České nebe — programy pro školy

Nabídka programů kreativního učení dějin a také osobnostní a sociální výchovy pro jednotlivé třídy mateřských, základních a středních škol o osobnostech české historie, které byly prohlášeny za svaté katolickou církví a jsou uctíváni jako národní ochránci. Do nabídky jsou zařazeny i další světci, jejichž úcta se rozšířila i v naší zemi. 

Programy se konají v kostelích, klášterech a na veřejných místech. Některé jsou vázány na konkrétní místo, velká část programů může být uskutečněna v kostele dle výběru pedagoga.

Smyslem programů je umožnit dětem a mladým lidem nahlédnout do naší historie skrze příběhy inspirativních osobností a navštívit místa s nimi spojená. 

Většina programů se koná v Praze, z veřejných míst jsme zařadili Karlův most a památník obětem komunismu na Újezdě. Některé programy jsou spojeny s procházkami nebo výlety zejména na poutní nebo vzpomínková místa (Tetín, Budeč, Levý Hradec, Stará Boleslav). Běžně nedostupnými místy jsou Arcibiskupský palác a Kaple ctihodné Mlady v Jiřském klášteře.

PROKLIKNUTÍM IKONKY SE ZOBRAZÍ STRÁNKA S PODROBNĚJŠÍM POPISEM PROGRAMU.

Obsah jednotlivých programů může pedagog využít i ve vlastní výuce. Informace a inspiraci k tomu získá při absolvování semináře DVPP "České nebe - kreativní učení". Více informací zde

Nabídka pro mateřské školy

O sv. Janu Nepomuckém

Nabídka pro 1. stupeň základních škol

Programy o "českém nebi"

Programy zaměřené na jednotlivé světce a jejich dobu

Tematický výlet na Budeč

Tematický výlet na Levý Hradec

tvořivý program

spíše akční program

... a jeho následovníci Arcibiskupský palác v Praze

Nabídka pro 2. stupeň základních škol

Programy o "českém nebi"

Programy zaměřené na jednotlivé světce a jejich dobu

Tematický výlet na Budeč

Koná se ve Staré Boleslavi

Tematický výlet na Levý Hradec

Putování k hrobu sv. Ludmily

Biskup Vojtěch a kardinál Beran

O sv. Prokopovi

Adolf Kajpr v kostele sv. Ignáce

Klement Maria Hofbauer 19. st.
kostel sv. Kajetána a Panny Marie v Nerudově ulici

Památník obětem komunismu, Újezd

sr. Vojtěcha Hasmandová, 20. st., kostel sv. Rodiny v Řepích

Nabídka pro střední a vyšší odborné školy

Programy o "českém nebi"

Programy zaměřené na jednotlivé světce a jejich dobu

Tematický výlet na Budeč

Ve Staré Boleslavi

Tematický výlet na Levý Hradec

Putování k hrobu sv. Ludmily

Arcibiskupský palác

Příběh "nevýznamného" úředníka, který je dnes nejznámějším českým světcem ve světě

Arcibiskupský palác a katedrála

Biskupové Vojtěch a Josef Beran, opati Prokop a Norbert

sr. Vojtěcha Hasmandová, 20. st.

Adolf Kajpr v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí

Klement Maria Hofbauer 19. st. v kostele sv. Kajetána a Panny Marie v Nerudově ulici

Památník na Újezdě