NABÍZÍME semináře a webináře pro pedagogy s názvem:

Kreativní učení v kostelích a dalších kulturních památkách
na téma "České nebe" 

pro pedagogy:  mateřských škol a 1. stupně ZŠ, 2. stupně ZŠ; středních škol (celkem 3 semináře)

Seminář nabídne učitelům základní přehled a vhled do života světců spojených s dějinami české země. Předstasví i jejich tzv. "druhý život" v naší kultuře. Zaměří se na vliv vybraných osobností na utváření hodnot, jejichž prostřednictvím jsou svým způsobem přítomni v životě naší společnosti dodnes. 

Semináře jsou akreditované v systému DVPP pod číslem MSMT-961/2023-4-9. 

Naším cílem je, aby se žáci mohli seznámit s postavami světců v místech, kde jsou uctíváni, a které jsou "svědky" jejich druhého života. Těmito místy jsou především kostely a kláštery. Rozvíjíme didaktiku vyučování na těchto místech, a to i pomocí digitálních technologií, nově tabletů, a v seminářích chceme nabídnout i výsledky naší práce v této oblasti.

Obsah seminářů

Obsahem semináře je základní přehled osobností "Českého nebe" a souvislosti mezi nimi. Jádrem výuky jsou životní příběhy a společenské přínosy vybraných osobností, které patří k tzv. "Českému nebi", tj. společenství světců nejčastěji zobrazovaných a uctívaných v Čechách a na Moravě, a jejich možná pojetí ve výuce a výchově dětí v souladu s požadavky RVP. Důraz je kladen na použití tzv. kreativních metod, které aktivizují žáky, a tak výrazně pomohou jejich motivaci a posílí výchovnou složku pedagogického působení zaměřenou na poznávání hodnot a utváření postojů k nim. Smyslem je podpořit vztah a zájem dětí o historii vlastního národa a posílit pocit sounáležitosti k němu. 


1. část: Seminář / webinář, 3 vyučovací hodiny

v případě webináře s 30 min. přestávkou

  1. Představení "Českého nebe" (20 min)
  2. Souvislosti tématu s obsahem RVP podle typu školy v různých vzdělávacích oblastech; mezioborové přesahy; souvislost obsahu témat s hodnotovou výchovou. (25 min)
  3. Prezentace základních pramenů k poznání tzv. prvního a druhého života vybraných osobností. Půjde o stručný kritický životopis dle aktuálního stavu vědeckého bádání, přehled důležitých dobových okolností jejich života a průběh tzv. "druhého" života v uměleckých dílech, literatuře, životě našeho národa a ve vědeckém bádání. (90 min., v případě webináře + 30 min přestávka po 45 minutách).

2. část: Praktická část v kostele, 3 vyučovací hodiny JEN PREZENČNÉ

Tato praktická část bude rozdělena podle věkové skupiny, pro kterou chcete seminář absolvovat a získat pro ni osvědčení. Vše se bude konat na jednom místě s několika lektory.

  1. Představení kreativního zpracování základního programu v kostele, který vychází z literárního zpracování života světce, akcentuje klíčové momenty, jejich hodnoty a symboly (zpravidla zviditelněné jako atributy světce) a pomáhá žákům objevit aktuálnost poselství života této osobnosti. Budou prezentovány ukázky různých metod s komentářem k jejich použití. (1 hodina)
  2. Praktické cvičení s diskusí k navrženým materiálům.
    (1 hodina)
  3. Vyzkoušení využití digitálních technologií k rozšíření souvislostí a poznání z pohledu různých oborů. (1 hodina)

Přehled vybraných osobností, kterým bude věnována hlavní pozornost:

Organizace a termíny seminářů 2023

Seminář se koná ve dvou částech, které po sobě nemusejí nutně následovat. Proto jsme vypsali termíny pro každou část zvlášť. Účastníci, kteří absolvují první část, si mohou vybrat z nabídky kostelů, kde se mohou zúčastnit druhé části. 

Datum Seminář 1. část - místo Seminář 2. část - místo Čas
4. 3. sobota Sál Pastoračního střediska, Kolejní 4, Praha 6 Kostel sv. Jiljí, Staré Město 9:30–16:30
13. 3. pondělí Sál Pedagogického centra, Jinřišská 30, Praha 1 --- 17:00–19:30
20. 3. pondělí --- Kostel sv. Cyrila a Metoděje, Karlínské náměstí 16:30–19:00
28. 3. úterý webinář v Microsoft Teams --- 16:00–18:45
19. 4. středa webinář v Microsoft Teams --- 17:00–19:45
19. 4. středa Sál Pedagogického centra, Jindřišská 30, Praha 1 --- 18:30–21:00
24. 4. pondělí --- Kostel sv. Jindřicha a Kunhuty, Jindřišská ul. 16:00–18:30
13. 5. sobota --- Kostel sv. Ludmily na náměstí Míru 10:30–12:45
15. 5. pondělí webinář v Microsoft Teams --- 18:30–21:15
25. 5. čtvrtek --- Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha 16:00–18:30