OSOBY

Prohlédni si osoby, které mohou být průvodcem po části Staroměstského náměstí a seznam se s nimi. 

Eliška Přemyslovna
a Jan Lucemburský 

Jan Amos Komenský 

Jan Hus 


Karel Škréta 

Berta Suttnerová - Kinská

Jindřich Matyáš Thurn 

 

Maria, matka Ježíšova 

Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský

Česká královna a 10. český král

BUDOVY A OBJEKTY: Dům u Kamenného zvonu, Staroměstská radnice, Týnský chrám

14. STOLETÍ

TÉMA: Založení města a správa věcí veřejných

HODNOTY: řád, služba

odkaz na krátké video o jejich životě (kým byli, jak se dostali na český trůn a jaký mají vztah ke Staroměstskému náměstí 

Aktivita k tématu Založení města a správa věcí veřejných

Aktivita k hodnotám řád a služba

Mistr Jan Hus

Český kněz, kazatel a učitel na Karlově univerzitě v Praze

BUDOVY A OBJEKTY: Pomník Mistra Jana Husa, Týnský chrám, Chrám svatého Mikuláše

15. a 20. STOLETÍ

TÉMA: Proces reformace v českých dějinách

HODNOTY: spravedlnost, svoboda

krátké video: souvislost mezi jednotlivými místy a události, které se k nim váží

Aktivita k procesu reformace

Aktivita k hodnotám

Jindřich Matyáš Thurn

Jeden z hlavních vůdců českého stavovského povstání v roce 1620. 

BUDOVY A OBJEKTY: popraviště před Staroměstskou radnicí

17. STOLETÍ

TÉMA: Boj o náboženskou svobodu a lidská práva

HODNOTY: tolerance

krátké video: o stavovském povstání

Aktivita k hodnotám

Jan Amos Komenský

Biskup Jednoty bratrské a pedagog nazývaný "učitel národů".

BUDOVY A OBJEKTY: pomník Mistra Jana Husa

17. STOLETÍ

TÉMA: Vzdělání jako cesta k míru

HODNOTY: vzdělání, člověčenství

krátké video o Janu Amosu Komenském a důvodu, proč je součástí pomníku s Mistrem Janem Husem

Aktivita k hodnotám : výroky JAK o vzdělání a člověčenství

Karel Škréta

Nejznámější český barokní malíř, který se narodil v sousedství Staroměstského náměstí.

BUDOVY A OBJEKTY: Týnská škola, Týnská ulička, Týnský chrám

17. STOLETÍ

TÉMA: Křesťanská víra očima malíře

HODNOTY: utrpení, víra

Aktivita o Karlu Škrétovi ve vztahu k uvedeným budovám

Videonahrávka k obrazům z Týnského chrámu s komentářem o tom, jak Škréta prezentoval křesťanskou víru

Maria, matka Ježíšova

Nejznámější a nejuctívanější žena v oblastech, kde žijí a působí křesťané. Sama se narodila a žila v dnešním Izraeli. Nejdůležitější okamžiky jejího života jsou zapsány v Bibli. 

BUDOVY A OBJEKTY: Týnský chrám, Mariánský sloup, Pražský poledník

17. STOLETÍ

TÉMA: Rekatolizace v Čechách

HODNOTY: víra, ochrana

Krátké video o Marii, matce Ježíšově: původ, nejznámější událost - narození Ježíše - Vánoce; patronka kostelů a národů, ochránkyně, význam mariánských sloupů, stručná historie Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v souvislosti s reakatolizací

Aktivita: biblické citáty o ochraně vztahující se k Marii

Berta Suttnerová - Kinská

Česká šlechtična, která se narodila v paláci na Staroměstském náměstí, ale většinu svého života prožila v Brně a v zahraničí.
Je známá jako první žena oceněná Nobelovou cenou míru. 

BUDOVY A OBJEKTY: Golz-Kinských palác

19. - 20. STOLETÍ

TÉMA: Sociální práce jako cesta k míru

HODNOTY: mír

Krátké video o paní Bertě ve vztahu ke Staroměstskému náměstí a jejímu ocenění Nobelovou cenou míru 

Aktivita s podněty k přemýšlení o významu a smyslu sociální práce