Životní cesty biskupa Vojtěcha

První český biskup Vojtěch, který se ujal této služby na konci 9. stol., pocházel z rodu Slavníkovců z Libice nad Cidlinou. Na jeho životě mohou žáci objevovat, jak to chodilo v Evropě před více než 1000 lety. Jak vypadala tehdejší společnost, jakou úlohu v ní měli biskupové, nebo také mniši, které národy si byly blízké, kde se rozhodovalo o důležitých věcech. Co měla tato doba společného s naší. 

Děti budou tyto skutečnosti poznávat prostřednictvím  "akčních" her venku v areálu Břevnovského kláštera. Součástí programu bude i nahlédnutí do některých dostupných míst a kostela. 

Lektoři:

 • Michal Ondra, Marie Zimmermannová

Cíle programu:

 • přiblížit dětem období ranného středověku a rozkvětu našeho státu, jeho společnost a nadčasové hodnoty
 • prožít společné dopoledne v přírodě a v kontaktu s místy důležitými pro naši historii
 • prohloubení vzájemného poznání a spolupráce ve třídě

Praktické pokyny

 • program se koná v areálu Břevnovského kláštera za nedeštivého počasí
 • délka trvání 2,5 hodiny
 • program je koncipován pro jednu třídu žáků (do cca 30)
 • sraz s lektory je u hlavního vchodu do areálu kláštera v dohodnutý den a hodinu

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň Základní školy:

 • ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
 • ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů
 • EV-5-1-03: dokáže se těšit z radosti a úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti a bolesti druhých, pozitivně hodnotí druhé v běžných podmínkách
 • žák poznává národní kulturu, její duchovní hodnoty a posiluje vědomí ji chránit
 • VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky

Významné dny:  svátek sv. Vojtěcha 23. dubna; program však lze realizovat kdykoli během roku

Symboly:  esta; atributy sv. Vojtěcha: mitra, berla, pádlo

Tradice:  patroni české země, úcta k významným národním osobnostem

Použité metody:

 • zážitkové hry ve skupinách, řešení problémových úloh
 • práce s mapou 
 • prohlídka vybraných míst

Výstupy a zkušenosti

Program je nově nabízen od jara 2023.