Svatý Václav jako český patron ve Svatováclavské kapli 

Na této stránce nabízíme materiál pro distanční výuku vycházející z programů běžně realizovaných v katedrále sv. Víta: 

Tento program odkazuje na kořeny českého státu, které si lidé často uvědomují v době ohrožení. Slavení osvobození po druhé světové válce a jeho výročí jsou příležitostí opětovného připomenutí dědictví, na které můžeme být hrdí a kterého bychom si měli vážit.

Program vychází ze skutečnosti, že obyvatelé naší země po staletí spojovali její počátky a svébytnost s osobností sv. Václava. Kníže Václav je vnímán jako hlavní patron a věčný panovník české země. Za místo hlavní úcty můžeme považovat srdce pražské katedrály, kapli sv. Václava, kde je světec pohřben.

Program zpracovaný do podoby powerpointové prezentace počítá s virtuální prohlídkou Svatováclavské kaple, díky níž žáci "nahlédnou" dovnitř a splní několik úkolů spojených s výzdobou místa. 

Autorka: Eliška Vrbová

Vznik programu: duben 2020

Didaktické materiály a poznámky:

Program je určen pro žáky 1. i 2. stupně ZŠ.

  • Pro 1. stupeň je připravena prezentace Kníže Václav a Svatováclavská kaple,
  • Pro 2. stupeň prezentace Kníže Václav jako český patron ve Svatováclavské kapli. Program pro 2. stupeň na úvod pracuje s několika svatováclavskými symboly.

Materiál může být využit ke společné práci ve třídě i k samostatné práci žáků při domácí výuce. Kvůli možnosti využití virtuální prohlídky je třeba přístup k internetu. Prezentace je zamýšlena jako materiál doplňující výuku např. dějepisu, občanské výchovy nebo vlastivědy a předpokládá základní znalost osobnosti sv. Václava.

Zdroje obrazového materiálu použitého v prezentacích:

  • archiv PgC
  • materiály projektu Využití křesťanského dědictví ve výuce, https://vkd.bihk.cz/