Spolupráce

Tato stránka je určena k registraci pedagogů všech typů škol, kněží a pastoračních spolupracovníků z farností a umožňuje vstoupit na stránku s bližšími informacemi o činnosti Pedagogického centra a ke stránkách s tzv. "balíčky" didaktických materiálů, k jejichž využití vypisujeme zpravidla i kurzy v systému DVPP - viz stránka v oddíle Informace pro učitele

Vaše registrace umožňuje:

  • zaregistrovaným ZÍSKAT VSTUP k materiálům a informacím, na které odkazují všechna tlačítka na této stránce
  • pracovníkům Pedagogického centra ZLEPŠIT PŘEHLED o využívání výsledků naší práce případně mít možnost upozornit e-mailem na provedené změny. 

REGISTRACE není spojena s žádnými poplatky.

Chcete-li se zaregistrovat, nebo jste již zaregistrovaní, použijte tento odkaz:

"Balíčky" didaktických materiálů ke stažení

Doporučeno pro pedagogy škol i mimoškolních aktivit.

"BALÍČKY" výukových materiálů zpracovali pracovníci Pedagogického centra pro využití ve vlastní výuce učitelů. První takový balíček vznikl k 1100. výročí úmrtí kněžny Ludmily, první historicky doložené panovnice, manželky knížete Bořivoje. Cestu k balíčkům otevírají šedě zbarvená tlačítka.

Stránka obsahuje kompletní přehled didaktických materiálů, které jsme vytvořili k 1100. výročí úmrtí kněžny Ludmily v roce 2021. Všechny tyto materiály je možné stáhnout a využít ve vlastní výuce. 

PŘIPRAVUJEME BALÍČEK NA TÉMA: Procházky Prahou za osobnostmi naší historie