Metodické materiály

Tato sekce obsahuje metodické materiály, které je možné využít v běžné i distanční formě výuky na základních a středních školách. Jde spíše o doplňky k výuce zaměřené na podporu výchovy k hodnotám. 

Pokud některý program využijete, budeme vám vděčni za zpětnou vazbu, ke které můžete využít e-mailové adresy:

pgcentrum@apha.cz


75. výročí 
ukončení druhé světové války

Všechny tři metodické materiály budou plně k dispozici od 30. 4. 2020.

Druhá světová válka je zdrojem mnoha témat, která jsou nadčasová. Vybrali jsme z nich tři, která se vztahují k hodnotám jakými jsou: obrana své země a její svobody; důstojnost člověka a respekt k lidem, kteří jsou odlišní; vztah k vlastní zemi a národu.

Propagační plakáty z druhé světové války

Tento krátký výukový program je zaměřen na téma motivace či propagandy s cílem podnítit občany k obraně své země a její svobody nebo k dehonestaci a zničení nepřítele. Lze ho použít na hodinách dějepisu nebo občanské výchovy. Lze s ním pracovat v rámci celé třídy nebo samostatně. Žáci pracují s plakáty, které mohli občané zemí Spojených států, Německa a Ruska běžně shlédnout na ulicích a v budovách během třicátých a čtyřicátých let. 

K dispozici je oboustranný pracovní list. Na každé straně si žáci mohou prohlédnout sérii 3 - 4 plakátů, jejichž význam ji pomohou objevit otázky v modrém bloku. Světle hnědý blok ve spodní části programu poskytuje dodatečné informace a obsahuje otázky na zamyšlení. Na tyto otázky mohou žáci napsat a zaslat svoji odpověď. 

Doporučení: odpovědi je možné shromáždit do jednoho souboru a zaslat je žákům zpět jako zpětnou vazbu. Žáci pak mohou navrhnout vlastní plakát na aktuální téma, kterým chtějí motivovat ostatní lidi k oceňování vybrané hodnoty.

Předpokládaná délka práce s pracovním listem je 15-20 minut

Pracovní list je oboustranný. Obrázky plakátů pocházejí z knihy Válečné plakáty: Zbraně hromadné komunikace; James Aulich

Určeno pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ

Připravil: Michal Ondra

Pokoj plný snů

Nabízíme upravené zpracování programu o židovské dívce Anně Frankové a jejích vzpomínkách z prožívání života v utajení, kde se její rodina skrývala během druhé světové války před zatčením. Program neřeší otázky vzniku, historie a projevů antisemitismu, ani se nezabývá širším představením holocaustu. Vychází z toho, že Anna v době svého dospívání mezi 13 - 15 lety zaznamenala ve svém deníku svoji zkušenost, která oslovuje dodnes lidi všech generací, protože se dotýká lidské důstojnosti a mezilidských vztahů, strachu, bolesti a také silné naděje. 

Program je postaven na videoprezentaci vytvořené z fotografií, obrázků, snímků se základními informacemi o Anně Frankové a ze sledu nahrávek úryvků z Annina deníku, který vyšel také jaké audiokniha. Úryvky jsou vybrány a řazeny tematicky. Snímky obsahují otázky k zamyšlení a v závěru filmu také náměty na samostatnou práci žáků. 

Jako pomůcku pro reflexi žáků na shlédnutý film doporučujeme ilustrovanou publikaci Všeobecná deklarace lidských práv publikovanou na stránkách Ministerstva zahraničí pro vzdělávací účely. 

Využití pedagogem:

  • Zadejte žákům za úkol shlédnutí filmu. Žáci mohou odpovědět e-mailem nebo prostřednictvím google formuláře, který jim pedagog vytvoří, na klíčovou otázku z prezentace: Může si člověk v těchto životních podmínkách uchovat schopnost mít rád, důvěřovat a neztratit naději? Může se změnit k lepšímu?
  • Můžete zadat některý z úkolů uvedených v závěru prezentace jako "Náměty k práci":
  • Přílohou tohoto filmu je obrázková verze Všeobecné deklarace lidských práv. Prolistuj ji a zkus v ní najít práva, která byla během druhé světové války odepřena Židům a také některým dalším skupinám lidí. 
  • Můžeš napsat vlastní úvahu o významu zachování těchto práv pro všechny lidi pro budoucnost lidstva na celém světě.   

Délka programu: cca 60 minut + vlastní práce žáka

Určeno pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ

Připravila: Marie Zimmermannová. Na požádání mohu zaslat prezentaci v powerpointu /bez ozvučení. E-mail: zimmermannova@apha.cz 

Svatý Václav jako český patron
ve Svatováclavské kapli

Nabídka programu pro distanční výuku. Námět a zpracování využívá prvky z těchto programů nabízených v katedrále:

Tento program odkazuje na kořeny českého státu, které si lidé často uvědomují v době ohrožení. Slavení osvobození po druhé světové válce a jeho výročí jsou příležitostí opětovného připomenutí dědictví, na které můžeme být hrdí a  kterého bychom si měli vážit. 

Program vychází ze skutečnosti, že obyvatelé naší země po staletí spojovali její počátky a svébytnost s osobností sv. Václava. Kníže Václav je vnímán jako hlavní patron a věčný panovník české země. Za místo hlavní úcty můžeme považovat srdce pražské katedrály, kapli sv. Václava, kde je světec pohřben.

Program zpracovaný do podoby powerpointové prezentace počítá s virtuální prohlídkou Svatováclavské kaple, díky níž žáci "nahlédnou" dovnitř a splní několik úkolů spojených s výzdobou místa.

Program je určen pro žáky 1. i 2. stupně ZŠ

  • Pro 1. stupeň je připravena prezentace Kníže Václav a Svatováclavská kaple
  • pro 2. stupeň prezentace Kníže Václav jako český patron ve Svatováclavské kapli. Program pro 2. stupeň na úvod pracuje s několika svatováclavskými symboly. Obsah obou prezentací je přizpůsoben věku žáků.

Materiál může být využit ke společné práci ve třídě i k samostatné práci žáků při domácí výuce. Vzhledem k využití virtuální prohlídky je třeba přístup k internetu. Prezentace je zamýšlena jako materiál doplňující výuku např. dějepisu, občanské výchovy nebo vlastivědy a předpokládá základní znalost osobnosti sv. Václava.

Připravila: Eliška Vrbová