Střežení odkazu svého

Program představuje sv. Prokopa jako strážce svého vlastního odkazu i odkazu kláštera na Sázavě s jeho slovanskou liturgií. Žáci si při něm uvědomí souvislosti tehdejší církevně-politické situace a důvody minoritního postavení užívání slovanské liturgie, včetně bojů o její zachování.

Program lze realizovat v kostele sv. Prokopa na pražském Žižkově nebo ve kterémkoliv kostele, připomínajícím sv. Prokopa. Program používá metody prožitkové pedagogiky podle Franze Ketta. 

Lektoři:

 • Pavla Edita Herciková

Cíle programu:

 • představit žákům osobnost sv. Prokopa i jeho význam pro naši zem a historii
 • rozvíjet zodpovědnost za vlastní zemi

 • podpořit rozvoj komunikačních schopností a spolupráce dětí při jejich aktivní účasti na programu;
 • rozvoj tvořivosti a sebevyjádření při tvořivých činnostech

Praktické pokyny

 • program je určen pro jednu třídu
 • program probíhá v kterémkoli kostele se zobrazením sv. Prokopa 
 • sraz třídy s lektorkou je u vstupu do kostela
 • program je poskytován ZDARMA

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň Základní školy:

 • ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
 • ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů
 • žák poznává národní kulturu, její duchovní hodnoty a posiluje vědomí ji chránit
 • VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky

Významné dny: svátek sv. Prokopa 4. července; program však lze realizovat kdykoli během roku

Symboly: svatozář, atributy sv. Prokopa

Tradice: patroni české země, úcta k významným národním osobnostem

Použité metody:

 • metodika pedagogiky celistvé výchovy podle Franze Ketta
 • využití prožitkových aktivit k percepci i k vyjádření radostí i obtíží života
 • propojení současného života s poselstvím odkazu sv. Prokopa

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen od jara 2023. Zatím nebyl realizován.