Představujeme projekt: 
České nebe - kreativní učení

o osobnostech z naší historie, které byly prohlášeny za svaté ochránce naší země, a o postavách světců spojených
s dosud živými tradicemi naší kultury, a také o lidech, kteří prokázali hrdinství v našich moderních dějinách

Tento projekt byl realizován od ledna do června 2023 v úzké spolupráci se spolkem "Svatá Ludmila z.s.". Projekt byl podpořen dotací Ministerstva kultury ČR na tento školní rok, respektive na jeho druhou polovinu. 

Obsahem projektu je vytvoření a zprostředkování metod kreativního učení, které lze uplatnit v kostelích a v jiných kulturních památkách, jejichž účel nebo výzdoba souvisí  s výše zmíněnými osobnostmi. Některé z metod jsou zaměřeny i na rozvoj digitální kompetence žáků, kteří pracují s tablety. 

Cílovou skupinou projektu jsou pedagogové a žáci MŠ, ZŠ a SŠ všech typů, dále pedagogicky a humanitně zaměřených vyšších odborných škol a mimoškolních a volnočasových aktivit. 

Tento projekt není inspirován divadelní hrou "České nebe" divadla Járy Cimrmana. 

Obsah projektu

PŘEHLED VYBRANÝCH OSOBNOSTÍ, KTERÝM JE VĚNOVÁNA HLAVNÍ POZORNOST, jsou uvedeny v obrázku: (poznámka: dětí z MŠ a žáků ZŠ se netýkají programy k posledním dvěma osobnostem) 

DALŠÍ OSOBNOSTI:

 • Čeští světci z období středověku, zvláště z rodiny Přemyslovců: Ivan, Podiven, Přibyslava, Bronislava, Radim, Mlada Přemyslovna 
 • Patroni naší země blízcí středověkým panovníkům: Vít, Zikmund, Norbert (nejsou Češi)
 • Zachraniční světci v českých tradicích: Barbora, Mikuláš, Martin, Valentin
 • Čeští světci z období Habsburské monarchie: Jan Nepomuk Neumann, Klement Maria Hofbauer, 14 pražských mučedníků (jsou mezi nimi i Češi)
 • Osobnosti 20. století, o jejichž kanonizaci (svatořečení) probíhá proces: Adolf Kajpr, Josef Toufar, Marie Eliška Pretschnerová a další

U programů o nejstarších světcích půjde o zkoumání hodnot, které do svého života přijali z křesťanství a o jejich vlivu na proměnu naší společnosti. 

Programy o světcích z období Habsburské monarchie a z 20. století nabídnou konkrétní pohledy na společenská témata těchto osobností skrze jejich život a zápas o hodnoty, které jim byly blízké: 

 • Adolf Kajpr zastupuje českou inteligenci,
 • Josef Toufar, Jan Bula a Václav Drbola kněze pronásledované pro víru 
 • sr. Vojtěcha Hasmandová a M. E. Pretschnerová příklad žen a řeholnic, které i ve složitých životních podmínkách a za pronásledování komunisty zachovaly věrnost poslání, které si vybraly, a jejichž dílo dodnes přináší plody celé společnosti 

Jaké výstupy nabízí projekt učitelům a žákům škol?


Semináře pro pedagogy: 
Kreativní učení v kostelích a dalších kulturních památkách na téma "České nebe"

Seminář je akreditován v systému DVPP. Má dvě části:

 1. teoretickou v učebně (která se může konat i jako webinář v on-line prostoru)
 2. praktickou ve vybraném kostele v Praze, v případě zájmu lze uskutečnit na objednávku v jiném místě

Každá z těchto částí trvá 3 vyučovací hodiny.

Seminář se uskutečňuje ve třech variantách:

 1. pro pedagogy MŠ a 1. stupně základních škol a dětí v tomto věku
 2. pro pedagogy 2. stupně základních škol a dětí v tomto věku
 3. pro pedagogy středních škol (týká se i vyšších odborných škol)

PODROBNOSTI o semináři: 

AKTUÁLNÍ VYPSANÉ TERMÍNY: 


Didaktické materiály:

Metodická příručka pro učitele "České nebe - kreativní učení" 

Soubor pomůcek a kreativních metod k poznávání osobností "Českého nebe" 

Metodická příručka vznikne během druhé poloviny roku 2023. Bude se zabývat prvním a druhým životem vybraných deseti osobností a představí zástupce dalších skupin světců (viz výše). Bude obsahovat popis metod, které naši lektoři v kostelích využívají a jsou přenositelné a aplikovatelné v jakémkoliv kostele či klášteře. Nově zde budou uvedeny i některé kreativní aktivity zpracované pro tablety, které je možné na seminářích DVPP i na programech se žáky vyzkoušet. 

Metodická příručka bude vydána jako e-book ve formátu pdf. 

Soubor pomůcek a kreativních metod je dostupný v rubrice "Registrace" (v současnosti je doplňován). Přístup vyžaduje registraci uživatele. 

Lektorské programy pro školy:  

1-2 hodinové programy o 10 vybraných osobnostech českých dějin
1-2 hodinové programy o dalších méně známých osobnostech z různých období historie našeho státu
1 hodinové programy spojené s tradicemi v našem kulturním životě
 

Pro tento projekt bylo vytvořeno více než 30 nových programů pro všechny věkové skupiny žáků MŠ, ZŠ a SŠ. 

Specifikem našich programů je jejich interaktivita a využití kreaktivních metod. Nově v tomto projektu zavádíme práci s tabletem, která je zamýšlena i jako příspěvek ke zvyšování digitálních kompetencí žáků.  

Projekt "České nebe - kreativní učení" byl realizován ve spolupráci se spolkem Svatá Ludmila z.s. a je součástí jeho projektu "Naši světci". 

Spolek Svatá Ludmila vznikl v roce 2015 a od té doby se kontinuálně věnuje odkazu českých světců. Zaštiťoval aktivity na celostátní i mezinárodní úrovni, které směřovaly k významnému 1100. výročí smrti svaté Ludmily, které připadlo na rok 2021.
Všechny aktivity spolku směřují k posílení úcty k českým a moravským světcům jako k pilířům křesťanské víry v našich zemích, podpoření národní identity současné společnosti, k vytváření hodnotnějšího kulturního a životního prostředí pro současné generace a k udržování kulturně historického dědictví naší země.