k hodnotám, které místní patron kostela představuje

Praktické pokyny

 • V případě, že máte zájem o program v určitém kostele, uveďte to, prosíme, v přihlašovacím formuláři do pole "Prostor na poznámky". Naši lektoři domluví možnost realizace s duchovní správou kostela a vytvoří verzi programu pro tento kostel.
 • Program je třeba dotvořit na základě místa a věku žáků, proto je třeba ho objednat s určitým předstihem.
 • V případě, že nemáte vybraný konkrétní kostel, lze program uskutečnit v Praze, v kostele sv. Jindřicha a Kunhuty.
 • Sraz s lektorem je vždy před kostelem v předem dohodnutý čas.

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP: bude doplněno

Významné dny: výroční den posvěcení kostela

Symboly a místa: vstupní portál, předsíň, loď, presbytář, vítězný oblouk, kazatelna, křtitelnice, zpovědnice, oltář, ambon

Tradice: slavení posvícení (den posvěcení kostela), vedení farní kroniky a matrik (může být součástí)

Použité metody:

 • prohlídka a pozorování uspořádání a výzdoby kostela, hledání zadaných předmětů a míst
 • aktivní účast žáků při objevování životního příběhu patrona kostela, výtvarná činnost
 • rozhovor se žáky - hledání hodnot, ideálů a přesahů

Výstupy a zkušenosti

Program byl poprvé vytvořen a vyzkoušen v říjnu 2018 v kostele sv. Aloise Gonzagy v Uhlířských Janovicích, kde se ho účastnily 2 třídy z prvního stupně ZŠ a 11 tříd ze druhého stupně ZŠ