Spolupráce a registrace

Tato stránka je určena k registraci pedagogů všech typů škol, kněží a pastoračních spolupracovníků z farností.

Umožňuje vstoupit na stránky s bližšími informacemi o činnosti Pedagogického centra a ke stránkách s tzv. "balíčky" didaktických materiálů, k jejichž využití vypisujeme zpravidla i kurzy v systému DVPP - viz stránka v oddíle Informace pro učitele

Vaše registrace umožňuje:

  • ZÍSKAT VSTUP k materiálům a informacím, na které odkazují všechna tlačítka na této stránce
  • pracovníkům Pedagogického centra ZLEPŠIT PŘEHLED o využívání výsledků naší práce případně mít možnost upozornit e-mailem na provedené změny. 

REGISTRACE není spojena s žádnými poplatky.

Chcete-li se zaregistrovat, nebo jste již zaregistrovaní, použijte tento odkaz:

Didaktické materiály ke stažení bez registrace 


Obsahuje stránka INFORMACE PRO UČITELE - METODICKÉ MATERIÁLY.

Materiály jsou uveřejňovány průběžně. 

"Balíčky" didaktických materiálů z projektů PgC
ke stažení zdarma

"BALÍČKY" výukových materiálů zpracovali pracovníci Pedagogického centra pro využití ve vlastní výuce učitelů v rámci projektů, které jsou tematicky zaměřené. Níže jsou uvedeny odkazy na popis projektu a na stránku s materiály ke stažení. 


Procházky Prahou za osobnostmi naší historie (2020)

Projekt vznikl v době covidové. Jeho dokončení bylo přerušeno jinými úkoly, proto zde nejsou doplněny dvě procházky.

Procházka po Staroměstském náměstí (2021)

Projekt je inspirován 400. výročím popravy představitelů Stavovského povstání v roce 1621. Výsledkem má být aplikace, se kterou může procházku třída absolvovat bez průvodce Pedagogického centra. Zatím je ale program nabízen jen s průvodcem. 

Materiály ke stažení se připravují. České nebe - kreativní učení v kostelích, klášterech a na veřejných místech (2023)
pro účastníky semináře DVPP jsou materiály zatím dostupné na jiném místě. Na těchto stránkách budou k během září 2023.