Setkání s františkány

O programu

Možná jste už někdy potkali ve městě muže nosící dlouhé hnědé šaty s kapucí, přepásaných bílým provazem. Někteří z nich žijí v klášteře v samém středu Prahy, ke kterému přiléhá veřejně přístupná Františkánská zahrada, oáza zeleně v centru Prahy.

U bratrů františkánů si budete moci prohlédnout jídelnu zvanou refektář s modely kostela, rajskou zahradu, kde rostou i rajská jablka, prostory za kostelem i zajímavá místa klášterního kostela a kaple svatých mučedníků. Programem bude provádět řeholník a kněz Jan Vianney, který žáky seznámí i s životem a posláním bratrů.  

Lektoři:

  • P. Jan Vianney Dohnal, OFM (františkán)
  • Marie Zimmermannová

Cíle programu:

  • umožnit žákům vstup do skutečného prostředí kláštera, které mnohdy známe jen z filmů a jiných příběhů a nahlédnout na jiný styl života, než většina z nás si dokáže představit, a možná v něm objevit i důležité hodnoty a smysl

Praktické pokyny

  • sraz je před kostelem Panny Marie Sněžné na Můstku (uvnitř nádvoří)
  • program je poskytován ZDARMA

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň Základní školy:

  • bude doplněno

2. stupeň Základní školy:

  • bude doplněno

Střední školy (podle RVP pro gymnázia):

  • bude doplněno

Použité metody:

  • prohlídka s komentářem, dotazy, dialog

Výstupy a zkušenosti

Program byl poprvé nabídnut v rámci Týdnů pro školy 2018, zúčastnilo se ho dosud 7 tříd.