Po stopách posledního českého krále
ve Staré Boleslavi

STRÁNKA SE DOKONČUJE. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Posledním českým králem byl Karel I. Habsburský, rakouský císař. V Čechách pobýval na studiích a absolvoval zde i vojenskou službu ve Staré Boleslavi. Bydlel pak se svou rodinou na zámku v Brandýse nad Labem. Jeho působení v těchto místech zmapoval historik xxx v sérii článků, které vycházely v místních xxx.
Karel I. Habsburský proslul svým postojem k válce, kterou odmítal jako např. náš první proslulý panovník kníže Václav. Neustával v hledání mírového řešení první světové války. V těchto svých aktivitách nebyl úspěšný, ale v rovině osobní a rovinné zanechal hlubokou stopu dobrého člověka. V roce XXXX byl katolickou církví blahořečen. V současné době probíhá stejný proces blahořečení jeho manželky Zity Parmské (?). 

Program je koncipován jako procházka Starou Boleslaví (je možné ho prodloužit až do Brandýsa nad Labem), při které se žáci seznámí s osobností, životem a odkazem Karla I. Habsburského formou práce s prameny a her. Chlapce může zaujmout i vojenská služba Karlovy doby. Součástí programu je návštěva kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde je umístěn obraz a relikviář s ostatkem Karla I. Habsburského. Žáci tak nahlédnou do projevů víry habsburských panovníků. 

Lektoři:

  • Michal Ondra, Marie Zimmermannová

Cíle programu:

  • kreativním způsobem přiblížit žákům poslední měsíce ˇČeského království před vznikem Československé republiky na životě a smýšlení posledního českého krále

Praktické pokyny

  • vložte text

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

2. stupeň Základní školy:

  • vložte text nebo odstavec vymažte


Střední školy (podle RVP pro gymnázia):

  • vložte text nebo odstavec vymažte

Významné dny:

Symboly:

Tradice:

Použité metody:

  • vložte text

Výstupy a zkušenosti