NABÍZÍME semináře a webináře pro pedagogy s názvem:

Kreativní učení v kostelích a dalších kulturních památkách
na téma "České nebe" 

pro pedagogy:  mateřských škol a 1. stupně ZŠ, 2. stupně ZŠ; středních škol (celkem 3 semináře)

Seminář nabídne učitelům základní přehled a vhled do života světců spojených s dějinami české země. Předstasví i jejich tzv. "druhý život" v naší kultuře. Zaměří se na vliv vybraných osobností na utváření hodnot, jejichž prostřednictvím jsou svým způsobem přítomni v životě naší společnosti dodnes. 

Semináře jsou akreditované v systému DVPP pod číslem MSMT-961/2023-4-9. 

Naším cílem je, aby se žáci mohli seznámit s postavami světců v místech, kde jsou uctíváni, a které jsou "svědky" jejich druhého života. Těmito místy jsou především kostely a kláštery. Rozvíjíme didaktiku vyučování na těchto místech, a to i pomocí digitálních technologií, nově tabletů, a v seminářích chceme nabídnout i výsledky naší práce v této oblasti.

Obsah seminářů

Obsahem semináře je základní přehled osobností "Českého nebe" a souvislosti mezi nimi. Jádrem výuky jsou životní příběhy a společenské přínosy vybraných osobností, které patří k tzv. "Českému nebi", tj. společenství světců nejčastěji zobrazovaných a uctívaných v Čechách a na Moravě, a jejich možná pojetí ve výuce a výchově dětí v souladu s požadavky RVP. Důraz je kladen na použití tzv. kreativních metod, které aktivizují žáky, a tak výrazně pomohou jejich motivaci a posílí výchovnou složku pedagogického působení zaměřenou na poznávání hodnot a utváření postojů k nim. Smyslem je podpořit vztah a zájem dětí o historii vlastního národa a posílit pocit sounáležitosti k němu. 


1. část: Seminář / webinář, 3 vyučovací hodiny

v případě webináře s 30 min. přestávkou

  1. Představení "Českého nebe" (20 min)
  2. Souvislosti tématu s obsahem RVP podle typu školy v různých vzdělávacích oblastech; mezioborové přesahy; souvislost obsahu témat s hodnotovou výchovou. (25 min)
  3. Prezentace základních pramenů k poznání tzv. prvního a druhého života vybraných osobností. Půjde o stručný kritický životopis dle aktuálního stavu vědeckého bádání, přehled důležitých dobových okolností jejich života a průběh tzv. "druhého" života v uměleckých dílech, literatuře, životě našeho národa a ve vědeckém bádání. (90 min., v případě webináře + 30 min přestávka po 45 minutách).

2. část: Praktická část v kostele, 3 vyučovací hodiny JEN PREZENČNÉ

Tato praktická část bude rozdělena podle věkové skupiny, pro kterou chcete seminář absolvovat a získat pro ni osvědčení. Vše se bude konat na jednom místě s několika lektory.

  1. Představení kreativního zpracování základního programu v kostele, který vychází z literárního zpracování života světce, akcentuje klíčové momenty, jejich hodnoty a symboly (zpravidla zviditelněné jako atributy světce) a pomáhá žákům objevit aktuálnost poselství života této osobnosti. Budou prezentovány ukázky různých metod s komentářem k jejich použití. (1 hodina)
  2. Praktické cvičení s diskusí k navrženým materiálům.
    (1 hodina)
  3. Vyzkoušení využití digitálních technologií k rozšíření souvislostí a poznání z pohledu různých oborů. (1 hodina)

Přehled vybraných osobností, kterým bude věnována hlavní pozornost:

Seminář se koná ve dvou částech, které po sobě nemusejí nutně následovat. Proto jsme vypsali termíny pro každou část zvlášť. Účastníci, kteří absolvují první část, si mohou vybrat z nabídky kostelů, kde se mohou zúčastnit druhé části. 

Přehled uskutečněných seminářů:

Datum Seminář 1. část - místo Seminář 2. část - místo Čas
4. 3. sobota Sál Pastoračního střediska, Kolejní 4, Praha 6 Kostel sv. Jiljí, Staré Město 9:30–16:30
13. 3. pondělí Sál Pedagogického centra, Jinřišská 30, Praha 1 --- 17:00–19:30
20. 3. pondělí --- Kostel sv. Cyrila a Metoděje, Karlínské náměstí 16:30–19:00
28. 3. úterý webinář v Microsoft Teams --- 16:00–18:45
19. 4. středa webinář v Microsoft Teams --- 17:00–19:45
19. 4. středa Sál Pedagogického centra, Jindřišská 30, Praha 1 --- 18:30–21:00
24. 4. pondělí --- Kostel sv. Jindřicha a Kunhuty, Jindřišská ul. 16:00–18:30
13. 5. sobota --- Kostel sv. Ludmily na náměstí Míru 10:30–12:45
15. 5. pondělí webinář v Microsoft Teams --- 18:30–21:15
25. 5. čtvrtek --- Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha 16:00–18:30